İç Cepheyi Bölen Her Girişim Yanlıştır !
07 Temmuz 2020 Salı
Ülkemiz bir yandan Corona salgınına karşı mücadelesini sürdürürken diğer taraftan ABD emperyalizmine karşı Doğu Akdeniz’de, . . .
İç Cepheyi Bölen Her Girişim Yanlıştır !
                       İç Cepheyi Bölen Her Girişim Yanlıştır !


Ülkemiz bir yandan Corona salgınına karşı mücadelesini sürdürürken diğer taraftan  ABD emperyalizmine karşı Doğu Akdeniz’de, Ege’de, Suriye’de, Irak’ta vatan bütünlüğümüzü korumak ve haklarımıza sahip çıkmak için savaşıyor. Toplamda Vatan Savaşı veriyoruz!

Vatan Savaşı koşulların da ülkemizin gündemine sokulan ÇOKLU BARO,KIDEM TAZMİNATI vb. tartışmaları son derece yanlıştır. Kamuoyunda dolaşan ve 27 maddeden oluşan bir taslaktan bahsedilmektedir. Bu taslak metin Avukatlık Kanununda yapılacak değişiklikle özellikle büyük illerde birden fazla Baro kurulmasına imkan sağlamaktadır. Her ne kadar henüz meclise teklif olarak sunulmasa da siyasi iktidarın çoklu baro denilen böyle bir yapılanmayı istediği anlaşılmaktadır. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu Çoklu Baro sistemine karşı olduğunu açıklamış ve getirilmesi düşünen bu sisteme cepheden karşı çıkmıştır. Sayın Feyzioğlu’na katılıyoruz.

Çoklu Baro  önerisi turuncu devrimler tezgahladığı bilinen Soros’un siyasal hayatımıza müdahale amacıyla kurdurduğu TESEV ve FET֒nün projesidir. Bu proje hayata geçerse kurulacak Baro’lar;
  • PKK’nın Barosu,
  • FET֒nün Barosu,
  • Tarikatların Barosu,
Siyasi Partilerin Barosu  olur. Bu tehlikeli sonuçlara meydan vermemek için siyasi iktidarın yapması gereken şey çoklu baro düzenlemesinden vazgeçmektir. Karşı karşıya olduğumuz dış tehditler ve ekonomik zorluklar dikkate alındığında toplumu geren ve iç cepheyi bölen her türlü girişimden uzak durulması hayati önem taşımaktadır.

Bu vesile ile belirtmek isteriz ki; Barolarda ve diğer meslek örgütlerinde yaşanan sorunların çözümünde temel esas bu örgütleri atlayarak,bu örgütlere rağmen tek yanlı tasarruflarda bulunmak değil tam aksine meslek örgütleriyle ortak çalışmalar yapmaktır.

Çoklu Baro tartışmalarında ortaya çıkan çok önemli bir başka yanlış ise TBB başkanı Metin Feyzioğlu’nu kasıtlı bir şekilde “Yandaş” diye yaftalayarak  yıpratma hesabı ile hareket eden İstanbul, Ankara ve İzmir Baro yönetimlerinin tavrıdır. Hem baro mücadelesinde hem de ülke meselelerinde kararlı bir şekilde milli tavır alan, PKK ve FET֒ye karşı  dolambaçlı yollara sapmadan mücadele veren Sayın Feyzioğlu’nu yıpratma planları yapanların 23 nisan 2020 kutlamalarında HDP Eş Genel Başkanı’nı  barolarında ağırlamaları dikkate değerdir.

Meslek örgütlerinde çoklu yapılanmalara karşıyız. Büyük illerde yönetsel ihtiyaçlar için başka çözümler vardır. Tartışılması gereken temsilde adalettir. Temsilde adaletin başlangıç noktası ise Nispi Temsil sistemidir.

                           Saygılarımızla

     TÜRKİYE MALİ MÜŞAVİRLER BİRLİĞİ( T M B )
                    Yürütme Kurulu adına
Oktay Yeşilyurt                                 Belma Sabuncu
Başkan                                              Sekreter
Genel Yayın Yönetmenimiz Nusret Sümer Muhasebe Meslek Yasasının 32. Yıldönümünde 38. Vergi Yapılandırmasını (Affını) Bursa Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı Kemal Tığoğulları İle Mini Söyleşi Yaptı.
Çalışanlar zorunlu ihtiyaç durumunda işverenden avans talep edebilir mi? İşverenin avans verme yükümlülüğü var mı?
Önceki yazımızda Vergi Usul Kanunu’nun geçici 31. maddesine eklenen %2 vergi ödemeli yeniden değerleme müessesesinin getirdiği . . .
Çalışmakta olduğum firmada iş kaybı (hat kapanmaları), küçülme kademeli olarak devam etmekte. Geçen yıl 100'ün üzerinde kişi işten . .
Vergi incelemesinde amaç, gerçeği tespit etmektedir hukuki öngörülebilirlik ve hukukun doğru uygulanmasını hedefleyen bu yolun kendine. . .
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun;
Kurban Bayramınızı Kutlar, Sağlık Mutluluk ve Esenlikler Dileriz
İşverenlere aylık 75 TL'lik asgari ücret desteği sağlanmasına ilişkin düzenleme TBMM'de kabul edildi.
17/7/2021 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları ekteki tabloda yer almaktadır.
Mali Eylem Görev Gücü (FATF) karapara aklama ve terörizmin finansmanına karşı standartları oluşturmak ve bu konuda yasal, . . . .
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2021- 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
15 Temmuz 2016’da Amerikan Gladyosu FETÖ ülkemizi Atlantik rotasında tutmak maksadıyla darbe girişiminde bulundu.
Kredi borcu bulunanlar için getirilen "Finansal Yeniden Yapılandırma" uygulaması, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan . . . .
Oda Başkanı Emrullah Tayfun ÇAVDAR, Sn. Emre GÖK’e yeni görevinde başarı dileklerini iletti.
TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülen torba yasa teklifine göre çek kanununda değişiklik yapılması planlanıyor.
Varlık yönetim şirketleri için yeni bir sistematik oluşturularak geniş kapsamlı düzenlemeler yapıldı. . . . .
Sermaye şirketleri ticari faaliyetlerini bizatihi kendileri yürütebilecekleri gibi şubeleri aracılığı ile veya başka şirketler kurarak . . . .
B-Yasal süresi dışında verilen belgeler” kodu ile belge girişlerinde muhtasar ve prim hizmet beyannamesi/aylık prim hizmet belgesine . . . .