Binlerce Teşekkürü Hak Ettiler. . . . . .
06 Ocak 2022 Perşembe
22.09.2021 tarihinde “ İKTİSADİDAYANIŞMA.COM.” Sitesinde yazdığım “NEDEN “ başlıklı yazımın 2.nedeni olarak belirttiğim konu;
Binlerce Teşekkürü Hak Ettiler. . . . . .

Binlerce Teşekkürü Hak Ettiler. . . . . .

Gürsel Yurtbahar /SMMM/Antalya 

22.09.2021 tarihinde    “ İKTİSADİDAYANIŞMA.COM.” Sitesinde yazdığım “NEDEN “ başlıklı yazımın 2.nedeni olarak belirttiğim konu;

“………………………………………….VUK ’un 13. Maddesine göre mücbir sebep halleri;

Vergi ödevlerinden her hangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır kaza, ağır hastalık ve tutukluluk;

Vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak yangın, yer sarsıntısı ve su basması gibi afetler;

Kişinin iradesi dışında vukua gelen mecburi gaybubetler (örneğin kaçırılması, isteği dışında alıkonulması);

Sahibinin iradesi dışındaki sebepler dolayısıyla defter ve vesikalarının elinden çıkmış bulunması;

Gibi hallerdir. Bu haller ortadan kalkıncaya kadar beyan süreleri uzar.

Böyle bir müracaatı yapan meslek mensubu için, ilgili kurum mücbir sebep nedeni ve sonuçları ile ilgileneceği yerde ÖDEME konusunda mücbir sebep ispata yapan kuruma yazı yazarak ÖDEME konusunu sorgulamaktadır.

NEDEN: Meslek mensuplarımızın mesleki görev ve sorumlulukları yerine getirme konusunda bir sıkıntı olacağı düşünülür  ve  sorumluğu değil de ÖDEME  konusu düşünür..

SONUÇ: Mücbir sebebe neden olan  VUK yazılı maddeleri ispatını  bağlı bulunduğu mesleki odasının yazdığı bir resmi yazı bile  yeterli olmalıdır……………………………………………

Meslektaşlarımız ve ilgililer tarafından okunduğuna eminim…..çok eminim…..

Ancak bu konu niçin gündeme geldiğini sorgulamadılar.

Yazımı okudular geçtiler.

Ancak sonucuna bakalım…..

1989 tarihinde yayınlanan meslek kanunumuzda olmayan çok gerekli olan MUCBİR SEBEP uygulamasının OTUZ İKİ yıl sonra gündeme getiren bir meslektaşımızdır.

ANTALYA da mesleğini yürüten bir kadın meslektaşımız, çağımızın hastalığı olarak kabul edilen KANSER belasından kurtulmak için mücadele yaparken, mesleğin görev ve sorumluğunu yapamayacağı için mali idareye gerekli evraklar için müracaatta bulunuyor…

Bu müracaat yayınlanan yazıda belirttiğim gibi mali idare mesleki görev ve sorumluluk olarak değil de verginin ödenmesi doğrultusunda konuya bakmıştır.

Meslektaşımız hastalığı ile mücadele yaparken, kendisine duvar gibi mevzuat olarak çıkmıştır. Mesleğini uzun zamandır yaparken duvarlar karşısına çıkmıştır ama bu duvar hastalığından daha çok üzüntü yaratmıştır…

Meslektaşımız  bu duvar ile  yılmadan  mücadele yaptılar….

Hem  cağın hastalığı ,hem  de mesleği  için büyük DUVAR  İLE MÜCADELE YAPTI…..

Kendisine devamlı sabır ve mücadele yapması için gönülden destek verdim……

Tam otuz sekiz gün 137 sıra nolu V.U.K. tebliği yayınlandı.

EVET ; mesleki mücadelesinde BAŞARI  elde etmiştir……

Sırada  cağın hastalığı ile mücadele edecekti…..

