Azerbaycan’ı Savunmak Türkiye’yi Savunmaktır!
06 Ekim 2020 Salı
Ermenistan’ın Azerbaycan’a karşı başlattığı saldırının arkasında ABD emperyalizmi var.Türkiye Azerbaycan’a destek vererek
Azerbaycan’ı Savunmak Türkiye’yi Savunmaktır!

Azerbaycan’ı Savunmak Türkiye’yi Savunmaktır!

Ermenistan’ın Azerbaycan’a karşı başlattığı saldırının arkasında ABD emperyalizmi var. Türkiye Azerbaycan’a destek vererek emperyalizme karşı hem Azerbaycan’ı hem de vatanımızı savunmaktadır. Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki savaşı bölgesel bir hadise ve iki ülke arasındaki mesele olarak görmek büyük bir yanılgıdır. ABD‘nin esas hedefi Türkiye’yi kuşatmaktır. Çevremizde yaşananlara baktığımızda;

1-Doğu Akdeniz’de Türkiye Mavi Vatanını savunuyor. ABD’nin burada sınırı bulunmuyor ama bölgeye savaş gemileri gönderiyor. Bu gemilerin namluları ülkemize çevrilmiş yani karşımızda ABD var.

2-Yunanistan-Ege-adaları; daha önce Ege’de Muavenet gemimizi  hedef gözeterek vuran ABD şimdi de Yunanistan’ı üzerimize sürmeye çalışıyor. Lozan’a aykırı olarak Dedeağaç’ta üs kurdu. Batı Trakya’da Yunanistan’la kara tatbikatı yaptı.Yunanistan kukla karşımızda ABD var.

3-Bulgaristan ve Romanya üzerinden Karadeniz’e çıkma çabası içinde.Karadeniz’de de karşımızda ABD var.

4-Kıbrıs’ta ne zaman Rumlar sıkışsa yardımına en başta ABD koşuyor. Rumlara destek veriyor. Kıbrıs’ta karşımızda ABD var.

5-Suriye’de PKK/PYD ye binlerce Tır silah verdi. Suriye’yi bölerek sınırlarımızda PKK devletçiği kurmak için çaba harcıyor. Suriye topraklarında üsler kurarak PKK’yı koruyor.Suriye’de PKK’yı kullanarak namlularını ülkemize doğrultuyor. Aynı durum Irak’ta da geçerlidir. Türk Ordusu PKK’nın ini kandile girince ABD PKK’ya yeni bir kandil kuruyor. Kuzey Irak Bölgesel yönetimine baskı yaparak Türkiye ile işbirliğini önlemeye çalışıyor.Karşımızda ABD var.

6-Kafkaslar’da önce Gürcistan üzerinden “Turuncu Devrim” denemesi yaptı. Başarısızlığa uğradı. Şimdi de Ermenistan’ı kışkırtarak Azerbaycan’a saldırttı.Böylece Türkiye-İran-Rusya ilişkilerini bozmak istiyor. Başarı kazanamayacak ama Kafkaslar’da da karşımızda ABD var.
7-Libya ile anlaştık. Münhasır Ekonomik Bölgemizi doğru şekilde saptadık Birleşmiş Milletler’de tescil edildi. Ancak ABD Libya ile ilişkilerimizi bozmaya çalışıyor.Piyonu Fransa…Libya’da da karşımızda ABD var.

Bütün bu gelişmelerin sonucuna baktığımızda hedef ülke Türkiye’dir. ABD kuşatmasına karşı her koşulda vatanımızı savunacağız.Bunun için Devletimiz ve Ordumuz ile milletimiz arasındaki birliği daha da sağlamlaştırmak,iç cepheyi güçlendirmek,tehditleri topyekun devletin ve milletin gücüyle bertaraf etmek günün görevidir.

Tam Bağımsız, Başı Dik; Üreten Türkiye hedefimize ulaşmak için gerekli birikim ve erdemler devletimizde, ordumuzda ve milletimizde mevcuttur.

Azerbaycan’ı savunmak aynı zamanda Mavi Vatanımızı da savunmaktır.

Mali Müşavirlik mesleğini icra eden meslektaşlarımızın ezici çoğunluğu’nun vatansever, devletine ve milletine bağlı sorumlu yurttaşlar olduğunu biliyoruz. Meslektaşlarımızın ABD kuşatmasına ve tehditlerine karşı olduklarından eminiz.Başta TÜRMOB ve İSMMMO olmak üzere bütün odalarımızı ve derneklerimizi  bu hassas dönemde duyarlı olmaya ve emperyalizme karşı vatan savunmasında görev almaya davet ediyoruz.05/10/2020

Saygılarımızla

TÜRKİYE MALİ MÜŞAVİRLER BİRLİĞİ(T M B)
Yürütme Kurulu adına

Oktay Yeşilyurt                               Belma Sabuncu
Başkan                                            Sekreter

21- Sunumları Yapan Nermin Özcanyaş ve Ünal Durmuş Ali Gökçe'yi Anma Töreninde Ali Gökçe Anna Töreni Tamamlandıktan Sonra Hep Birlikte İktisadi Dayanışma Kameralarına Aile Resmi Verdiler.
REKLAM ALANI
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:319) Resmi Gazete’de Yayımlanmak Üzere Cumhurbaşkanlığına Gönderilmiştir.
252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Yer Alan Ve Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin . . .
2021 yılı sonuna doğru döviz kurlarında yaşanan sıçramaya karşı hayatımıza sokulan kur . . . .
Türk Ticaret Kanunu’nun 39’uncu maddesi gereği olarak “Her tacir, ticari işletmesine ilişkin. . .
Giyimkentte "Ramazan Bingöl Restaurant" ta Meslek Mensuplarına Uyumsoft Sponsorluğunda kahvaltı vererek ağırladı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, tüm sektörleri ilgilendiren kapsamlı Katma Değer Vergisi (KDV) . . .
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2021- 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Vergi Usulü Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nda değişiklik öngören ekonomiye yönelik . . .
Bayan arkadaşımızın doğum tarihi 11 Ekim 1962. Sigorta başlangıç tarihi 1 Temmuz 1998. . . .
25.12.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7349 Sayılı Kanun’la Gelir Vergisi Kanunu’nun . . .
Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazançlarla ilgili 40’ncı ve serbest meslek erbabı ile ilgili . . . .
4857 Sayılı İş Kanunun 39. Maddesine göre 2022 yılında uygulanacak asgari ücret aylık . . . .
İktidar milletvekilleri tarafından, 13.01.2022 tarihinde TBMM Başkanlığı'na sunulan . . . .
Evde bakım maaşı engelli bireylerin kendisine değil, bakımını üstlenen ailesi, akrabası, . . . .
Türkiye, Ekim 2021'de önce Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu tarafından . . .
Yapılan son açıklama ve uygulamalardan, 20 yıl süren “yüksek faiz, düşük kur” politikasında . .