Emeklilik demi.?
08 Temmuz 2024 Pazartesi
Gürsel Yurtbahar
Ülkemizde 01.10.2028 tarihine kadar sosyal güvenlik alanında üç ayrı kanun ve uygulaması bulunmakta idi. Bu üç kanuna bakacak olursak.

Emeklilik demi.?     

Ülkemizde   01.10.2028 tarihine kadar sosyal güvenlik alanında üç ayrı kanun ve uygulaması bulunmakta idi. Bu üç kanuna bakacak olursak.

1)14.07.1965 tarihinde 657 SAYILI   devlet memurları  kanunu yayınlanmıştır.

2802 sayılı hakimler-savcılar kanunu,926 askeri personel,

2914 sayılı öğretim görevlileri kanunu, 

399 sayılı sözleşmeliler kanunları aynı statüde bulunmaktadır. Anayasal görevleri yürütmek üzere özlük işleri kanunla yürütülen kamu görevlileri kanunudur. Kariyer-liyakat-sınıflama temel ilkeleridir. İştirakları bulunmaktadır.

Özelliği:   kademeli olması, devlet katkısı bulunması, emekli ikramiyesi bulunması

2-   28.01.2004 tarihinde 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, İşyerinde iş kazası, meslek hastalığı ve sağlanan yardımlar faydalanan işveren bağlı çalışanları kapsamaktadır.

Özelliği: Kademeli olması, işveren katkısı olması,  kıdem tazminatı olması.      

3-02.09.1974 tarihinde yayınlanan 1479 ESNAF SANATKÂRLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR KANUN   ile güvenlik kapsamında olmayan kişiler alınmıştır.       

Özelliği:   kademe yok, katkı yok, ikramiye yok....                      

Diğer gruplara göre emekli olmak için çalışma süresi daha uzundur......01.10.2008 tarihinde kabul edilen 5510 sayılı SOSYAL GÜVENLİK KANUNUN  hedefi ise; Toplumlar insan onuruna  yarasan bir şekilde başka insanlara mecbur kalmadan yaşamaları ve kişisel özgürlükleri teminatı olarak kabul edilmiş olan kanundur. Bu kanunda düzenli olarak işveren yanında çalışanları 4/A , kendi nam ve adına çalışanlar 4/B , devlet memuru ve kadrosu altına çalışanları 4/C maddesi kapsamına almıştır. SOSYAL GÜVENLİK çatısı ten kurum altında toplanmıştır Çatı tek olmasına rağmen yukarıda belirtilen kurum farklılıkları, sosyal çalışma hakları, emeklilik durumlarında yeterli çalışma yapılmadığı görülmemektedir.

2024 yılı EMEKLİLER  YILI olması  nedeni ile......20.05.2024 tarihinde yayınlanan 8481 sayılı CUMHURBAŞKANLIĞI KARARI ile 31.12.2024 tarihine kadar 5510 sayılı kanun gereği EMEKLİ maaşı alanlar ( hak sahibi-eş-anne-baba olarak aylık alanlar )  kamu kurum ve kuruluşlarında indirim yapılacaktır. Bu kurumlara özetle bakacak olursak;

1-KYK yurtları yaz döneminde bir ay ücretsiz,

2-Gençlik ve spor bakanlığı tesislerinden ücretsiz faydalanmak,

3-kamu tesislerinde konaklamalarda % 15 indirimli  kalmaları,

4-PTT özel iletişim paketlerinde  ve kargo da  ,

5-TCDD ana hatlarında indirimli seyahat,

6-Bazı alışveriş ve giyim mağazalarında  (TROY KART İLE ), İNDİRİM Uygulaması  yapılmaktadır.....

SONUÇ:

1-İlgili kararın uygulamasında; hak sahiplerinin vefatından en çok  etkilenen ve zor durumda kalan ve hak sahibinin bakmakla yükümlü olan YETİM VE ÖKSÜZ kalan çocuklarının bulunmaması üzüntü yaratmıştır.

2-5510 sayılı kanun amacı olan İNSAN ONURU İLE YAŞAMAK anlamında uygun sosyal güvenlik çatışında BAĞ-KUR ‘ lu olarak çalışanlar ile emekliler ANAYASAL da belirtilen eşitlik ilkesine uygun düzenlemeler TAMAMLANMAMIŞTIR.

3-20.05.2024 tarih 8481 sayılı karar uygulamasın da EMEKLİ OLANLARIN FAYDALANMASINDA, ANAYASA da belirtilen 4/A eşitlik uygulaması yapılmadığı görülmüştür. 

Ticaret bakanlığı, çalışma bakanlığı, çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı sitelerinde incelendiği zaman konaklamalarda indirim oranı belirtildiği halde,  uygulama da 5510 sayılı kanununda belirtilen 4/a-b-c- emeklilerinde farklı oranda indirim yapıldığı görülmektedir.

4-8481 sayılı kanundan faydalanmak için EMEKLİ DİJİTAL KİMLİK KARTI nın EMEKLİLER.GOV.TR adresinde kolayca çıkartabilirsiniz...

5- ÇALIŞMA ZAMANI KONUSUNDA; 

ÇALIŞMA SOSYAL HAKLARI KONUSUNDA; 

EMEKLİLİK KONUSUNDA 1479 VE 5510 SAYILI KANUNDA EŞİT DAVRANILMAYAN,İLGİLİ KARARDA DA EŞİT UYGULAMAYA DAVRANILMAYAN,BAĞKUR -4/B KAPSAMINDA  STATÜSÜNDA BULUNAN ÇALIŞANLAR VE EMEKLİLERDİR............NİÇİN.....?

REKLAM ALANI
6- İç Ticaret Genel Müdürlüğü Ticaret Uzmanı Serdal Yeğen; Meslek Mensuplarından Gelen Soruları Yanıtladıktan Sonra Moderatör İstanbul SMMM Odası Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin Katılımcılara ve Konuklara Teşekkür Ederek Bir Daha ki Etkinliklerde Buluşmak Üzere Semineri Sonlandırdı.
REKLAM ALANI
“Enflasyon Düzeltmesi Uygulayan Şirketlerde Esas Alınacak Finansal Tablolar” konulu seminerimiz
"Uygarlığa Yön Veren Türk Muhasebe Filozofları Üzerine "SMMM Dursun Ali Ayaz' la Söyleşiye Davetlisiniz.
Basın Açıklaması