Ek iş yapmak çalışanı tazminatından eder mi?
17 Mayıs 2024 Cuma
Hayat pahalılığı malum. Geçinmek için birçok çalışan mesai saatleri dışında ek iş yapıyor. Soru şu: “Çalışanın iş sözleşmesinde, iş sözleşmesi . . .
Ek iş yapmak çalışanı tazminatından eder mi?
SERBEST KÜRSÜ

Ek iş yapmak çalışanı tazminatından eder mi?

Hayat pahalılığı malum. Geçinmek için birçok çalışan mesai saatleri dışında ek iş yapıyor. Soru şu: “Çalışanın iş sözleşmesinde, iş sözleşmesi devam ederken başka bir işte çalışma ve ek iş yapma yasağına ilişkin bir hüküm varsa, bu hükme aykırı davrandığı belirlenen çalışanın iş sözleşmesi işverence ihbar ve kıdem tazminatı ödenmeksizin feshedilebilir mi?’’

Bu sorunun cevabını aşağıda belirtilen Yargıtay Kararları doğrultusunda verebiliriz: “Hal böyle olmakla birlikte, davalı şirketin faaliyet konusu ile davacının iştigal ettiği işin konularının aynı olmadığı, davalı tarafından davacının yaptığı diğer iş sebebiyle performansının etkilendiği ya da davalının zarar gördüğü iddiasında bulunulmadığı anlaşıldığından, ilgili davranışın haklı neden teşkil edecek nitelikte ve ağırlıkta bulunmamakla birlikte, tarafl ar arasındaki iş sözleşmesine aykırılık sebebiyle fesih için geçerli bir neden olduğu ve bu sebeple feshin geçerli nedene dayandığı kabul edilerek davanın reddine karar verilmesi gerekirken hatalı değerlendirme ile yazılı gerekçe yönünden karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. (Yargıtay 22.HD, 12.2.2018 gün, 2018/146 E, 2018/2939 K.)”

“Davacının iş sözleşmesinde, iş sözleşmesi devam ederken başka bir işte çalışma yasağına ilişkin kayıt bulunmakta ise de, davalı işverenle aynı konuda faaliyet göstermeyen başka bir işyerinde yarı zamanlı olarak gerçekleşen ek çalışmanın bu yasak kapsamında düşünülmesi somut olay açısından mümkün görünmemektedir. Davacının asıl iş ilişkisindeki iş görme edimini ifa yeteneğinde olumsuzluk meydana geldiği de işverence iddia ve ispat edilmiş değildir.

Hal böyle olunca davacının mesai saatleri dışında yaptığı ek iş sırasında geçirdiği iş kazası sonucu istirahatli olması haklı bir mazeret teşkil ettiğinden, işverence yapılan feshin haklı nedene dayanmadığı kabul edilmelidir. Davacı tarafça talep edilen kıdem ve ihbar tazminatlarının hüküm altına alınması gerekirken mahkemece yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde taleplerin reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. (Y 22 HD, 28.3. 2018 gün, 2015/28515 E, 2018/8066 K.)’’ Yargıtay’ın bu kararları bağlamında, çalışanın asıl işyeri ile ek iş yaptığı işyerinin faaliyet konularının aynı olmaması ve çalışanın ek işte çalışmasının asıl işyerindeki performansını olumsuz etkilememesi koşuluyla:

- İş sözleşmesinde yer alan ek işte çalışma yasağı hükmüne aykırı davranarak ek işte çalışan işçinin iş sözleşmesini işveren “haklı nedene” dayanak feshedemez. Yani, işsözleşmesini ihbar ve kıdem tazminatını ödemeksizin feshedemez. - İş sözleşmesinde yer alan ek işte çalışma yasağı hükmüne aykırı davranarak ek işte çalışan işçinin iş sözleşmesini işveren “geçerli nedene” dayanarak feshedebilir. Bu durumda, işverenin çalışanının (en az bir yıl kıdemi olması koşuluyla) hak ettiği kıdem tazminatını ödemesi gerekir. İş sözleşmesi işverence ihbar öneli verilmeksizin feshedilmişse, çalışana ayrıca ihbar tazminatı da ödenmelidir. (Ekonomim)
REKLAM ALANI
8- Kişisel Gelişim Uzmanı Zafer Yılmaz' la; Diksiyon, İletişim Teknikleri, Kürsüden Dinleyiciye Hitap, Kendimizi Nasıl Tanıtırız, Sesin Kullanımı ve Diyafram Nefes Tekniği Farkındalık Çalışması.
REKLAM ALANI
Hazine ve Maliye Bakanlığı internet sitesinde 2024 yılı Ocak-Mayıs bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan . . .
İklim değişikliği, 21. yüzyılın en büyük çevresel sorunlarından biri haline gelmiştir. Bu değişikliğin en büyük sorunlardan biri olarak . . . .
İş dünyası Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanmaya devam ediyor. İşte yeni yayınlanan yönetmelik sonrası hangi işverenlerin . . . .
Bundan 3,800 yıl önce Hammurabi, Babil caddelerine dev tabletler asmış ve üzerine şunu yazmıştı; “Vergi vermeyenin kellesi gider.” . . . .
Ekonomist Ali Ağaoğlu ve Hakan Güldağ, haftanın sohbetinde, yeni vergi düzenlemelerine ilişkin taslağı tartıştı.
AK Parti’nin bugünkü MYK toplantısında son hali verilmesi beklenen vergi paketine ilişkin taslaktan, yapılan son dakika değişikliği ile . . . .
(2024- 2023 - 2022 - 2021 - 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Protokol davetlilerimizin, üyelerimizin ve stajyerlerimizin katılacağı Kurban Bayramı, bayramlaşma programımız 24.06.2024 Pazartesi 15:00’de
Muhasebe bir İşletmenin finansal Faaliyetlerini kaydetmek, sınıflandırmak, raporlamak ve analiz etme için kullanılan bir süreçtir.
Yurt dışına çıkış harcının yeniden belirlenmesine ilişkin çalışmaların olduğu basına yansıyan haberlerde yer almaktadır.
Ticarete atılırken şirket kurmayı düşünenlerden veya kurulu şirketi doğru şirket tipi mi diye tereddütü olanlardan yoğun olarak gelen bir . . . . . .
Harç, bazı kamu hizmetlerinden yararlanan kimselerin belli bir ölçüde bu hizmetlerin maliyetine katılmalarını sağlamak amacıyla ya da . . . .
Sevdiklerinizle Birlikte Sağlık, Mutluluk ve Huzur Dolu Nice Bayramlar Dileriz.
İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nda Başkan ve Yönetim Kurulu Değişti.
13 Haziran 1989 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali . . . . .
2006-2008 yılları arasında hayata geçirilen sosyal güvenlik reformu ile tüm sosyal sigorta kurumları (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) tek çatı . . .
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Hanehalkı Tüketim Harcaması 2023 bültenini 11 Haziran 2024’te internet sitesinde yayımladı.