BMM Grubu Güngören İlçe Temsilciliği Bahçelievler Hacıbozanoğullarında;
11 Ocak 2022 Salı
"7338 Sayılı VUK ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Fırsatlar ve Dönem Sonu . . .
BMM Grubu Güngören İlçe Temsilciliği Bahçelievler Hacıbozanoğullarında;
BMM Grubu Güngören İlçe Temsilciliği Bahçelievler Hacıbozanoğullarında;
 
"7338 Sayılı VUK ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Fırsatlar ve Dönem Sonu Özellik Arz Eden Hususlar

Konulu Kahvaltılı Etkinlik Düzenledi.

Sunumları ve Konuşmalarıyla Etkinliğe

1- Doç. Dr. Ali Kablan

2- UYUMSOFT  İ. Dönüşüm Satış Takım Lideri Akgün Koçali

3- BMMG Başkanı Turgay Kanarya 

4- TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Masum Türker
ve
5- Dr. SMMM - Bağımsız Denetçi Adnan Dede

Ayrıca renk kattılar.

-------------------------------------------------

Doç. Dr. Ali Kablan' ın "Dönem Sonu İşlemleri" Konulu Sunumlarını izlemek için tıklayınız>>>>>  DONEMSONU-ISLEMLERI.ppt

Dönem Sonu İşlemleri

1-  FİİLİ SAYIM-TARTIM-ÖLÇÜM SONUÇLARININ KAYITLARLA   KARŞILAŞTIRILMASI

2- DEĞERLEME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN KAYITLAR

ENVANTER İŞLEMLERİ ( VUK MAD.186-192 )

İktisadi bir kıymetin varlığının kayıtlar ve belgeler üzerinde yapılacak olan çalışmalarla tespit edilmesine ENVANTER adı verilir. 

İktisadi bir kıymetin varlığının fiili olarak, yani elle sayılarak tespit edilmesi fiili envanter,  kayıt ve belgeler üzerinden tespit edilmesi ise kaydi envanter olarak adlandırılır.

VUK’nun 186. maddesi gereğince, envanter ise; bilanço günündeki mevcutları, alacakları ve borçları saymak, ölçmek, tartmak ve değerlemek suretiyle kesin bir şekilde ve müfredatlı olarak tespit etmektir. 

Bu kapsamda, ticari teamüllere göre tartılması, sayılması ve ölçülmesi mutat olmayan malların değerleri tahminen tespit olunur. Mevcutlar, alacaklar ve borçlar işletmeye dahil iktisadi kıymetleri ifade eder.

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ  >>>>>  DONEMSONU-ISLEMLERI.ppt

-------------------------------------------------

1- Güngören İlçe Temsilcisi Özcan Karabulut Konuşmalarını Yapması İçin BMMG Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Rıza Teksan'ı Kürsüye Davet Etti.

 
-------------------------------------------------
 2- Güngören İlçe Temsilcisi Özcan Karabulut Konukları Selamladıktan Sonra; " E- Defter Uygulamalarına Kimler Geçmek Zorunda" Konulu Sunumlarını Yapması İçin Uyumsoft Satış Takım Lideri Akgün Koçali' yi Kürsüye Davet Etti.

 
-------------------------------------------------
3- Uyumsoft Satış Takım Lideri Akgün Koçali " E- Defter Uygulamalarına Kimler Geçmek Zorunda" Konulu Sunumlarını Tamamladı. 
Mali Mühür nedir? Mali mührü kimler temin etmelidir?

Mali Mühür, firma kaşesinin elektronik halidir. Genel tebliğ düzenlemelerine göre standartlara uygun olarak oluşturulan dosyaların E-Defter olarak kabul edilebilmesi için mali mühür ile mühürlenmesi ya da güvenli elektronik imza ile imzalanması ve E-Defter Uygulaması aracılığı ile beratının alınması
gerekmektedir.

 Gerçek kişi mükelleflerin nitelikli elektronik sertifika veya Mali Mühür temin etmiş olmaları,
 Tüzel kişi mükelleflerin Mali Mühür temin etmiş olmaları gerekir.

