YAZAR
Ekrem Öncü - (Yeminli Mali Müşavir)
www.dkrdenetim.com
Ekrem Öncü - (Yeminli Mali Müşavir)
30.07.2021
Daha önce bu köşede defalarca şirketlerin hukuken görünürde sahipleri başkaları olmakla birlikte gerçekte sahiplerinin farklı kişiler olabildiği
02.06.2021
Bilindiği üzere 2016-2020 yıllarını kapsayan matrah artırımı, borç yapılandırılması ve kayıtların düzeltilmesi kanun tasarısı . . . .
28.05.2021
Bilindiği gibi matrah artırımı ve yapılandırma gibi konuları içeren yeni bir kanun tasarısı Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçti ve . . .
09.03.2021
2021 yılının Mart ayına girmiş bulunmaktayız. Yılın Mart ayı Gelir Vergisi bakımından beyan ayı demek oluyor.
01.03.2021
Bu günlerde kar üzerine yeni vergi konuşulurken kar dağıtımı bakımından önemli bir konuyu ele alacağım.
24.02.2021
Bilindiği üzere şirket kuruluşlarında imza beyannamesi için ticaret sicil müdürlüklerine gidilmesi ve ticaret sicil müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin huzurunda imza atılması zorunlu idi.
08.02.2021
Bilindiği gibi Değerli Konut Vergisi kanuni düzenlemesi 2019 yılında yasalaşmış ve bu düzenleme uyarınca 2020 yılında uygulamaya başlanacaktı.
31.01.2021
Bu köşede 7256 sayılı Kanunun “varlık barışı” düzenlemesinin aslında örtülü bir şekilde matrah artırımı hükümleri içerdiğini daha önce yazmıştım.
08.01.2021
Türk Ticaret Kanunu'nda Önemli Değişiklikler Yapılmıştır! Hamiline Yazılı Paya Sahip Olanlar Dikkat, Bildiriminizi Yapınız, Cezalı Duruma Düşmeyiniz!
15.12.2020
Esnafa, çiftçiye destek düzenlemesinden bahsediliyorken bu konuda atılması gereken en önemli adımı konuşmanın tam da vakti!
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 

12- Vergi Müfettişi Ramazan Kaya "7256 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Matrah Artırımları ve SGK Borçlarının Yeniden Yapılandırılması" Konulu Sunumlarına Devam Ederken Zaman Zaman Gelen Soruları Yanıtladıktan sonra İktisadi Dayanışma Kameralarına Resim Vererek Seminer Sona Erdi.