Bakan süper oldu peki ya turizm?
01 Ağustos 2021 Pazar
Turizm Teşvik Kanunu'nda yapılan değişikliklerle, yeni teşvikler geliyor zannetmeyelim. Değişiklikler ile sektöre her alanda sopa gösteriliyor,
Bakan süper oldu peki ya turizm?
Bakan süper oldu peki ya turizm?

Nedim Türkmen - (Sözcü)

Turizm Teşvik Kanunu'nda yapılan değişikliklerle, yeni teşvikler geliyor zannetmeyelim. Değişiklikler ile sektöre her alanda sopa gösteriliyor, ruhsat iptali tehditleri havalarda uçuşuyor.


Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7334 Sayılı Kanun 28/7/2021 tarih ve 31551 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ülkemizde “bacasız sanayi” olarak adlandırdığımız turizm sektörü, terör olaylarından, salgın hastalıklardan en çok etkilenen sektörlerin başında geliyor. Bir sektör düşünün; doğrudan ve dolaylı olarak 2 milyon insan istihdam ediyor, ülkeye yılda 40 milyon turist ve 35 milyar dolar  döviz getiriyor, ama hep hırpalanıyor.

Turizm Teşvik Kanunu'nda yapılan değişikliklerle, yeni teşvikler geliyor zannetmeyelim. Değişiklikler ile sektöre her alanda sopa gösteriliyor, ruhsat iptali tehditleri havalarda uçuşuyor, yerel yönetimlerin yetkileri alınıyor. Velhasıl, Turizm Bakanı “süper bakan” oluyor. Eskiden koalisyon görüşmeleri sırasında Turizm Bakanlığı kimde kalırsa kalsın diyerek pazarlığa bile dahil edilmez iken, bu değişikliklerden sonra bu Bakanlığı kapmak için kafa göz yarılıp kavga çıkabilecektir.

GÜCÜN DAYANILMAZ CAZİBESİ

1982 yılında yürürlüğe giren Turizmi Teşvik Kanunu, Türkiye'de turistik yatak kapasitesinin hızla artmasını ve Türkiye'nin dünya turizm pazarında söz sahibi olmasını sağlamıştır. Bu kanun içinde yer alan birçok teşvik unsuru yıllar içinde eksilmiş, sonuçta kamu arazilerinin turizm amaçlı tahsisi dışında ciddi bir teşvik unsuru kalmamıştır.

Turizm Bakanlığı'nın elindeki bazı yetkilerin özel sektöre devredilmesi konusunu bizzat bakanlık yetkilileri bundan önceki dönemlerde sıklıkla dile getirirken, bugün gelinen noktada yerel yönetimlerin yetkisi de elinden alınarak, Turizm Bakanlığı süper bir güce dönüşüyor.

Meclis tatile girmeden önce, alelacele çıkartılmış bir kanun söz konusudur. Sektör temsilcileri kanun teklifi Meclis'e sunulduğunda bu durumdan haberdar olmuşlardır. Kanun, genel kanun olmasına rağmen; Anayasa Komisyonu'nda görüşülmemiş, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile ilgili hükümleri nedeniyle Plan ve Bütçe Komisyonu'nda da görüşülmesi gerekirken, orada da görüşülmemiştir.

KAOS‘UN KAZANANI OLMAZ

7183 sayılı Kanun ile kurulan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı için ödenmesi gereken turizm paylarının ödenmemesi ya da ödendiğinin belgelendirilmemesi halinde, getirilen para cezaları ve yaptırımlar sektörün infialine neden olmuştur. Tahsilatı ajans adına vergi daireleri yaptığına göre, neden hâlâ belge ibrazı isteniyor? Bu payı ödemeyenlere geçici faaliyeti durdurma yaptırımı uygulamak Anayasa'ya aykırı değil mi?

Devlet vatandaş için vardır, vatandaş devlet için değil…

Sırf belediyelerin yetkilerini kısacağız söylemi ile yola çıkıp, kendinize süper güçlerle donatılmış bir bakanlık yarattınız. Bu yetki ve güçlerle önümüzdeki yıl Türkiye ‘ye 75 milyon turist, 100 milyar dolar para getirirsiniz herhalde…

8.633 BELEDİYE YENİ BELGE ALACAK

Kanun değişikliği ile turizm sektörüne birçok ilave yükümlülük ve maliyet getiriliyor. Şöyle ki;

Turizm sektöründe, teşvik tedbirleri ile istisna, muafiyet ve haklardan yararlanabilmek için Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan turizm yatırımı belgesi veya turizm işletmesi belgesi alınması gerekecek.

