Bağımsız Denetim, Objektif, Laik Ve Bilimsel Hukuk Kuralları İle Yapılmalıdır.
27 Aralık 2019 Cuma
Bizler, Anayasasının 2.maddesinde; “... başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan , ....
Bağımsız Denetim, Objektif,  Laik Ve Bilimsel  Hukuk Kuralları İle Yapılmalıdır.

Bağımsız Denetim, Objektif,  Laik Ve Bilimsel  Hukuk Kuralları İle Yapılmalıdır.


Bizler, Anayasasının 2.maddesinde; “... başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan , demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.” hükmü olan ülkede yaşayan MUHASEBECİLERİZ.

Hukukun normlar hiyerarşisine göre , Yönetmelik, Tüzüğe; Tüzük KHK’ye; KHK, Kanun’a,  Kanun, Uluslararası Sözleşmelere ve Anayasa’ya  uymak zorundadır.
Bu temel hukuki yaklaşımdan hareketle, ülkemizde düzenlenen her türlü düzenlemelerin bu hukuksal normlara ve hiyerarşiye uyması zorunludur.

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu (KGK) tarafından 14 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan, Faizsiz Finans Kuruluşlarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçiler için İslami Esaslara göre Ayrı Etik kuralların yayınlanması laik, demokratik hukuk devleti ve ilkeleri ile bağdaşmamaktadır. Ve Anayasanın laiklik ilkesini yok saymaktır.

Faizsiz Finans Kuruluşları için hali hazırda yürürlükte bulunan Etik Kurallar dururken ve hiç gereği yokken, İslami esaslara atıfta bulunarak “Fıkhi ilke Ve Kurallara” göre düzenleme yapmak tekçi ve diğer inançtan meslektaşlarımızın, sözleşme yapma ve mülkiyet hakkını gasp etmektir. Bu durum Uluslararası sözleşmeler ve yürürlükteki Anayasamıza aykırı bir durumdur.

Kaldı ki; yürürlüğe koyulan bu “etik kurallar” hem denetçiler hem de denetlenen sermaye kuruluşlarının kusurlarına ilişkin hukuki bir yaptırım içermekten uzak olup, denetim görevini üstlenecek olanların ihlas, takva ve Allah korkusuyla davranmasını belirleyici hale getirmekle esasen yasal yaptırımı ya da hesap vermeyi bir bilinmeze bir başka ifade ile ahirete ertelemektedir. Bir yandan hukuki düzenlemelere şeriat hükümlerini dahil ederek laikliği tümüyle yok etmenin yolları açılmaya çalışılırken, diğer yandan “faizsiz finans kuruluşlarının” tümü ile yasal denetim dışına çıkarılma çabası içine girildiği görülmektedir. Dini şal altında amansız bir yağma ve sömürü düzenini sürdüren sermayenin önemli bir kesiminin ihtiyacı olarak gündeme getirilmiş bir düzenlemedir.

Pekala farklı dinsel inanca mensup, veya hiçbir dinsel inanca mensup olmayan Bağımız Denetçi, “bu etik kurallara uymak zorunda değilim” deme hakkına sahiptir. 
Belli bir amaca kilitlenmiş KGK yöneticilerinin,  yürürlükte olan Etik Kuralları, Anayasayı, Uluslararası sözleşmeleri yok sayan bu yaklaşımı yanlıştır ve denetim mesleğini yapan bizler için olumsuz  sonuçlar doğuracaktır. 

Bizler mesleğimizi 3568 sayılı meslek yasamızda çerçevesi çizilen ve ulusal ve uluslararası denetim standartları ile belirlenen evrensel kurallara göre icra ediyoruz.  KGK’den bağımsız Denetim Ruhsatı almış olan Bağımsız Denetçiler aynı zamanda 3568 sayılı yasaya göre kurulmuş TÜRMOB tarafından ruhsatlandırılmıştır ve üyesidir. 

Bağımsız Denetçinin,  Denetim Ruhsatı alması  için TÜRMOB üyesi olma zorunluluğu vardır. Bu itibarla Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (İFAC) Üyesi olana TÜRMOB’ un yürürlükte bulunan Muhasebe Standartları, etik Kurallar, Bağımsız Denetim için KGK’ nın, Faizsiz Finans  Kuruluşlarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçiler İçin  yürürlükte bulunan Etik Kurallar dururken,  şeri hükümler dikkate alınarak  yayımlanan ve yayınlanmak istenen, kanun ve  Anayasa’ya aykırı hiçbir metni kabul  etmiyoruz. Bu tür dayatmaları, mesleki ilke ve standartlara ve laik yaşama yapılmış bir müdahale olarak görüyoruz.   
         
