Ekrem Öncü Yazdı Maliye Bakanı Açıkladı
22 Nisan 2022 Cuma
Ekrem Öncü - (Yeminli Mali Müşavir)
Ekrem Öncü Yazdı Maliye Bakanı Açıkladı

Ekrem Öncü
ekrem.oncu@dkrdenetim.com.tr

Yazarımız Ekrem Öncü’nün “Menkul satış sözleşmelerinde dövizle ödeme yasağı ve hizmet sözleşmelerinde 32 sayılı karar kısıtlamaları!” yazısının ardından, Bakanlık, yazarımızın görüşleri doğrultusunda açıklama yayınladı.

Mali piyasaların usta ismi, Gündem Medya Grubu yazarı Ekrem Öncü yine ses getiren bir yazıya imzasını attı.

Öncü’nün, Borsagundem.com ve Finansgundem.com’da yer alan, “Menkul satış sözleşmelerinde dövizle ödeme yasağı ve hizmet sözleşmelerinde 32 sayılı karar kısıtlamaları!” başlıklı köşe yazısının ardından, Hazine ve Maliye Bakanlığı, konu ile ilgili olarak yazarımızın görüşlerine paralel doğrultuda bir açıklama yayınladı.

Büyük bir ilgiyle okunan ve iki sözleşme özelinde önemli detayları kamuoyuna taşıyan Ekrem Öncü, bakanlık tebliğine istinaden kaleme aldığı yazısında, “… Bu değişiklik sonrası, Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları mümkün, ancak sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunlu olmuş oldu.

Yani menkul satış sözleşmeleri döviz cinsinden veya dövize endeksli yapılabilecek ancak ödemeler Türk parası cinsinden yapılabilecektir. Bu nitelikteki sözleşmeler için döviz cinsinden ödeme yapılamayacaktır.

Diğer yandan yine bu Tebliğ ile aynı Tebliğ maddesinin on beşinci fıkrasında yer alan “kararlaştırılması” ibaresi “kararlaştırılması, ödenmesi ve kabul edilmesi” şeklinde değiştirilmiştir.

19.04.2022 ÖNCESİ YAPILAN SÖZLEŞMELERE İLİŞKİN ÖDEMELER DE TÜRK PARASI İLE Mİ YAPILACAKTIR?

Tebliğde 10.04.2022 öncesi yapılan sözleşmelere istinaden yapılacak ödemelerin döviz cinsinden yapılıp yapılmayacağı yönünde herhangi bir açıklamaya yer verilmemiştir. Örneğin, Ocak 2022 de döviz cinsinden ya da dövize endeksli yapılan bir sözleşmeye istinaden verilen döviz çeklerinin vadesi 19.04.2022 sonrasına denk geliyor ise bu çekler döviz cinsinden ödenebilecek midir?

Her ne kadar ödenemeyeceğine dair görüşler belirtilse de bu görüşe katılmak mümkün değildir. Yasal mevzuat değişikliklerinde özel bir belirleme yok ise lehe olan hüküm uygulanır. Hukuk güvenliği ilkesi de bunu gerektirir. Dolayısı ile, 19.04.2022 tarihi öncesi döviz cinsinden ya da dövize endeksli olarak yapılan sözleşmelere istinaden ödemeler döviz cinsinden yapılabilecektir." dedi.

Usta isim, finalde, “Hizmet sözleşmeleri ile menkul satış sözleşmeleri ayrı ayrı düzenlenmiştir. Hizmet sözleşmelerinde yukarıda sayılan haller dışında sözleşmeler dahi döviz cinsinden ya da dövize endeksli düzenlenemezken, menkul satış sözleşmelerinde döviz cinsinden veya dövize endeksli sözleşme düzenlenebilirken ödeme Türk parası cinsinden yapılacaktır” ifadesine yer verdi.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Önemli yazının üzerinden çok değil 24 saat geçmeden Hazine ve Maliye Bakanlığı, konuyla ilgili bir açıklamayı paylaştı. Ekrem Öncü’nün işaret ettiği ‘döviz’ ve ‘Türk Lirası’ detaylarını içeren açıklamada şöyle denildi:

“Bilindiği üzere, 13.09.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 12.09.2018 tarihli ve 85 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’da Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri belirli sözleşme türlerinde sözleşme bedelinin ve diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak belirlenemeyeceğine ilişkin bazı düzenlemeler yapılmış olup, söz konusu düzenlemeler sonrasında Bakanlığımızca belirlenen istisnalara ise Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2008-32/34 sayılı Tebliğ’in 8’inci maddesinde yer verilmiştir.

19.04.2022 tarihli 31814 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 2008-32/34 sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair 2022-32/66 sayılı Tebliği ile bahse konu 8’inci maddenin dokuzuncu fıkrasının sonuna “Ancak sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunludur.” cümlesi eklenmiş, on beşinci fıkrasında yer alan “kararlaştırılması” ibaresi “kararlaştırılması, ödenmesi ve kabul edilmesi” şeklinde değiştirilmiştir.

Bakanlığımızca, Türk parasının kıymetini koruma amacıyla oluşturulan kambiyo mevzuatının temel amacına uygun olacak şekilde, serbest piyasa koşulları çerçevesinde Türk Lirasının kullanımını önceliklendirmeye ve dolarizasyonla mücadeleye yönelik çalışmalara kararlıklıkla devam edilmektedir.”
REKLAM ALANI
4- Temsilci Yardımcısı Yeter Aydın Sunumlarını Yapması ASAY ve AKEAD Yazılım Çözümleri Danışmanlık Adına Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Soytan'ı Kürsüye Davet Etti.
REKLAM ALANI