İflâs İdare Memurlarından Birinin Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Olması Zorunluluğu Getirildi.
24 Haziran 2021 Perşembe
Nazım Anıl - YMM
2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 223 ncü maddesinde yapılan değişiklik düzenlemesi uyarınca;
İflâs İdare Memurlarından Birinin Yeminli Mali Müşavir veya Serbest  Muhasebeci Mali Müşavir Olması Zorunluluğu Getirildi.

Nazım Anıl - YMM 
Anıl Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı

İstanbul, 24.Haziran.2021

Sirküler Tarihi : 24.06.2021

Sirküler No : 2021 / 110

Özet : 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 223 ncü maddesinde yapılan değişiklik 
düzenlemesi uyarınca; İflâs idare memurları, bilirkişilik bölge kurulları tarafından oluşturulan iflâs idare memurları listesinden seçilecek olup; bu şekilde seçilen iflâs idare memurlarından birinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir olması zorunludur. 
Listeye kayıt için, Adalet Bakanlığı tarafından izin verilen kurumlardan alınacak eğitimin tamamlanmış olması şarttır. 

Listede görevlendirilecek memurun bulunmaması hâlinde liste dışından görevlendirme yapılabilecektir. 

Bir iflâs idare memuru, eş zamanlı olarak beşten fazla dosyada görev alamayacaktır. 
İflâs idare memurlarının nitelikleri, denetimi, eğitimi, eğitim verecek kurumlar ve eğitimden muaf 
tutulacaklar ile düzenlemenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar Adalet Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikte belirlenecektir. 

19 Haziran 2021 tarihli ve 31516 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İCRA VE İFLÂS KANUNU İLE  BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ile 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 223'üncü maddesine eklenen fıkra uyarınca;

⎯ İflâs idare memurları, bilirkişilik bölge kurulları tarafından oluşturulan iflâs idare memurları listesinden seçilecek olup; bu şekilde seçilen iflâs idare memurlarından birinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir olması zorunludur. 

⎯ Listeye kayıt için, Adalet Bakanlığı tarafından izin verilen kurumlardan alınacak eğitimin tamamlanmış 

olması şarttır. 

⎯ Listede görevlendirilecek memurun bulunmaması hâlinde liste dışından görevlendirme yapılır ve bu durum bölge kuruluna bildirilir. 

⎯ Bir iflâs idare memuru, eş zamanlı olarak beşten fazla dosyada görev alamaz. 

⎯ İflâs idare memurlarının nitelikleri, denetimi, eğitimi, eğitim verecek kurumlar ve eğitimden muaf tutulacaklar ile 223'üncü maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar Adalet Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikte belirlenir. 

Düzenleme aşağıda karşılaştırmalı tablo halinde verilmiştir.

21- Sunumları Yapan Nermin Özcanyaş ve Ünal Durmuş Ali Gökçe'yi Anma Töreninde Ali Gökçe Anna Töreni Tamamlandıktan Sonra Hep Birlikte İktisadi Dayanışma Kameralarına Aile Resmi Verdiler.
REKLAM ALANI
Marmara Üniversitesi İ. İ. B. İstanbul Yüksek Ticaret F. Mezunlar Derneği İstanbul Şube Başkanlığından
Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisinde Dönem Sonu İşlemleri ve Özellik Arz Eden Hususlar Tüm yönleriyle E-defter E-fatura ve E-İrsaliyeye Geçiş Süreci konulu kahvaltılı eğitim toplantımız Uyumsoft sponsorluğunda gerçekleştirilecektir.
Yeni Dernek Merkezimizin (Şubemizin) Açılışında Sizleri Aramızda Görmekten Onur Duyarız.
Dr. SMMM Mete Akyol'la "Kriz ve Krizlerin Finansal Tablolara Etkisi" Canlı Yayında Masaya Yatırılacaktır.