Emlak ve İnşaat Mevzuatı
12 Aylık İnternet Aboneliği
Emlak ve İnşaat Mevzuatı
  • 5664 Sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Mevzuatı,
  • 1163 Sayılı Kooperatifler Mevzuatı,
  • 1164 Sayılı Arsa Ofisi Mevzuatı,
  • 180 Sayılı Bayındırlık Ve İskan Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 2644 Sayılı Tapu Mevzuatı,
  • 2942 Sayılı Kamulaştırma Mevzuatı,
  • 2946 Sayılı Kamu Konutları Mevzuatı,
  • 2982 sayılı Konut İnşaatlarında ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Yapılacak Yatırımlarda Vergi, Resim ve Harç İstisna ve Muaflıkları Tanınması Hakkında Mevzuat,
  • 2985 Sayılı Toplu Konut Mevzuatı,
  • 3045 Sayılı Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluşu Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Mevzuat,
  • 3194 Sayılı İmar Mevzuatı, Milli Emlak Mevzuatı içerir.
İLETİŞİM FORMU
Aşağıda yer alan iletişim formunu kullanarak bizlere ulaşabilirsiniz.

Ad Soyad  
E-Posta adresi  
Telefon
Açıklama