Döviz büfesi açmak ve işletmenin yeni kuralları
19 Ekim 2021 Salı
Talha Apak
Uzun zamandır yeni kuruluş faaliyet izinleri durdurulan döviz büfelerinin kuruluş ve faaliyet şartlarının ağırlaştırılarak yeniden belirlenmesiyle birlikte izinlerin de açılması bekleniyor.

Döviz büfesi açmak ve işletmenin yeni kuralları

Talha Apak

Yeminli Mali Müşavir (YMM) 

talha.apak@paradergi.com.tr

Uzun zamandır yeni kuruluş faaliyet izinleri durdurulan döviz büfelerinin kuruluş ve faaliyet şartlarının ağırlaştırılarak yeniden belirlenmesiyle birlikte izinlerin de açılması bekleniyor. Yeni belirlenen bölgelere göre, en düşük 2 milyon lira, en yüksek 6 milyon lira ücret ödenerek izin alınabilecek...

DÖVİZ büfesi olarak bilinen “Yetkili Müesseseler”in kuruluş ve faaliyet izin şartlarını yeniden belirleyen, Türk Parası Kıymetini Koruma Tebliği (No: 2021-32/62) 12 Ekim 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunuyor. Buna göre; şartlar daha da ağırlaştırılarak Türkiye dört faaliyet bölgesine ayrıldı. Faaliyet izin belgeleri 2 milyon liradan 6 milyon liraya kadar değişen ücretlerle alınabilecek.

YENİ FAALİYET ŞARTLARI

Yetkili müesseseler ticaret unvanlarında, iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarında, ilan ve reklamlarında, kartvizitlerinde, iş yerlerinde, tabelalarında, internet sitelerinde, Döviz Alım Belgesi, Döviz Satım Belgesi ile fatura ve benzeri her türlü belgelerinde, tebliğde sayılan faaliyetler haricinde işlem yaptıkları izlenimini yaratacak hiçbir kelime, deyim ve işaret kullanamazlar.

Tebliğde sayılan faaliyetlerden yabancı para alım satımıyla ilgili olanlar diğer faaliyetlerden ayrı veznelerde ve hesaplarda izlenir. Yetkili müesseseler, Bakanlıktan izin almadıkça yabancı para alım satım işlemlerinde serbest olarak belirledikleri ve ilan ettikleri alış ve satış kurlarından hesaplanan bedeller haricinde hiçbir ad altında komisyon ya da ücret talep edemezler. Yetkili müesseseler faaliyet gösterdikleri iş yeri haricinde herhangi bir gayrimenkul mal edinemezler.

Bakanlıkça yapılan inceleme neticesinde durumları uygun görülen yetkili müesseselere faaliyet izni verilerek, şirket adına “Yetkili Müessese Faaliyet İzin Belgesi” düzenlenir. Bakanlıktan faaliyet izni almış yetkili müesseselerin A grubundan B grubuna geçiş veya B grubundan A grubuna geçişleri gerekli ücret farkları ödenmek koşulluyla Bakanlık iznine tâbidir.

Merkezi 1 numaralı faaliyet bölgesinde bulunan A grubu yetkili müesseseler, tüm faaliyet bölgelerinde şube açabilirler. Merkezi 2 numaralı faaliyet bölgesinde bulunan A grubu yetkili müesseseler, yalnızca 2, 3 ve 4 numaralı faaliyet bölgelerinde şube açabilirler. Merkezi 3 numaralı faaliyet bölgesinde bulunan A grubu yetkili müesseseler, yalnızca 3 ve 4 numaralı faaliyet bölgelerinde şube açabilirler. Merkezi 4 numaralı faaliyet bölgesinde bulunan A grubu yetkili müesseseler, yalnızca 4 numaralı faaliyet bölgesinde şube açabilirler.

Yetkili müesseselerde pay sahipliği bulunmayan kişilerin şirketi münferiden temsile yetkili kılınması mümkün bulunmamaktadır. Bu kişilerin şirkette en az yüzde 50 ve üzeri paya sahip hissedar veya hissedarlarla müştereken temsile yetkili kılınması mümkündür.

Yetkili müesseselerin öz kaynaklar toplamı tutarının, asgari ödenmiş sermaye tutarının altına düşmemesi zorunludur. Yetkili müesseselerin unvan değişikliği ve hisse devirleri Bakanlığın iznine tâbidir.

Bakanlıkça, daha önce faaliyet izni verilmiş ve bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla faaliyette bulunan A grubu ve B grubu yetkili müesseseler durumlarını 31/12/2022 tarihine kadar yeni şartlara uygun hale getirmek zorundadırlar.

İZİN ÜCRETLERİ

12 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Kapsamında Alınacak Ücretlere İlişkin Yönetmelikle, Yetkili müesseselerin faaliyet izni ve şube faaliyet izni başvurularında ilgili faaliyet bölgesi itibarıyla aşağıdaki tabloda belirtilen ücretleri öderler.

Faaliyet bölgelerine göre ücretler

Başvuru ücreti

Faaliyet Bölgeleri

A grubu

B grubu

Şube

1    numaralı faaliyet bölgesi

2    numaralı faaliyet bölgesi

6 milyon TL 5 milyon TL

5.5    milyon TL

4.5    miyon TL

5 milyon TL 4 milyon TL

3    numaralı faaliyet bölgesi

4    numaralı faaliyet bölgesi

4 milyon TL 3 milyon TL

3.5    milyon TL

2.5    milyon TL

3 milyon TL 2 milyon TL

Not: Bu yönetmeliğin yürürlük tarihi itibarıyla Bakanlığa yapılmış olan, ancak değerlendirmesi tamamlanmamış bulunan başvurular için de yukarıdaki ücretler uygulanır.

Not: Bu yönetmeliğin yürürlük tarihi itibarıyla Bakanlığa yapılmış olan, ancak değerlendirmesi tamamlanmamış bulunan başvurular için de yukarıdaki ücretler uygulanır.

Görüldüğü üzere, yeni faaliyet başvuruları uzun süredir bekleyen ve bundan böyle başvurular için ağırlaştırılmış yeni koşulları özetlemeye çalıştık. Detaylı mevzuat ve uygulama bilgisi için ilgili tebliğ ve yönetmeliğin incelenerek yol haritasının buna göre belirlenmesinde fayda vardır.

8- Bilgilendirme Konuşmalarını BMMG Yürütme Kurulu Başkanı ve İstanbul SMMM Odası Y.K.Üyesi Turgay Kanarya Tamamladıktan Sonra Plaket Törenine Geçildi.
Kahvaltılı Etkinliğe Davetlisiniz...
(7 Kredili) KGK Bağımsız Denetçilik Zorunlu Eğitim Kapsamında "Etik Kurallar" Dr YMM Masum Türker'in Sunumlarıyla
4 Aralık Cumartesi günü meslektaşlarımızla beraber güzel bir Bursa gezisine çıkıyoruz. Bizlerle güzel anılar biriktirmek isteyen tüm dostlarımızı bekliyoruz.
Kahvaltılı Etkinlik, Haliç On Numara Cafede 14 Aralık Salı Günü Yapılacaktır.