Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Yetkilendirme Yapılmadan Belge Harçları Belirlendi
15 Haziran 2012 Cuma
Necati Akın
Birden fazla kanunda değişiklik yapmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen kanunlar kamuoyunda Torba Kanun olarak adlandırılır.
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Yetkilendirme Yapılmadan Belge Harçları Belirlendi

Birden fazla kanunda değişiklik yapmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen kanunlar kamuoyunda “Torba Kanun” olarak adlandırılır.

31.05.2012 tarihinde kabul edilen 6322 numaralı “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” da “Torba Kanunlardan” biri olup, 15.06.2012 tarih ve 28324 sayılı resmi gazetede yayımlanarak bazı maddeleri hariç çoğu maddesi yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Yürütme maddesi dâhil 44 maddeden ibaret olan bu kanunu maddeler halinde özetlemek yazımızın konusunu teşkil etmektedir.

Yapılan düzenlemeler, ilgili kanunların başlıkları ve bunların alt açılımları halinde özetlenecektir.

1. 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun’da Yapılan Düzenlemeler:

1.1. Kanun, “Tahsil dairesi terimini: Alacaklı amme idaresinin bu kanunu tatbik etmekle vazifeli dairesini, servisini, memur veya memurlarını,” ifade eder şeklinde tanımlamıştır.  Bu kanunun 1. Maddesiyle, 39.uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “bu yerin belediye sınırları dışındaki tahsil dairelerine de ödeme yapılabilir” ibaresi “DİĞER tahsil dairelerine de ödeme yapılabilir” şeklinde değiştirilmiştir.  Böylece amme borcunun belediye sınırları dışında ve içindeki tahsil dairelerine ödeme yapılabilme imkânı sağlanmıştır.

1.2. Bu kanununda yapılan diğer bir değişiklik ise; merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile çok zor durumda olduğu inceleme raporu ile tespit edilen diğer mükelleflerin taşınmazlarının devlete ait borçlarına karşılık Maliye Bakanlığına satışıyla ödenebilmesine ait süre 31.12.2014 yerine 31.12.2023 olarak değişmiştir. 

2. 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler:

2.1.  Basit usulde vergiye tabi olmanın genel şartlarını taşıyanlardan kendi ürettikleri ürünleri satanlara münhasır olmak üzere el dokuma işleri, bakır işlemeciliği, çini ve çömlek vb. gibi geleneksel, kültürel, sanatsal ve değeri olan ve kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında bulunanlara talepleri halinde vergi dairesince Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi verilecektir. 

(Metnin tamamı için tıklayınız) - BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARINA YETKİ HARÇLARI.doc

Açış Konuşması; Ali Haydar Tunç (İSMMMO Başkan Yardımcısı), Moderatör ; Halim Bursalı (İSMMMO Y.K.Ü), Konuşmacılar ; Yalçın Sütütemiz-(İstanbul TESMER Eğitmeni) ve Mücahit Yılmaz - (İstanbul TESMER Eğitmeni "Yapılandırmada Dikkat Edilecek Hususlar ve İstihdam Teşvikleri"
Genel Başkan Emre Kartaloğlu ve SGK Bşk Sayın İsmail YILMAZ’ın katılımlarıyla, 20 Ocak 2021 Çarşamba günü saat 11.00'de SOHBET PROGRAMI gerçekleştirilecektir.
Kamu Gözetim Kurumu tarafından yetkilendirilen derneğimiz tarafından bağımsız denetçiler için sürekli eğitim programı kapsamında Ocak ayı yüz yüze ve on-line eğitim takvimimiz aşağıdaki görsellerde paylaşılmıştır.
İSMMMD, Kamu Gözetim Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından uzaktan eğitim yöntemi ile bağımsız denetçiler için sürekli eğitim programları düzenleme konusunda yetki almış olup; Temel Tahkim Eğitimi konulu ders açılmıştır.