Yılmadı kadın meslektaşımız…….

Yılmayacaktı……….

Günlerce,     saatlerce ,   dakikalarca  , saniyelerce  mücadele yaptı….

Başarmak zorunda idi…….

Evet; cağın hastağına yenilmedi…….

Şimdi aramıza döndü….Hoş geldin……

ÇOK mutluyuz……

Sağlık ve mesleki mücadelesindeki   başarısında dolayı kutlamamız gerekir….

Meslektaşlarımızın tümüne  örnek oldu……

SONUÇ:

A-Mesleki olarak otuz iki yıldır zaman içinde gündemde olan fakat uygulamaya geçmeyen bir konuyu gündeme gelmesinde büyük mücadele yapan KADIN MESLEKTAŞIMIZA;

B-Mesleğin ve meslektaşın yanında olan ve “"Meslek Mensuplarına Hizmet Etmek Bir Sevdadır. Bu Sevda Her Kişiye Nasip Olmaz" düşüncesine sahip olan “İKTİSADİDAYANIŞMA.COM.TR Sitesi sahibi Sayın NUSRET SÜMER;

Mesleki bir sorunun çözümünde büyük katkı sağladıkları için;

Bir TEŞEKKÜRÜ hak etmediler mi..?

BİNLERCE TEŞEKKÜRÜ HAK ETTİLER……..

TEŞEKKÜRLER …………………TEŞEKKÜRLER…

06.01.2022

REKLAM ALANI
14-15 Mayıs 2022 de İSMMMO 25. Genel kurulu yapıldı. Toplamda tam 11 grup katıldı. Üye sayısı 46.514 kullanılan oylar 15.135 oldu.
Gelir Vergisi Kanunu’nun 88’inci maddesi gereği olarak “Gelirin toplanmasında gelir kaynaklarının bir kısmından hâsıl olan zararlar . . .
22 Ocak 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7351 sayılı Kanun’la, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32. maddesinde yapılan düzenlemeyle;
YMM ve SMMM Odaları Genel Kurul Tarihleri - (2022)
Ülkemize elini kolunu sallayarak, yanında valizi bile olmadan gelen ve sayıları net olarak . . .
Katma Değer Vergisi iade taleplerinde, mal ve hizmet alımı yapılan alt mükelleflerden kaynaklanan
Her yıl, 10 Mayıs ile 16 Mayıs arasında, Birleşmiş Milletler'e üye 156 ülkede aynı tarihlerde Engelliler Haftası kutlanıyor.
Vergi mahkemeleri, idari yargının özel görevli, idare mahkemeleri ise genel görevli yargı mercileridir.
Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerinin,. . . .
Bir Afrika atasözü der ki: “Aslan, ceylan, sırtlan ve zebra yan yana koşuyorsa orman yanıyor demektir…!”
Türkiye’nin en büyük akademik meslek odası İstanbul SMMM Odasında Seçim Sonuçları Belli Oldu.
İstanbul SMMM Odasında Bir Araya Gelerek Bazı Mesleki Konuları Masaya Yatırdık.
17 Mayıs 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2022 I. Geçici Vergi Dönemine . . . .
Değerli dostlar, çok kıymetli kardeşlerim, meslektaşlarım; bildiğiniz üzere 14-15 Mayıs tarihinde 25. İSMMMO Olağan Seçimli Genel Kurulu . . .
Geçtiğimiz perşembe günü kurumlar vergisi beyan dönemi bitti. Mart ve nisan aylarının yoğun . . .
Genel Yayın Yönetmenimiz Nusret Sümer Sordu, BMMG Yürütme Kurulu Başkanı Turgay Kanarya Cevap Verdi.
BRİDGE RESTAURANT ta QNB e Finans Sponsorluğunda ÇDM Birliği Mensupları Bir Araya Geldi.
1990 yılından beri Meslekte Birlik Grubuna hizmet ettim. Hizmete başladığımda daha belgemi bile almamıştım.