Eşgüdüm Kurulunun Konyaaltı Belediyesinin İmar Planına Yönelik Basın Açıklaması; Her Şey Rant Mı?
19 Ekim 2020 Pazartesi
Hızla gelişmekte ve büyümekte olan Akdeniz Üniversitesi’nin giderek . . .
Eşgüdüm Kurulunun Konyaaltı Belediyesinin İmar Planına Yönelik Basın Açıklaması;   Her Şey Rant Mı?

Eşgüdüm Kurulunun Konyaaltı Belediyesinin İmar Planına Yönelik Basın Açıklaması

Her Şey Rant Mı?


Hızla gelişmekte ve büyümekte olan Akdeniz Üniversitesi’nin giderek artan açık-kapalı fiziki ve rekreasyon alanlarına ihtiyaç duyması gerekçesiyle, üniversitenin batısında yer alan Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, Arapsuyu Mahallesi 4110 ada 2 parsel sayılı taşınmazın; 2017 yılında tahsisi talep edilmiştir. Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Doğu Antalya Emlak Müdürlüğü; söz konusu taşınmazın, kamu hizmetleri için değerlendirilmesi düşünüldüğünden talep reddedilmiştir.

Yine üniversitenin farklı tarihlerde yapmış olduğu tahsis talepleri "Kamusal amaçlarla kullanılacağı" gerekçesiyle uygun bulunmamış ve reddedilmiştir. Aynı Parselde 500 m² hissesi bulunan Konyaaltı Belediyesi de, belediyeye ait hissenin Üniversiteye tahsisini reddetmiştir.

1- Öncü Mali Müşavirler Grubu Başkanı Serdar Özkan, Uyumsoft İ.Dönüşüm Takım Liderinden Sena Rakıcı ve Akgün Koçali
2021 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı yüzde 9.11 oldu. Bu oran vergi, harç, araç muayenesi gibi işlemlerde de geçerli olacak.
Koronavirüsün olumsuz ekonomik etkilerini azaltmak için bir dizi tedbir alındı. Bu kapsamda getirilen işten çıkarma yasağı devam ediyor.
Genel olarak ilgili devletin mevzuatı gereğince ikametgâh, ev, kanuni merkez, iş merkezi veya benzer yapıda diğer herhangi bir . . . .
Bilindiği üzere, vadesinde ödenmemiş kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin olarak 7256 sayılı Bazı Alacakların . . .
Başta vergi ve SGK borçları olmak üzere kamuya olan borçlara ödeme kolaylığı sağlayan 7256 sayılı Kanun, Resmi Gazete’de yayınlanarak . .
Şirketler ve diğer kurumlar tarafından gönderilen istenmeyen kampanya mesajları, 1 Aralık'ta yürürlüğe girecek . . .
Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimi kapsamında; mevduat, saklama ve yatırım kuruluşları ile belirli sigorta şirketleri nezdindeki; . .
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 27/11/2020 tarihinden itibaren . . .
12 Aralık 2020 Cumartesi Günü Yapılacak Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına Katılacak Adaylar ile Sınav Giriş Yerleri Açıklandı.
Ülkeler, kayıt ve beyan dışı bırakılan gelirlerin trilyon dolarlar ile ifade edilmesi üzerine harekete geçerek, vergi kayıp ve kaçaklarını . .
Meslek Mensupları Bugün Saatin: 23:59 olmasınımı bekleyecekler...
Vergi mevzuatımıza göre, gelir vergisi mükellefi olan gerçek kişilerin artan oranlı vergisi yüzde 40’ları bulurken,
Meslek ve Meslek Mensupları Adına Çalışan Çınarlarımızdan İbrahim Ulusoy' u Kaybettik.
Yapılandırma kapsamında Bağ-Kur’lulara müjde geldi. Borçlu olduğu için günleri silinen Bağ-Kur’lular, borcu ödeyerek emekli olacak.
Mücbir Sebep Halinde Olduğu Kabul Edilen Mükelleflerin Nisan/2020 Dönemi Borçlarına İlişkin Hatırlatma
Tüm Öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü Kutlar Önlerinde Saygı İle Eğiliriz...