Emeklilik demi.?
08 Temmuz 2024 Pazartesi
Ülkemizde 01.10.2028 tarihine kadar sosyal güvenlik alanında üç ayrı kanun ve uygulaması bulunmakta idi. 1)14.07.1965 tarihinde 657 . . . .
Emeklilik demi.?

Emeklilik demi.?     

Ülkemizde   01.10.2028 tarihine kadar sosyal güvenlik alanında üç ayrı kanun ve uygulaması bulunmakta idi. Bu üç kanuna bakacak olursak.

1)14.07.1965 tarihinde 657 SAYILI   devlet memurları  kanunu yayınlanmıştır.

2802 sayılı hakimler-savcılar kanunu,926 askeri personel,

2914 sayılı öğretim görevlileri kanunu, 

399 sayılı sözleşmeliler kanunları aynı statüde bulunmaktadır. Anayasal görevleri yürütmek üzere özlük işleri kanunla yürütülen kamu görevlileri kanunudur. Kariyer-liyakat-sınıflama temel ilkeleridir. İştirakları bulunmaktadır.

Özelliği:   kademeli olması, devlet katkısı bulunması, emekli ikramiyesi bulunması

2-   28.01.2004 tarihinde 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, İşyerinde iş kazası, meslek hastalığı ve sağlanan yardımlar faydalanan işveren bağlı çalışanları kapsamaktadır.

Özelliği: Kademeli olması, işveren katkısı olması,  kıdem tazminatı olması.      

3-02.09.1974 tarihinde yayınlanan 1479 ESNAF SANATKÂRLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR KANUN   ile güvenlik kapsamında olmayan kişiler alınmıştır.       

Özelliği:   kademe yok, katkı yok, ikramiye yok....                      

Diğer gruplara göre emekli olmak için çalışma süresi daha uzundur......01.10.2008 tarihinde kabul edilen 5510 sayılı SOSYAL GÜVENLİK KANUNUN  hedefi ise; Toplumlar insan onuruna  yarasan bir şekilde başka insanlara mecbur kalmadan yaşamaları ve kişisel özgürlükleri teminatı olarak kabul edilmiş olan kanundur. Bu kanunda düzenli olarak işveren yanında çalışanları 4/A , kendi nam ve adına çalışanlar 4/B , devlet memuru ve kadrosu altına çalışanları 4/C maddesi kapsamına almıştır. SOSYAL GÜVENLİK çatısı ten kurum altında toplanmıştır Çatı tek olmasına rağmen yukarıda belirtilen kurum farklılıkları, sosyal çalışma hakları, emeklilik durumlarında yeterli çalışma yapılmadığı görülmemektedir.

2024 yılı EMEKLİLER  YILI olması  nedeni ile......20.05.2024 tarihinde yayınlanan 8481 sayılı CUMHURBAŞKANLIĞI KARARI ile 31.12.2024 tarihine kadar 5510 sayılı kanun gereği EMEKLİ maaşı alanlar ( hak sahibi-eş-anne-baba olarak aylık alanlar )  kamu kurum ve kuruluşlarında indirim yapılacaktır. Bu kurumlara özetle bakacak olursak;

1-KYK yurtları yaz döneminde bir ay ücretsiz,

2-Gençlik ve spor bakanlığı tesislerinden ücretsiz faydalanmak,

3-kamu tesislerinde konaklamalarda % 15 indirimli  kalmaları,

4-PTT özel iletişim paketlerinde  ve kargo da  ,

5-TCDD ana hatlarında indirimli seyahat,

6-Bazı alışveriş ve giyim mağazalarında  (TROY KART İLE ), İNDİRİM Uygulaması  yapılmaktadır.....

SONUÇ:

1-İlgili kararın uygulamasında; hak sahiplerinin vefatından en çok  etkilenen ve zor durumda kalan ve hak sahibinin bakmakla yükümlü olan YETİM VE ÖKSÜZ kalan çocuklarının bulunmaması üzüntü yaratmıştır.

2-5510 sayılı kanun amacı olan İNSAN ONURU İLE YAŞAMAK anlamında uygun sosyal güvenlik çatışında BAĞ-KUR ‘ lu olarak çalışanlar ile emekliler ANAYASAL da belirtilen eşitlik ilkesine uygun düzenlemeler TAMAMLANMAMIŞTIR.

3-20.05.2024 tarih 8481 sayılı karar uygulamasın da EMEKLİ OLANLARIN FAYDALANMASINDA, ANAYASA da belirtilen 4/A eşitlik uygulaması yapılmadığı görülmüştür. 

