BMMG Başkanı Turgay Kanarya; Kapasite Sınırlaması İvedilikle Hayata Geçirilmelidir.
25 Ağustos 2020 Salı
Geçmişte üst birliğimiz TÜRMOB’unda gündeme aldığı ama nedense daha sonra bir türlü çözüm için adım atmadığı . . . .
BMMG Başkanı Turgay Kanarya; Kapasite Sınırlaması İvedilikle Hayata Geçirilmelidir.
BMMG Başkanı Turgay Kanarya

"Kapasite Sınırlaması İvedilikle Hayata Geçirilmelidir."

Değerli meslektaşlarım;

Geçmişte üst birliğimiz TÜRMOB’unda  gündeme aldığı ama nedense daha sonra bir türlü çözüm için adım atmadığı mesleğimizin bir yarasına dokunmak istiyorum.

Bugünlerde gerek sosyal medya üzerinde, gerekse başka platformlarda sıkça gündeme gelen Mali Müşavirlere defter tutma kotası getirilmesi için yapılan etkinlikler görüyoruz. 

Günümüzde muhasebe mesleğinin en büyük sorunlarından biri haksız rekabet koşullarının ortadan kalkmamasından kaynaklanmaktadır.  Haksız rekabet ile etkin mücadelenin ancak kapasite sınırlandırması ile başka bir değişle kota uygulaması ile olacağına inanıyoruz.

Uygulanacak kota uygulaması ve bu uygulamanın etkin kontrolleri ile mesleğin en büyük sorunlarından biri olan haksız rekabet sorununun da çözüleceğini göreceğiz.

2010 yılında gerçekleştirilen Genel Kurulda TÜRMOB kapasite sınırlama yetkisi almıştır. Sonrasında Hazine ve Maliye Bakanlığına gidildi, biz bu işle ilgili çalışma yapıyoruz, siz çalışmanızı geri çekin denildi.  Aradan geçen 10 yıla rağmen bu konuda maalesef hiçbir adım atılmadı. Aldığımız bilgilere göre Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışma yapmaktadır.

Oysa ki Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçmeden, üst birliğimizin bu duruma bir çözüm bulması ve kota çalışmasını yaparak bakanlığa sunması gerekirdi. Tüm meslektaşlarımızı ilgilendiren bu durumun Hazine ve Maliye Bakanlığı bürokratlarına bırakılmadan ivedilikle birliğimiz tarafından çözüme kavuşturulması gerektiğine inanıyoruz.

Türkiye’de bulunan tüm meslek odalarımızın ve hatta tüm meslektaşlarımızın fikirlerinin alınarak bu konuda derhal bir çalışma yürütmesi ve bu çalışmayı bakanlığa sunması yerinde ve doğru bir karar olacaktır.

TÜRMOB hali hazırda YMM ler için bir kota uygulaması yapmaktadır. 40 müşteriden sonra ikinci bir YMM istihdam etme mecburiyeti var. Bu uygulama muhasebe ve defter tutma hizmetlerinde de uygulanabilir bir uygulamadır. 40 müşteri kotasının %50 si şirket, %45 Ticari, Zirai ve SMK, %5 Basit Usul ve GMSİ olarak uygulanabilir.

Kota uygulaması, sürümden kazanma mantığının önüne geçerek daha kaliteli ve sağlıklı bir muhasebe sistemini de beraberinde getirecektir.

Aynı zamanda Mali Müşavir istihdamını da arttırarak, meslekte işsizliğinde önüne geçecektir. Bu konuda bizlerden görüş istenmesi halinde seve seve katkı sunacağımızı bildiririz.

Bu vesile ile yoğun bir dönemden geçen, bürolarında emek ve mesai harcayan tüm meslektaşlarıma kolaylıklar diliyor, sağlıklı ve huzurlu bol kazançlar diliyorum.
21- Sunumları Yapan Nermin Özcanyaş ve Ünal Durmuş Ali Gökçe'yi Anma Töreninde Ali Gökçe Anna Töreni Tamamlandıktan Sonra Hep Birlikte İktisadi Dayanışma Kameralarına Aile Resmi Verdiler.
REKLAM ALANI
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:319) Resmi Gazete’de Yayımlanmak Üzere Cumhurbaşkanlığına Gönderilmiştir.
252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Yer Alan Ve Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin . . .
2021 yılı sonuna doğru döviz kurlarında yaşanan sıçramaya karşı hayatımıza sokulan kur . . . .
Türk Ticaret Kanunu’nun 39’uncu maddesi gereği olarak “Her tacir, ticari işletmesine ilişkin. . .
Giyimkentte "Ramazan Bingöl Restaurant" ta Meslek Mensuplarına Uyumsoft Sponsorluğunda kahvaltı vererek ağırladı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, tüm sektörleri ilgilendiren kapsamlı Katma Değer Vergisi (KDV) . . .
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2021- 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Vergi Usulü Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nda değişiklik öngören ekonomiye yönelik . . .
Bayan arkadaşımızın doğum tarihi 11 Ekim 1962. Sigorta başlangıç tarihi 1 Temmuz 1998. . . .
25.12.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7349 Sayılı Kanun’la Gelir Vergisi Kanunu’nun . . .
Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazançlarla ilgili 40’ncı ve serbest meslek erbabı ile ilgili . . . .
4857 Sayılı İş Kanunun 39. Maddesine göre 2022 yılında uygulanacak asgari ücret aylık . . . .
İktidar milletvekilleri tarafından, 13.01.2022 tarihinde TBMM Başkanlığı'na sunulan . . . .
Evde bakım maaşı engelli bireylerin kendisine değil, bakımını üstlenen ailesi, akrabası, . . . .
Türkiye, Ekim 2021'de önce Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu tarafından . . .
Yapılan son açıklama ve uygulamalardan, 20 yıl süren “yüksek faiz, düşük kur” politikasında . .