Bursa SMMM Odasından; Yapılandırmaya ‘online’ uyarı! Yapılandırma için son tarih: 31 Aralık
12 Aralık 2020 Cumartesi
7256 sayılı yapılandırma kanunu ile ilgili bilgi veren Bursa Vergi Dairesi Başkanı . . . .
Bursa SMMM Odasından; Yapılandırmaya ‘online’ uyarı! Yapılandırma için son tarih: 31 Aralık
Bursa SMMM Odasından; 

Yapılandırmaya ‘online’ uyarı!

Yapılandırma için son tarih: 31 Aralık

7256 sayılı yapılandırma kanunu ile ilgili bilgi veren Bursa Vergi Dairesi Başkanı Hüseyin Erol ile SGK Bursa İl Müdürü Erhan Karaca, yapılandırmaya başvuracak vatandaşların, başvurularını pandemi sebebiyle elektronik ortamda ya da posta yoluyla yapmalarının salgının önlenmesi açısından önem taşıdığına vurgu yaparken, yapılandırma için son tarihin 31 Aralık 2020 olduğunu hatırlattılar.

Bursa Vergi Dairesi Başkanı Hüseyin Erol ile SGK Bursa İl Müdürü Erhan Karaca, Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (BSMMMO) Başkanı Doğan Yılmaz’ı ziyaret ederek, 17 Kasım 2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı, ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’ ile ilgili bilgilendirme yaptılar. Bursa Vergi Dairesi Grup Müdürü Selim Aktaş ve SGK Bursa İl Müdür Yardımcısı Bülent Ocak’ın da katılımlarıyla BSMMMO Hizmet Binası’nda gerçekleşen ziyarette, Oda Başkan Yardımcısı Nazan Özsoy ile Oda Yönetim Kurulu Üyesi Asım Karaman da hazır bulundu.

İKİ AYDA BİR TAKSİTLERLE ÖDENEBİLİR

Ziyarette, 7256 sayılı yapılandırma kanununa ilişkin bilgi veren Bursa Vergi Dairesi Başkanı Hüseyin Erol, “Vatandaşlarımız, kamuya olan borçlarını, kanunun sunduğu imkanlardan yararlanarak yapılandırabilecekler ve ekonomik faaliyetlerini daha kolay yürütebileceklerdir. Çok sayıda vatandaşı ilgilendiren trafik, nüfus, seçim, askerlik para cezaları, kara yollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen cezalar dahil idari para cezaları kanun kapsamında yapılandırılabilecek, YURTKUR'dan kredi alan öğrencilerin, öğrenim ve katkı kredisi borçları ile çiftçilerimizin, işletmelerimizin ecrimisil borçları da bu kanuna göre yapılandırılarak (6.9,12,18 taksitte ve 2 ayda bir) ödenebilecektir” dedi. 


YIL SONUNA KADAR BAŞVURULABİLİR

Kanunun 31 Ağustos 2020 tarihini esas alındığı için, bu tarihten önce tahakkuk ederek, kanunun yayımı tarihi itibarıyla kesinleşmiş olan ve bu tarih itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunanların kapsama girdiğini söyleyen Bursa Vergi Dairesi Başkanı Erol, “31 Ağustos 2020 tarihinden sonra tahakkuk eden borçlar kapsama girmemektedir. Toplumun pek çok kesimini ilgilendiren ve vergi borcu bulunan mükelleflere çeşitli fırsatlar sunan yapılandırmadan yararlanmak isteyenler, 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvuruda bulunabilirler. 

ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILABİLİR

Kanun kapsamındaki başvuru ve ödeme işlemlerinin vergi dairesine gitmeden elektronik ortamda yapılabildiğini de hatırlatan Bursa Vergi Dairesi Başkanı Erol, şunları kaydetti: “Mükelleflerimiz başvuru ve ödeme işlemlerini vergi dairesine gitmeden yapmaları durumunda COVİD-19 salgınının yayılmasını önlemede önemli bir katkıda da bulunmuş olacaklardır. Başvurular, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet adresi www.gib.gov.tr veya www.turkiye.gov.tr üzerinden elektronik olarak yapılabileceği gibi posta yoluyla da yapılabilecektir. Böylece, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yaşanan salgın hastalıkla mücadele noktasında çok önemli katkıda bulunulmuş ve gerek mükelleflerimizin sağlığı ve gerekse çalışanlarımızın sağlığı korunmuş olacaktır. Kanunla ilgili her türlü sorulara Gelir İdaresi Başkanlığı’nın www.gib.gov.tr adresinde yer alan dokümanlardan veya 189 VİMER aracılığıyla cevap alınabilir.”

