Doğal Afetler Mevzuatı
12 Aylık İnternet Aboneliği
Doğal Afetler Mevzuatı
  • 4123 Sayılı Tabi afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Mevzuat,
  • 4325 Sayılı Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi ile
  • 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Mevzuat,
  • 4481 sayılı - 17.08.1999 ve 12.11.1999 Tarihlerinde Marmara Bölgesi ve Civarında Meydana Gelen Depremin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpları Gidermek Amacıyla Bazı Mükellefiyetler İhdası ve Bazı Vergi Kanunlarında Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Mevzuat,
  • 587 Sayılı Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararname,
  • 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Mevzuat,
  • 7126 Sayılı Sivil Savunma Mevzuatı ve
  • 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Mevzuat içerir.
İLETİŞİM FORMU
Aşağıda yer alan iletişim formunu kullanarak bizlere ulaşabilirsiniz.

Ad Soyad  
E-Posta adresi  
Telefon
Açıklama