Büyük vergi paketi zaten yürürlükte “Enflasyon düzeltmesi”
27 Haziran 2024 Perşembe
TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, 2024-2026 dönemi Orta Vadeli Plan'da yer alan vergi düzenlemeleri hakkında basın açıklaması yaptı.
Büyük vergi paketi zaten yürürlükte “Enflasyon düzeltmesi”
Büyük vergi paketi zaten yürürlükte “Enflasyon düzeltmesi”


TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, 2024-2026 dönemi Orta Vadeli Plan'da yer alan vergi düzenlemeleri hakkında basın açıklaması yaptı.
 
Kartaloğlu, yakın zamanda TBMM’ye sunulması beklenen kapsamlı vergi tasarısına dikkat çekerek, mevcut ve planlanan vergi düzenlemelerinin kamuoyunu nasıl etkileyeceğine dair değerlendirmelerde bulundu. Geçtiğimiz hafta çeşitli mecralarda yayınlanan ancak henüz nihai hale gelmemiş mevzuat düzenleme taslaklarına dayanarak, pek çok alanda yeni vergi düzenlemelerinin hayatımıza gireceğini belirten Kartaloğlu, bu düzenlemelerin vergi ve cezaların tutarlarında önemli artışlar getireceğini, kamuoyunun nihai vergi taslağını merakla beklediğini kaydetti. 

TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, yeni vergi düzenlemelerinin yanında, önemli bir vergi paketi etkisi doğuran Enflasyon Düzeltmesi uygulamasına dikkat çekerek, yaklaşık 20 yıl aradan sonra tekrar gündeme gelen bu uygulamanın, 2024 yılına ilişkin 2. dönem geçici vergi beyannamelerinin verileceği 17 Ağustos 2024 tarihinde ilk etkisini göstereceğini belirtti.

Kartaloğlu, enflasyon düzeltmesi ile işletmelerin realize edilmemiş fiktif gelirleri nedeniyle önemli vergi yükleri ile karşı karşıya kalacağına dikkat çekerek, özellikle stoklarını ve duran varlıklarını özkaynak yerine borçla yürüten işletmelerin ilave vergi ödemek zorunda kalacaklarını belirtti.

Kartaloğlu, yüksek enflasyon dönemlerinde işletmelerin enflasyondan kaynaklanan kazançlarının vergilendirilmesi gerektiğini, ancak mevcut uygulamanın böyle bir sonuç doğurmadığını ve ilave vergi yüküne yol açtığını kaydetti.

TÜRMOB Genel Başkanı Kartaloğlu, daha önceki taleplerinde de ifade edildiği üzere enflasyon düzeltmesi uygulamasının yıl içinde geçici vergi dönemlerinde uygulanmamasını sağlayacak idari düzenlemelerin yapılması gerektiğinin altını çizdi.  Yüksek enflasyon dönemlerinde mükelleflerin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve yeni vergisel uygulamaların hayata geçirilmesi sürecinde toplumsal gönüllü uyumun artırılmasına katkı sağlayacağı düşüncesiyle, sadece yıl sonu bilançoları bakımından enflasyon düzeltmesi işlemlerinin yapılmasının yeterli görülmesi gerektiğini söyledi. Kartaloğlu, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan bu konuda idari düzenlemeler yapmasını beklediklerinin altını çizdi. 
REKLAM ALANI
6- İç Ticaret Genel Müdürlüğü Ticaret Uzmanı Serdal Yeğen; Meslek Mensuplarından Gelen Soruları Yanıtladıktan Sonra Moderatör İstanbul SMMM Odası Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin Katılımcılara ve Konuklara Teşekkür Ederek Bir Daha ki Etkinliklerde Buluşmak Üzere Semineri Sonlandırdı.
REKLAM ALANI
İş sözleşmesi feshedilmeden önce ihtiyari arabuluculuk ile sözleşmenin sonlandırılması fesih gibi değil, ikale sözleşmesi gibi . . . . . .
3201 sayılı Kanun’a göre Türk vatandaşları ile doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin . . .
SPK ya tabii şirketlerin dahi Bilançoları zaman zaman ek süre ile tamamlanmaktadır.
Vergi yasalarında kapsamlı değişiklik içeren ancak henüz Meclis’e sunulmayan yasa teklifinde yer alacak olan “ticari kazanç elde eden . . . . .
Milli Savunma Bakanlığı, 2024 yılının ikinci yarısı için bedelli askerlik tutarını 217 bin 871 TL olarak belirledi.
Özel sektör işçi ve işveren tarafını ilgilen­diren kıdem tazminatında yaşanan so­runlar, son 20 yılda neredeyse dört yılda bir hükümet . . . . .
Bilindiği üzere, vergi kanunları hükümleri uyarınca 31.12.2023 tarihli bilançolar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş olup . . . .
YÖK Başkanı Erol Özvar, devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programlarının kapatıldığını açıkladı.
Siz sahiden enflasyonun düşürülebileceğine inanıyor musunuz? Uzun süredir yaptığım saha ziyaretlerinde, yurt gezilerinde, organize sanayi . . . .
Türkiye yeni vergi kanununa kilitlenmişken torbadan başka bir şey çıktı. AK Parti Meclis grubuna 5 Temmuz 2024 tarihinde bir kanun teklifi sunuldu.
Bu köşede zaman zaman, yorumda sınırla, kanunlarda yer alan şekli şartların esası ne ölçüde etkilediğiyle ilgili makaleler yazıyorum.
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) düzenleme hazırlıkları süren. . . . . .
9. Yargı Paketi nihayet Meclise sunuldu. Son yılların yasama pratiğine bakıldığında, iktidar kanadından gelen torba kanun tekliflerinin hızla . . .
Tüketicilerin konut kiralarında yaşadıkları artış oranı, tespit ve tahliye davalarının bir çığ gibi büyüdüğü son yıllarda artış oranının %25 ile . . .
Ülkemizde 01.10.2028 tarihine kadar sosyal güvenlik alanında üç ayrı kanun ve uygulaması bulunmakta idi. 1)14.07.1965 tarihinde 657 . . . .
Son bir aydır, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan vergi paketini tartışıyoruz. Tartışmaya, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından . . . .
Hazine ve Maliye Bakanlığının üzerinde çalıştığı ve yakın zamanda TBMM gündemine alınması beklenen vergi paketinin en önemli . . . . .
Devletlerin en önemli varlık sebebi kendisini meydana getiren kişilerin belirli ortak değerler temelinde homojen, uyumlu, huzur ve barış . . . . .