Konaklama tesisleri ve plaj işletmeleri için turizm işletmesi belgesi alma zorunluluğu getirildi.

Belirtilen süreler içinde turizm işletmesi belgesi alamayan konaklama ve plaj işletmelerinin ruhsatı iptal edilecek.

Belgeli turizm tesislerinin, belirlenen asgari tür ve sınıflarda kısmi turizm işletmesi belgesi veya turizm işletmesi belgesi alamaması durumunda turizm belgesi iptal edilebilecek.

İlgili idaresinden alınmış iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ile faaliyette bulunan ve turizm işletmesi belgesi bulunmayan konaklama tesislerine, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde bakanlığa başvurmaları halinde basit konaklama turizm işletmesi belgesi verilecek.

Faaliyette bulunan konaklama içermeyen müstakil plaj işletmelerine, kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde turizm işletmesi belgesi almak için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na başvuruda bulunmaları halinde turizm işletmesi belgesi verilecek.

Bakanlık ve Belediye Belgeli Konaklama Tesisi sayıları 8 Mart 2021 tarihi itibarıyla tabloda gösteriliyor.
6- Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Ömer Lütfü Özen' Söz Verdikten Sonra, Başkan Hamit Gören ve İrfan Demirci Konuklara ve Meslek Mensuplarına Teşekkür Ettikten Sonra İktisadi Dayanışma Objektifie Topluca Resim Verdiler.
İki Dönem MMMBD Çorlu Şubesi Başkanlığını Yapan Başkan Aytaç Ersoy ve Kurul Arkadaşları görevlerini tamamladılar.
Sanıldığı gibi 12 Eylül, sadece kendi siyasi geleceğini düşünen birkaç generalin yapmış oldukları darbe değildir.
Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneğinin 27 Şubesi Genel Kurullarını Yapıyor.
Fındığın hikâyesi kuruyemişçilerde raflarda yerini almasıyla başlamıyor, esasında bitiyor. Bu hikâye çok uzun hikâyedir.
Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl, vergi, harç ve cezalara uygulanacak zam oranının belirlenmesinde kullanılan ve geçen sene yüzde 9,11 olan . . .
TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:
8 Eylül Dünya Okuma Günü, UNESCO tarafından 17 Kasım 1965 tarihinde ilan edilmiştir. Dünya kitap okuma günü amacı, bireylerin, . . . .
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajımız dan dolayı Facebook 30 gün boyunca sayfamızı kilitlemiştir.
03 Eylül 2021 Cuma Günü İşletme Fakültesi Mezunları, 06 Eylül 2021 Pazartesi Gün Siyasal Bilgiler Fakültesi Diploma Töreni Yaparak . . . .
"Yüksek Ticaretlilere Hizmet İçin Yeni Enerji ve Sinerjimizle Gümbür Gümbür Geliyoruz."
Yaşlı bakıcılığı yapan yabancı uyruklu sigortalı çalışan, baktığı kişinin vefatı halinde, mecburen işten ayrılacağı için kıdem tazminatı isteyebilir mi?
Vergi yargısının yargılama usul kuralları İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanunda yer alan düzenlemeler içerisinde . . .
Dünkü yazımda, OECD raporunda yer verilen vergi suçlarıyla mücadelede on küresel ilkenin ilk beşini sizlerle paylaşmıştım.
Emlak vergisi belediyelerin en önemli gelir kaynaklarından birisi. Ayrıca mülk sahibi vatandaşların ve şirketlerin her sene ödediği bir . .
Eşimden ayrıldım. Emekli Sandığı'ndan emekli maaşı alıyorum. Babam da Emekli Sandığı'ndan emekli. Ben niye onun maaşını alamıyorum?. . .
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; 2020 yılında, kadın nüfus 41 milyon 698 bin 377 kişi, erkek nüfus 41 milyon . . .