Ticaret bakanlığı, çalışma bakanlığı, çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı sitelerinde incelendiği zaman konaklamalarda indirim oranı belirtildiği halde,  uygulama da 5510 sayılı kanununda belirtilen 4/a-b-c- emeklilerinde farklı oranda indirim yapıldığı görülmektedir.

4-8481 sayılı kanundan faydalanmak için EMEKLİ DİJİTAL KİMLİK KARTI nın EMEKLİLER.GOV.TR adresinde kolayca çıkartabilirsiniz...

5- ÇALIŞMA ZAMANI KONUSUNDA; 

ÇALIŞMA SOSYAL HAKLARI KONUSUNDA; 

EMEKLİLİK KONUSUNDA 1479 VE 5510 SAYILI KANUNDA EŞİT DAVRANILMAYAN,İLGİLİ KARARDA DA EŞİT UYGULAMAYA DAVRANILMAYAN,BAĞKUR -4/B KAPSAMINDA  STATÜSÜNDA BULUNAN ÇALIŞANLAR VE EMEKLİLERDİR............NİÇİN.....?

REKLAM ALANI
6- İç Ticaret Genel Müdürlüğü Ticaret Uzmanı Serdal Yeğen; Meslek Mensuplarından Gelen Soruları Yanıtladıktan Sonra Moderatör İstanbul SMMM Odası Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin Katılımcılara ve Konuklara Teşekkür Ederek Bir Daha ki Etkinliklerde Buluşmak Üzere Semineri Sonlandırdı.
REKLAM ALANI
İş sözleşmesi feshedilmeden önce ihtiyari arabuluculuk ile sözleşmenin sonlandırılması fesih gibi değil, ikale sözleşmesi gibi . . . . . .
3201 sayılı Kanun’a göre Türk vatandaşları ile doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin . . .
SPK ya tabii şirketlerin dahi Bilançoları zaman zaman ek süre ile tamamlanmaktadır.
Vergi yasalarında kapsamlı değişiklik içeren ancak henüz Meclis’e sunulmayan yasa teklifinde yer alacak olan “ticari kazanç elde eden . . . . .
Milli Savunma Bakanlığı, 2024 yılının ikinci yarısı için bedelli askerlik tutarını 217 bin 871 TL olarak belirledi.
Özel sektör işçi ve işveren tarafını ilgilen­diren kıdem tazminatında yaşanan so­runlar, son 20 yılda neredeyse dört yılda bir hükümet . . . . .
Bilindiği üzere, vergi kanunları hükümleri uyarınca 31.12.2023 tarihli bilançolar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş olup . . . .
YÖK Başkanı Erol Özvar, devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programlarının kapatıldığını açıkladı.
Siz sahiden enflasyonun düşürülebileceğine inanıyor musunuz? Uzun süredir yaptığım saha ziyaretlerinde, yurt gezilerinde, organize sanayi . . . .
Türkiye yeni vergi kanununa kilitlenmişken torbadan başka bir şey çıktı. AK Parti Meclis grubuna 5 Temmuz 2024 tarihinde bir kanun teklifi sunuldu.
Bu köşede zaman zaman, yorumda sınırla, kanunlarda yer alan şekli şartların esası ne ölçüde etkilediğiyle ilgili makaleler yazıyorum.
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) düzenleme hazırlıkları süren. . . . . .
9. Yargı Paketi nihayet Meclise sunuldu. Son yılların yasama pratiğine bakıldığında, iktidar kanadından gelen torba kanun tekliflerinin hızla . . .
Tüketicilerin konut kiralarında yaşadıkları artış oranı, tespit ve tahliye davalarının bir çığ gibi büyüdüğü son yıllarda artış oranının %25 ile . . .
Ülkemizde 01.10.2028 tarihine kadar sosyal güvenlik alanında üç ayrı kanun ve uygulaması bulunmakta idi. 1)14.07.1965 tarihinde 657 . . . .
Son bir aydır, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan vergi paketini tartışıyoruz. Tartışmaya, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından . . . .
Hazine ve Maliye Bakanlığının üzerinde çalıştığı ve yakın zamanda TBMM gündemine alınması beklenen vergi paketinin en önemli . . . . .
Devletlerin en önemli varlık sebebi kendisini meydana getiren kişilerin belirli ortak değerler temelinde homojen, uyumlu, huzur ve barış . . . . .