Tüm bu nedenlerle Kamu Gözetimi Kurumu tarafından 14.12.2019 tarihinde yayınlanan Faizsiz Finans Kuruluşlarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçiler İçin İslami Esaslara Göre Ayrı Yayınlanan Etik Kurallarla ilgili kararını tanımadığımızı beyan ediyoruz. Ve bu kararın derhal uygulamadan kaldırılmasını istiyoruz.

Ayrıca, bu kararın kaldırılması için tüm MUHASEBE meslek camiasını  tepki vermeye ve mücadeleye çağırıyoruz.

Yasak savma ve çekingen yaklaşımla değil, bu hukuk tanımaz, tekçi, yok sayıcı, meslektaşı bölen Kamu Gözetim Kurulu üyelerinin şeriat emelleri içeren bu Kurul Kararını gerçekten ret etmek için, TÜRMOB başta olmak üzere tüm SMMM Odalarımızı, mesleki derneklerimizi ve meslektaşlarımızı tepki vermeye çağırıyoruz.

TAM BAĞIMSIZ , DEMOKRATİK, LAİK BİR TÜRKİYE’NİN SONUNA KADAR   SAVUNUCUSU OLACAĞIZ.

BAĞIMSIZ MESLEK DEMOKRATİK TÜRKİYE

İSTANBUL KATILIMCI MUHASEBECİLER HAREKETİ (İKMH)
(İKMH, Türkiye Demokrat Muhasebeciler Platformu bileşenidir.)

6- Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Ömer Lütfü Özen' Söz Verdikten Sonra, Başkan Hamit Gören ve İrfan Demirci Konuklara ve Meslek Mensuplarına Teşekkür Ettikten Sonra İktisadi Dayanışma Objektifie Topluca Resim Verdiler.
İki Dönem MMMBD Çorlu Şubesi Başkanlığını Yapan Başkan Aytaç Ersoy ve Kurul Arkadaşları görevlerini tamamladılar.
Sanıldığı gibi 12 Eylül, sadece kendi siyasi geleceğini düşünen birkaç generalin yapmış oldukları darbe değildir.
Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneğinin 27 Şubesi Genel Kurullarını Yapıyor.
Fındığın hikâyesi kuruyemişçilerde raflarda yerini almasıyla başlamıyor, esasında bitiyor. Bu hikâye çok uzun hikâyedir.
Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl, vergi, harç ve cezalara uygulanacak zam oranının belirlenmesinde kullanılan ve geçen sene yüzde 9,11 olan . . .
TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:
8 Eylül Dünya Okuma Günü, UNESCO tarafından 17 Kasım 1965 tarihinde ilan edilmiştir. Dünya kitap okuma günü amacı, bireylerin, . . . .
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajımız dan dolayı Facebook 30 gün boyunca sayfamızı kilitlemiştir.
03 Eylül 2021 Cuma Günü İşletme Fakültesi Mezunları, 06 Eylül 2021 Pazartesi Gün Siyasal Bilgiler Fakültesi Diploma Töreni Yaparak . . . .
"Yüksek Ticaretlilere Hizmet İçin Yeni Enerji ve Sinerjimizle Gümbür Gümbür Geliyoruz."
Yaşlı bakıcılığı yapan yabancı uyruklu sigortalı çalışan, baktığı kişinin vefatı halinde, mecburen işten ayrılacağı için kıdem tazminatı isteyebilir mi?
Vergi yargısının yargılama usul kuralları İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanunda yer alan düzenlemeler içerisinde . . .
Dünkü yazımda, OECD raporunda yer verilen vergi suçlarıyla mücadelede on küresel ilkenin ilk beşini sizlerle paylaşmıştım.
Emlak vergisi belediyelerin en önemli gelir kaynaklarından birisi. Ayrıca mülk sahibi vatandaşların ve şirketlerin her sene ödediği bir . .
Eşimden ayrıldım. Emekli Sandığı'ndan emekli maaşı alıyorum. Babam da Emekli Sandığı'ndan emekli. Ben niye onun maaşını alamıyorum?. . .
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; 2020 yılında, kadın nüfus 41 milyon 698 bin 377 kişi, erkek nüfus 41 milyon . . .