BÜYÜK BİR AVANTAJ KAZANILACAK

Ziyarette konuşan SGK Bursa İl Müdürü Erhan Karaca ise şu bilgileri verdi: “Yapılandırma ile büyük bir avantaj kazanılacak olup, anapara borçları için gecikme cezası ve gecikme zammı ile faiz uygulanmayacaktır. Bunların yerine borçlar, Yurtiçi Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE) ile güncellenecektir. Peşin ödemede hesaplanan Yİ-ÜFE’nin yüzde 90’ı, iki taksitle ödemede ise Yİ-ÜFE’nin yüzde 50’si silinmektedir. İdari para cezalarının anapara borcunun yüzde 50’si silinmekte, kalanı da Yİ-ÜFE ile güncellenmektedir. Asılları ödenmiş alacakların fer’ilerinin yapılandırılarak ödenmesi halinde yüzde 60’ı silinmektedir. Yapılandırma ödemeleri düzenli olarak devam ettiği sürece işverenlerimizin sigorta primi teşvik uygulamalarından yararlanması, ilk iki taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi şartıyla borcu yoktur yazısı alabilmeleri sağlanmaktadır.”
Aysın Komitgan ile Gün'Aysın' programının konuğu; Bursa Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı Kemal Tığoğulları ve Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Doğan Yılmaz, Bursa' da Bugün TV'de canlı yayın ile sizlerle.
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanunla; hükümlülerin ziyaret süresi 1 saatten 1,5 saate çıkarılıyor, tutuklu ve hükümlüler . . .
Yargılamanın aleniliği ilkesine ve emsal kararlara ulaşım hakkına rağmen, Danıştay kararlarına ulaşmak pek mümkün değil. . . .
“ Şurasını iyi bilmek gerekir ki, ne erkekler kadınlara hizmetkar, ne de kadınlar erkeklere cariye olmak için yaratılmışlardır. “ . . . .
Daha önce 2016 ve 2017 yılını yapmış olanların tekrar yapmalarına gerek yok. Ancak benim devlete katkım olsun yaparım diyenlere bir . . .
Cumartesi günkü “Borç yapılandırmasında nelere dikkat etmek gerekir?” başlıklı yazımda yapılandırmaya ilişkin;
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 11’inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen (i) bendiyle “kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, . . .
1 Haziran 1989'da kabul edilen ve 13 Haziran 1989'da Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren . . . .
7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 9 Haziran 2021 tarihli Resmi . .
Gazetemizde 4 Ocak 2021 tarihinde yayınlanan “Taşınmazlarda Değerleme Sorunu Şirketleri İsyan ettirdi!” başlıklı köşe yazımda,
Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Emrullah Tayfun ÇAVDAR, Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik . . . .
3568 sayılı meslek yasamız 13 Haziran 1989 tarihinde TBMM’de kabul edilmiş ve mesleğimiz yasal kimliğine kavuşmuştur. Kutlu olsun
Bazı hukuk düzenlemeleri öngörülmeyen durumlar yaratabilir. Bu yazımda acil çözüm bekleyen üç ‘hukuksal feryat’a yer vereceğim:
Basına yansıyan haberlerden Adalet Bakanlığı tarafından bir çalışma yürütüldüğü ve UZLAŞTIRMACILIK yetkisi için . . . .
İŞKUR tarafından önerilen işi haklı bir neden olmaksızın reddedenlerin işsizlik ödenekleri işi reddettikleri tarih itibarıyla,
Pandeminin 2020 Mart ayında hayatımıza girmesiyle iş dünyasının yaşayabileceği muhtemel olumsuzlukların hızla önüne . . . .
Yeni yapılandırma kanunu yasalaştı. Yeni versiyon kanun, esasen önceki kapsamlı yapılandırma kanunlarının bir benzeri.
Borç yapılandırması, matrah artırımı, stok ve kasa affı, ihtilaflı dosyaların feragat yoluyla çözümü ve bu gibi birçok müesseseyi düzenleyen
Bursa YMM Odası Başkanı YMM Kemal Tığoğulları ve Bursa SMMM Odası Başkanı SMMM Doğan Yılmaz'la Günaysın Programında Buluşuyor.