Denizli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Değişim Grubu Başkanı Necdet Bardan;
14 Haziran 2021 Pazartesi
1 Haziran 1989'da kabul edilen ve 13 Haziran 1989'da Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren . . . .
Denizli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası,  Değişim Grubu Başkanı Necdet Bardan;
Denizli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası,  Değişim Grubu Başkanı Necdet Bardan;

1 Haziran 1989'da kabul edilen ve 13 Haziran 1989'da Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunun 32, yıldönümünde yazılı açıklama yaptı. 

Bardan açıklamasında, yürürlüğe giren kanunun mali müşavirlik mesleğinde bağımsızlık ve özgürlük günü olduğuna dikkat çekti. Bardan açıklaması şu şekilde:                                                                                                  
DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM; “Bugün 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun 13 Haziran 1989 Günü Resmi Gazete’de yayınlanıp bazı maddeleri hariç yürürlüğe girdiği günün 32,  yıl dönümüdür. 

01 Haziran 1989 tarihinde halk iradesi adına Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kabul ettiği 3568 Sayılı Kanun ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir yetkisine sahip olabilmenin şartlarını belirleyerek; Ruhsat verme ve mesleği disiplin etme yetkisini Ruhsat sahibi meslek mensuplarının il veya bölge düzeyinde kuracakları odalar tarafından oluşturulacak Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Birliği’ne (TÜRMOB) vererek,  Muhasebe, Mali müşavirlik, Yönetim Müşavirliği, İşletmecilik ve Finans hizmetleri ile  Denetim faaliyetlerine ilişkin büroların veya şirketlerin  mesleki ruhsat sahibi olmaksızın kurulamayacağını hüküm altına almıştır.    

01 Haziran 1989 tarihinde yasal statüye kavuşan, 13 HAZİRAN 1989 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Mesleğinin yürürlüğe girerek “Meslek Mensuplarının”kendi kendilerini yönetme yetkisini  kullanma haklarının yürürlüğe girdiği “Mali Müşavirlik Mesleğinde Bağımsızlık ve Özgürlük Gününü” selam, sevgi ve saygılarımla kutlarım.”                                                                                                                                                                                                                                                       BAĞIMSIZ ve SAYGIN BİR MESLEĞİN GEREĞİNİ YAPAN ve BU UĞURDA MÜCADELE EDEN HERKESE SELAM OLSUN....
12- Vergi Müfettişi Ramazan Kaya "7256 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Matrah Artırımları ve SGK Borçlarının Yeniden Yapılandırılması" Konulu Sunumlarına Devam Ederken Zaman Zaman Gelen Soruları Yanıtladıktan sonra İktisadi Dayanışma Kameralarına Resim Vererek Seminer Sona Erdi.
Hemen hemen bütün yargı mercileri yılın belli döneminde çalışmalarına ara verirler. Bu dönem “adli tatil” olarak adlandırılmaktadır.. . . . .
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (BSMMMO) arasında imzalanan protokol çerçevesinde;
Emisyon primi konusunu ve kurumlar vergisi kanununda bu konuda yer alan istisnayı, dağıtımına bağlı sorunları daha önceki yazılarımda. . .
Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından 13 Temmuz 2021 gün ve 31540 sayı ile Resmi Gazete’de 529 sıra numarası ile . .
Uluslararası vergilendirmeye ilişkin bugün yürürlükte olan kurallar, 1920’lerde ülkeler arasında varılan ve sonrasında iki taraflı . . . .
Akaryakıt ve LPG Piyasasında Fatura Düzenleme Süresinin Belirlenmesi ile Söz Konusu Sektörler ve Özel Etiket ve İşaret Kullanma . . . .
Turizm sektöründe faaliyet gösteren işyeriyiz. 30.06.2021 tarihine kadar kısa çalışma ve pandemi ücretsiz izin ödeneklerinden faydalandık.. . .
Çekin ödeme aracı yerine kredi ve teminat aracı haline dönüşmesi, karşılıksız çek keşide etmenin ölçülülük ilkesine aykırı olması . . .
Turizm Teşvik Kanunu'nda yapılan değişikliklerle, yeni teşvikler geliyor zannetmeyelim. Değişiklikler ile sektöre her alanda sopa gösteriliyor,
Manavgat’la başlayan 26 il 53 ilçemizi kapsayan birbirine yakın zamanlarda çıkan orman yangınları ile vatanımızın ciğerleri yanmaktadır.
Yapılan düzenlemeyle 01.01.2021 ile 31.12.2021 tarihleri arasında uygulanmak üzere asgari ücret desteği tutarı 75 TL olmuştur.
Vergi Daireleri 02 Ağustos 2021 Pazartesi Günü saat 19:00' a kadar tüm vergi daireleri açık bulundurulacaktır.
20. Anadolu Odaları Eğitim Semineri 03-06 Ekim 2021 Tarihinde Titanic Delüxe Golf Belek' te Yapılacaktır.
2021 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 18,14 (yüzde onsekiz virgül ondört) olarak tespit edilmiştir.
Asgari ücret desteğini de içeren torba yasa ile turizmi teşvik kanunda değişiklik yapan yasa Resmi Gazete'de yayımlandı.
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2021- 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)