Dünya Okuma Gününde Önerim . . .
08 Eylül 2021 Çarşamba
8 Eylül Dünya Okuma Günü, UNESCO tarafından 17 Kasım 1965 tarihinde ilan edilmiştir. Dünya kitap okuma günü amacı, bireylerin, . . . .
Dünya Okuma Gününde Önerim . .  .
Gürsel Yurtbahar Antalya' dan Yazıyor ;

Dünya Okuma Gününde Önerim . .  . 

Gürsel Yurtbahar - SMMM/ ANTALYA

8 Eylül Dünya Okuma Günü, UNESCO tarafından 17 Kasım 1965 tarihinde ilan edilmiştir. Dünya kitap okuma günü amacı, bireylerin, toplulukların ve toplumların okuma yazma bilmesinin öneminin altını çizmektir. 

Dünya Okuma Günü birçok ülkede kutlandığı için uluslararası bir gündür.

Pandemi döneminde uzun bir dönem eğitime ara verilmesi, evlere kapanma nedeni ile aile bireyleri ile çocuklarımızın TEKNOLOJİ olarak aletlere bağlanmamızın sıkıntılarını zaman içinde yaşayacağız.

Ancak;

 Yeni döneme giriyoruz….Bugün orta öğretim bir müddet sonra da yüksek öğretim kesintisi ve yüz yüze eğitime başlayacaklar….
UNESCO raporu “ okuma yazma oranı ilе şiddetli fakirlik ve okuma yazma oranı ile kadınlara karşı önyargı arasında nеt bir bağlantı olduğunu gösterir.

Dolayısıyla, ilеrlеyеbilmеk vе refah toplumu olabilmek için okuma yazma oranlarının yükseltilmesi, hatta okuma yazma bilmеyеnlеrin oranının nеrеdеysе sıfır olması şarttır.

Okuma yazma bilen bir birey kendine, çеvrеsinе ve genel olarak topluma daha yararlı olabilir.”

Belirtmektedir.

Bu amaçla okullara gidilmelidir. 

Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum…

Ancak; öğrenciler kadar aile bireyleri eğitim ve kültürlerini geliştirmesi ile topluma faydalı örnek kişiler olmalıdır.

Bu günden itibaren TEKNOLOJİ aletler bizim bir organımız olmamalıdır.

Düşüncelerimiz ve eylemlerimizi  KİTAP OKUMA  eğilimine geçmemiz gerekir….

Akıl ve mantığımızı düşünce ile hareketi sağlamak için zihinsel okumak – yorumlamak- öğrenme ile doğru ve olumlu kararlar verebiliriz.

Kitap okuma alışkanlığı zorunluluk olmaması okumak –bilgi almaktan zevk alınmalıdır… 

EVET;   08.09.2021 tarihinden itibaren her yaşta, her boşlukta ve her ortamda KİTAP okumayı öneriyorum…

           * Bireysel düşünceden toplumsal düşünceye geçmek için;
           * Bireysel çıkartan toplumsal çıkara geçmek için;
           * Bireysel amaç dan daha çok toplumsal amaca geçmek için;
           * Bireysel konuşmaktan çok, bilgili-kaynaklı-eğitimli konuşmaya geçmek için;
           * Kültür ve öğretimizim yükselttirmesi için OKUMAMIZ GEREKİR….

Haydi zevk almaya…………..

Saygılarımla…08.09.2021
29- 4 Ekim Akşamı Konya SMMM Odası Yönetimi Konuklara Eğlence Programı Hazırlayarak Konya Kaşık Ekibinin Gözterisi İle Sürpriz Yaptı. Daha Sonra Meslek Mensuplarını Kendilerini Piste Attı.
Resmi Gazete'de bugün yayımlanan düzenlemeyle motorlu karavanlardan alınan ÖTV yüzde 220'den yüzde 45'e indirildi.
Enflasyon düzeltmesi uygulanmayan bir hesap döneminden sonra enflasyon düzeltme . . . .
Kurumların aktifinde bulunan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile kurucu senetleri, intifa . . . .
Milyonlarca kişinin yararlandığı BES ile ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. BES'ten kısmi . . .
Çalışma yaşamının ilk yıllarında pek önemsenmeyen emeklilik sonlara doğru en çok . . . .
Ocak 2011 yılından bu yana aynı kurumda sigortalı olarak çalışmaktayım. 2022 yılında emekli . .
Köşemde, 10.07. 2020 tarihinde “Gri liste tehlikesi” başlıklı yazımı okumuştunuz. Bu uyarımın üzerinden 1.5 yıl geçmeden Türkiye Mali . . . .
Zaman zaman kamu kurumlarının özellikle belediyelerin kendilerine yakın gördükleri bazı dernek ve vakıflara nakit para aktarımında . . . .
7326 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu’nun geçici 31’inci maddesine yeni bir düzenleme eklenmiştir.Buna göre, tam mükellefiyete tabi ve . .
El birliği mülkiyet halinde, mülkiyet hakkına sahip ortakların her birinin doğrudan doğruya mülkiyeti kullanma hakları yoktur. . . . .
Tak tak tak! Kapı şiddetle çalınıyor. Hayırdır, sabah sabah kim o derken bir bakıyorum . . . .
Girişim sermayesi yatırım fonları, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (Kanun) 54’üncü . . .
Bilindiği üzere bağımsız denetim; finansal tablo ve diğer finansal bilgilerin, finansal raporlama
YILDIZ Holding, 2018’in ilk aylarında bankalarla 6.5 milyar dolarlık kredi yeniden . . . .
Çağımızın meşhurları olan internet ünlüleri, bir başka deyişle fenomenleri internetten elde ettikleri şöhretlerini gelire dönüştürebiliyorlar.
Başlık bana ait ama kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun tam da bunu söylüyor. Kanun özetle, borçlarını . . . .