UYUMSOFT  İ. Dönüşüm Satış Takım Lideri Akgün Koçali'nin sunumlarını Detaylı olarak izlemek için tıklayınız >>>>> 

-------------------------------------------------
4 - Güngören İlçe Temsilcisi Özcan Karabulut Konukları Selamlaması ve Genel Bilgilendirme Yapması İçin BMMG Başkanı Turgay Kanarya' yı Kürsüye Davet Etti. 
-------------------------------------------------
5- BMMG Başkanı Turgay Kanarya Bilgilendirme Konuşmalarını Tamamlarken, Meslek Mensuplarımızın Mutlaka Bir Sosyal Tesisi Olmalıdır Dedi. 
-------------------------------------------------

6 - Güngören İlçe Temsilcisi Özcan Karabulut Konuşmalarını Yapması İçin TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Masum Türker'i Kürsüye Davet Etti.

 
-------------------------------------------------
7 - TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Masum Türker Konuşmalarını Tamamladıktan Sonra Alkışlarla Etkinlikteki Yerini Aldı.

 
-------------------------------------------------

8 - Güngören İlçe Temsilcisi Özcan Karabulut Sunumlarını Yapması İçin Dr. SMMM - Bağımsız Denetçi Adnan Dede' yi Kürsüye Davet Etti.

 -------------------------------------------------

9 - Dr. SMMM - Bağımsız Denetçi Adnan Dede Sunumlarına Devam Etti.

 
-------------------------------------------------

10 - Dr. SMMM - Bağımsız Denetçi Adnan Dede Sunumlarını Tamamladıktan Sonra İktisadi Dayanışma Kameralarına Aile Resmi Vererek Bir Daha ki Etkinlikte Görüşmek Üzere Ayrıldılar.


-------------------------------------------------
DİKKAT !!!!!

Dr. SMMM - Bağımsız Denetçi Adnan Dede Sunumlarını Detaylı olarak aşağıdaki linkleri tıklayarak ayrıca izleyebilirsiniz...


RESİMLERİN TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ

REKLAM ALANI
14-15 Mayıs 2022 de İSMMMO 25. Genel kurulu yapıldı. Toplamda tam 11 grup katıldı. Üye sayısı 46.514 kullanılan oylar 15.135 oldu.
Gelir Vergisi Kanunu’nun 88’inci maddesi gereği olarak “Gelirin toplanmasında gelir kaynaklarının bir kısmından hâsıl olan zararlar . . .
22 Ocak 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7351 sayılı Kanun’la, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32. maddesinde yapılan düzenlemeyle;
YMM ve SMMM Odaları Genel Kurul Tarihleri - (2022)
Ülkemize elini kolunu sallayarak, yanında valizi bile olmadan gelen ve sayıları net olarak . . .
Katma Değer Vergisi iade taleplerinde, mal ve hizmet alımı yapılan alt mükelleflerden kaynaklanan
Her yıl, 10 Mayıs ile 16 Mayıs arasında, Birleşmiş Milletler'e üye 156 ülkede aynı tarihlerde Engelliler Haftası kutlanıyor.
Vergi mahkemeleri, idari yargının özel görevli, idare mahkemeleri ise genel görevli yargı mercileridir.
Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerinin,. . . .
Bir Afrika atasözü der ki: “Aslan, ceylan, sırtlan ve zebra yan yana koşuyorsa orman yanıyor demektir…!”
Türkiye’nin en büyük akademik meslek odası İstanbul SMMM Odasında Seçim Sonuçları Belli Oldu.
İstanbul SMMM Odasında Bir Araya Gelerek Bazı Mesleki Konuları Masaya Yatırdık.
17 Mayıs 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2022 I. Geçici Vergi Dönemine . . . .
Değerli dostlar, çok kıymetli kardeşlerim, meslektaşlarım; bildiğiniz üzere 14-15 Mayıs tarihinde 25. İSMMMO Olağan Seçimli Genel Kurulu . . .
Geçtiğimiz perşembe günü kurumlar vergisi beyan dönemi bitti. Mart ve nisan aylarının yoğun . . .
Genel Yayın Yönetmenimiz Nusret Sümer Sordu, BMMG Yürütme Kurulu Başkanı Turgay Kanarya Cevap Verdi.
BRİDGE RESTAURANT ta QNB e Finans Sponsorluğunda ÇDM Birliği Mensupları Bir Araya Geldi.
1990 yılından beri Meslekte Birlik Grubuna hizmet ettim. Hizmete başladığımda daha belgemi bile almamıştım.