İş Dünyasında Kasko Dönemi !
21 Mayıs 2018 Pazartesi
Celal Özgüroğlu
Son olarak yayınlanan 7143 sayılı vergi ve diğer bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun ile vergi mükelleflerine son beş yıla ait gelir vergisi,
ÖZGÜRCE

İş Dünyasında Kasko Dönemi !

Celal Özgüroğlu - SMMM

Son olarak yayınlanan 7143 sayılı vergi ve diğer bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun ile vergi mükelleflerine  son beş yıla ait gelir vergisi, matrahı arttırımı, kurumlar Vergisi matrah artırımı ve katma değer Vergisi matrah artırımına imkan verilmesiyle son onbeş yılda beşinci kez matrah arttırımına imkan veren vergi barışı düzenlemesi yapılmıştır. 

Maliye teşkilatının vergi tahsilatı yapabilmek adına hayata geçirdiği bu tür uygulamalar sadece mali disiplini zedelemekle kalmıyor, vergi idaresi ile mükellef arasında köprü ödevi gören Mali Müşavir meslek mensuplarınının işverenler nezdinde anlamsiz bir işlev üstlendikleri algısını güçlendiriyor. 

Meslek mensuplarının işverenler nezdinde  düşürüldükleri durum bir yana, zamanla yarışırcasına beyanname yetiştirebilme kaygıları, uykusuz ve bitkin, yasa ve vergi mevzuatına uygun kayıtları düzenleyebilme telaşı da bir anlam ifade etmiyor. 

Vergi ve mali disipline büyük ölçüde zarar veren vergi barışı adı altında af uygulaması,maliye teşkilatının bu tür uygulamalar dışında ciddi biçimde vergi tahsilatı yapamadığının açık bir itirafı niteliğindedir.

Vergi tahsilatının çok düşük oranlarda seyretmesi bir yana vergi mükelleflerinin sadece yüzde ikisinin incelenebildiği vergi sisteminde bu tür yasalarla devlet, vergi inceleme hakkına bir bedel biçmiş ve  mükellefler de belirlenen bu bedeli ödeyerek beş yıllık hesaplarını maliye denetimi dışına çıkarma imkanına kavuşmuştur.  

Sonuçta mükellefler bu bedeli ödemekle 01.01.2018 tarihinde adeta  yeni kurulmuş ve geçmişi tertemiz bir kuruluş haline gelerek, başka bir ifade ile vergi mükellefleri kendilerine biçilen KASKO !  bedelini  ödeyerek olası vergi denetimini engellemiş olmaktadır. 

İlgili olanların hatırlayacağı gibi 6736 sayılı yasa ile 2011-2015 yılları  matrah artırım hükümlerinden yararlanan mükellefler bu defa sadece 2016 ve 2017 yıllarına ilişkin matrah artırımında bulunacakları için ödeyecekleri KASKO!  bedeli daha düşük olacaktır. 

Vergi mükelleflerine son onbeş yılda beşinci kez zeytin dalı uzatan ve onları belirledikleri KASKO! Bedeli karşılığında affeden vergi idaresinin Finans ve iş dünyasının en önemli figürü olan Muhasebecilerin sorunlarına da duyarlılık göstermeleri gerekmektedir. 

Ülke genelinde yüzyirmibin civarında meslek mensubu büyük bir özveri ile ülke ekonomisine yön verme adına katkı verirken, sorunlarının çözümü ile ilgili olarak mensup oldukları meslek odalarının göstermesi gereken ilgiyi Maliye teşkilatından beklemesi de ayrı bir tartışma ve üzüntü konusudur.
Açış Konuşması; Ali Haydar Tunç (İSMMMO Başkan Yardımcısı), Moderatör ; Halim Bursalı (İSMMMO Y.K.Ü), Konuşmacılar ; Yalçın Sütütemiz-(İstanbul TESMER Eğitmeni) ve Mücahit Yılmaz - (İstanbul TESMER Eğitmeni "Yapılandırmada Dikkat Edilecek Hususlar ve İstihdam Teşvikleri"
Genel Başkan Emre Kartaloğlu ve SGK Bşk Sayın İsmail YILMAZ’ın katılımlarıyla, 20 Ocak 2021 Çarşamba günü saat 11.00'de SOHBET PROGRAMI gerçekleştirilecektir.
Kamu Gözetim Kurumu tarafından yetkilendirilen derneğimiz tarafından bağımsız denetçiler için sürekli eğitim programı kapsamında Ocak ayı yüz yüze ve on-line eğitim takvimimiz aşağıdaki görsellerde paylaşılmıştır.
İSMMMD, Kamu Gözetim Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından uzaktan eğitim yöntemi ile bağımsız denetçiler için sürekli eğitim programları düzenleme konusunda yetki almış olup; Temel Tahkim Eğitimi konulu ders açılmıştır.