Bilinmesi Gereken;
18 Eylül 2018 Salı
Gürsel Yurtbahar
Yeni İki Uygulama Ve Tasarruf Önerisi.……………

Bilinmesi Gereken;

Yeni İki Uygulama Ve Tasarruf Önerisi.……………


Gürsel Yurtbahar- SMMM / Antalya

A-KVKK kayıt hakkında;

9 Ekim 2016 tarihinde “iktisadi dayanışma.com.tr “ sitesinde yayınlanan  “Tüketiciler İçin Önemli… Meslektaşlarımız ve Tacir İçin Yeni Bir ( Söylem Yok ) Dönem “  tüketiciler için yeni bir dönem başladığını ve 
               
                     MESLEK MENSUBU olarak;

                     Tüketici olarak kendi kişisel verilerin işlenmesini,

                     Tacir olarak kendi ve çalışanlarının kişisel verilerin işlenmesi,

                     Sözleşmesini yaptıkları mükelleflerinin, kişisel verilerinin işlenmesinden kanuni sorumluğu bulunmaktadır.

                 ……………………………………………………
      
Meslektaşlarımıza; mükelleflerimiz telefonda benim evraklarımı üçüncü kişilere gönder,  şu kişinin özlük dosyası bende, kişisel bilgilerinin faks çekiyorum,  sigorta girişini yapar mısınız söylemlerini kullanmayacaklar.

SONUÇ:

1………………

2………………

3-    Anayasal hakkımız olan kişisel bilgilerin korunması ve kişinin bilgi hakkı / öğrenme hakkımızın KANUN’LA korunması konusunda kanun öncesi bir kıvılcımı meydana getirmekte mutluluk ve GURUR duyuyorum.”

Yazmıştım.

       İlgili yazımda belirttiğim gibi meslek mensubu olarak veri sorumlusu olmaktayız. Meslek mensubu olarak, mükelleflerimizin mali verilerini mali idare/ banka gibi kamu kurumlarına tarafımızdan gönderilmesinde mükelleflerimizden yazılı olarak iznini alınmasını düşünüyorum.
Büromuz tarafından yapılacak veri gönderilmeleri izin ilgili mükelleflerimizden yazılı olarak yetki belgelerini almış bulunmaktayız.

       18.08.2018 tarih 30513 sayılı resmi gazetede yayınlamak yürürlüğe giren KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU (KVKK) tarından 15.05.2018 tarihinde Resmi gazete de yayınlanan 2018/32 Sayılı kararına istinaden; VERİ SORUMLULARI SİCİLİNE KAYIT YÜKÜMLÜĞÜ ne istisna olmamıza rağmen, veri göndermemizde meslek mensubu olarak sorumluluğumuzun olduğunu düşünüyorum.

Yıllık çalışan sayılı 50 den veya yıllık bilanço toplamı 25 milyon TL ‘ den çok olan gerçek ve tüzel kişi vergi sorumluğu için VERİ SORUMLULARI SİCİLİNE KAYIT YÜKÜMLÜĞÜ  
01.10.2018 tarihinde başlayarak 30.09.2019 kadar yaptırmak zorundadırlar.

Meslektaşlarımıza mükelleflerini uyarmaları için bir YÜK daha geldi……

ÖNERİ;

Şirketlerinin tümü ticaret sicilinde ana faaliyet kayıtlı bulunmaktadır. KVKK ticaret sicilinden elektronik ortam kullanarak alınabilinir ve kayıt yapılabilinir.
Böylece zaman ve kâğıt tasarrufu yapılmış olur.


B-FİİLİ HİZMET SÜRESİ HAKKINDA;

03.08.2018 tarihli 7146 sayılı kanun ilgili maddelerinde 5510 sayılı sağlık çalışanlarına fiili hizmet süresi verilmesi hakkında uygulama yazısı 03.09.2018 tarihinde yayınlandı. 

İlgili yazıya istina den belirtilen iş kollarında çalışan 148 adet meslek kodunda çalışan sağlık çalışanlarına 360 günü için 60 günlük fiili hizmet süresi yıpranma payı olarak verilecek.
Uygulama 506 sayılı kanun ile 5434 sayılı kanun tabii olarak çalışanları kapsayacak şekilde Ağustos/2018 ayından itibaren başlayacaktır.

Kanun 1479 sayılı kanun ile kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanları,2925-2926 sayılı kanun ile tarım işçileri kapsamayacaklardır.

Kanun hukuksal olarak ;Sağlık çalışanlarının belli tarihten sonra dikkate alınması  ve mesleki olarak bölmesinin sıkıntılı olması rağmen 1976 yılından beri uygulanan “FİİLİ HİZMET SÜRESİ “ uygulamasının genişletmiş oldu….

Meslektaşlarımız içinde Ağustos /2018 ayından itibaren SGK verilen bildirgelerin fazlalaşması olmaktadır.

YENİ BİR YÜK daha  hizmetimize yansıdı…………..

Öneri:

1976 yılından beri uygulanan sistem için ayrı bildirge yok ise, bu uygulamada da elektronik ortamda uygulama yapılarak zaman-kâğıt tasarrufu yapılabilinir.

Sonuç: Sadece ağustos/2018 ayında yayınlanan iki uygulama için önerilerimi    meslektaşlarımız ile paylaşmak  istedim..

Saygılarımla…18.09.2018
"Türkiye de Gönüllülük ve Aidiyet" Konulu "Çevirim İçi Konferans" ta Aramızda Olmanızdan Onur Duyarız.
Kamu Gözetim Kurumu tarafından eğitim için yetkilendirilen derneğimizin Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim kapsamında . . . .
"Anonim şirketlerde Genel Kurul Toplantıları ve Özellikli Durumlar" Konulu Uzaktan - Senkron Eğitimi
Uygulamalı Örnek ile 2020 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Hazırlanması