Deniz, Kara ve Havacılık Mevzuatı
12 Aylık İnternet Aboneliği
Deniz, Kara ve Havacılık Mevzuatı
 • 2548 Sayılı Gemi Sağlık Resmi Mevzuatı,
 • 2581 Sayılı Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi Mevzuatı,
 • 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Mevzutı,
 • 2918 Sayılı Karayolları Trafik Mevzuatı,
 • 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Mevzuatı,
 • 3254 Sayılı Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Mevzuat,
 • 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Mevzuat,
 • 3497 Sayılı Kara Sınırlarının Korunması ve Güvenliği Hakkında Mevzuat,
 • 3539 Sayılı Gemi Adamları Mevzuatı, 3621 Sayılı Kıyı Mevzuatı,
 • 3894 Sayılı Denizde Zabt ve Müsadere Mevzuatı,
 • 4490 Sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Mevvzuatı,
 • 4745 Sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Devlet Memurları Kanunu, Harcırah Kanunu ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Mevzuat,
İLETİŞİM FORMU
Aşağıda yer alan iletişim formunu kullanarak bizlere ulaşabilirsiniz.

Ad Soyad  
E-Posta adresi  
Telefon
Açıklama