İstanbul Meslekte Birlik Mayıs 2019 İSMMMO Seçimleri İçin 08.09.2018 Cumartesi Günü Kurul Üyelerini Ön Seçimle Belirleme Kararı Aldı
15 Ağustos 2018 Çarşamba
İstanbul Mali Müşavirler ve Muhasebeciler derneği (Meslekte Birlik Derneği) üyelerinin dikkatine;
İstanbul Meslekte Birlik Mayıs 2019 İSMMMO Seçimleri İçin 08.09.2018 Cumartesi Günü Kurul Üyelerini Ön Seçimle Belirleme Kararı Aldı
İstanbul Meslekte Birlik Mayıs 2019 İSMMMO Seçimleri İçin 08.09.2018 Cumartesi Günü Kurul Üyelerini Ön Seçimle Belirleme Kararı Aldı

Meslekte Birlik Üyelerinin Dikkatine

İstanbul Mali Müşavirler ve Muhasebeciler derneği (Meslekte Birlik Derneği) üyelerinin dikkatine;

Meslekte Birlik Grubu , Mayıs 2019’da İSMMMO seçimlerine katılacaktır. Bu nedenle mevcut iç yönergemiz gereği, bu seçimlerde İstanbul Mali Müşavirler ve Muhasebeciler derneği (Meslekte Birlik Derneği) üyeleri arasından 08/09/2018 tarihinde oda başkan ve kurul üyelikleri için  ön seçim yapılarak adaylarımız belirlenecektir 

Dernek üyelerimiz arasından ön seçimde aday olacak meslek mensuplarının uyması gereken kurallar ve ön seçim süreci aşağıda belirtilmiştir.

08/09/2018 tarihinde yapılacak önseçimde Meslekte Birlik grubu adına seçimlere katılacak başkan adayı, yönetim kurulu, disiplin ve denetleme kurul üyeleri tespit edilecektir.Aday adayları başkan adaylığı, yönetim kurulu, disiplin yada denetleme kurul adaylıklarından sadece biri için başvuru yapabilecektir.

Önseçim süreci, iç tüzüğümüze göre belirlenen Seçim Yürütme Kurulu tarafından yürütülecektir. Dernek merkezinde görevlendirilen personel evrak kabul/takip işlemlerini bu kurul adına ,kendilerine verilen yetkiye göre yapacaktır.   Önseçimde aday olanlar, sandık seçim kurulunda görev almayacaklardır. 

Aday adaylık süreci13/08/2018 tarihinde başlayacak ve 28/08/2018  tarihinde 17:30 itibari ile sona erecektir. 

Belirlenen tarihler dışında yapılacak başvurular geçerli sayılmayacaktır. Müracaat formlarında ıslak imza şartı aranacak olup ve bu formların bizzat aday tarafından imzalanmış olması gerekmektedir. Aday adayı meslek mensubu, müracaat formu dışında fotoğraflı bir özgeçmiş, banka ödeme dekontu ve stüdyoda çekilmiş (erkekler kravatlı) bir resmini dernek merkezine müracaat sırasında teslim edecektir.

Mail ya da mesaj yolu ile adaylık başvurusu kabul edilmeyecektir. Posta ile gönderilen başvurular, son başvuru tarihi öncesi dernek merkez adresine eksiksiz ulaşırsa (ıslak imzalı form, bağış dekontu v.b) müracaat dikkate alınacaktır. İadeli taahhütlü gönderilen başvurularda postaya verilme tarihine itibar edilecektir.

İSMMMO başkan yada kurul aday adaylığı şartları uygun bulunmayanlara durum yazılı olarak bildirir. Aday adaylıkları kabul edilmeyenler yazının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 3 gün içerisinde Seçim Yürütme Kuruluna  sunulmak üzere Yönetim Kurulu’na yazılı olarak müracaat eder. Seçim yürütme kurulu en geç, 3 gün içerisinde toplanarak itirazı karara bağlar. Seçim Yürütme Kurulu kararları kesindir.

Ön seçimde aday olanların derneğe üye aidatı dahil olmak üzere herhangi bir borcunun olmaması şarttır.

Evraklar dernek merkezine tam ve süresinde verilse bile (28/08/2018 tarihine kadar) aşağıda belirtilen dernek banka hesabına başvuru ücreti yatırılmaz ise başvuru geçersiz sayılacaktır.

Ön seçimde aday adaylığı kabul edilmeyen üyenin; yapmış olduğu bağış, iade edilmez derneğe gelir kaydedilir. Aynı şekilde müracaat yapan meslek mensubunun ön seçim sürecinde yada önseçim sonrası herhangi bir nedenle istifası yada adaylıktan çekilmesi halinde yapılan bağış iade edilmez, derneğe gelir kaydedilir.

Ön seçimlerde aday adayları birbirlerinin kişiliklerine yönelik (söylem,sosyal-görsel-işitsel medya v.b) onur kırıcı söz ve davranışlarda bulunamazlar. Bu tür söz ve davranışlarda bulunduğuna dair somut belge bulunan aday adaylarının aday adaylığı seçim yürütme kurulunun kararı ile düşürülür. Durum yazı ile ilgiliye bildirilir.

Mevcut dernek yönetimi, adaylığı kesinleşen başkan adaylarına, hazirun cetveline ilişkin olarak elinde mevcut olan iletişim bilgilerini vermek zorundadır.

Yetersiz sayıda müracaat olması halinde SYK bir kereye mahsus olmak üzere ek süre vererek, müracaat süresini uzatabilir.

Önseçim sonrası adaylığı kesinleşenlerden, Dernek Yönetim Kurulu tarafından belirlenen taahhütleri, istenmesine rağmen taahhütlerini yerine getirmeyenler ile  bu yönetmelik hükümlerine riayet etmeyenlerin adaylığı bu durumda kendiliğinden bir tebligata ve karara bağlı olmaksızın düşürülür. Adaylığı düşürülen adayların yerine yukarıda belirtilen usullere göre yedek aday davet edilir.

Oda kurullarında görev yapmaya hak kazananlar huzur haklarının belirlenen bir kısmını aylık olarak derneğe bağışlamayı kabul etmiş sayılır. 

Aday adaylarının 3568 sayılı Kanun gereği yetki almış olması ve serbest veya bir iş yerine bağlı olarak fiilen mesleki faaliyette bulunması şartı aranır. Mesleki kıdemin en az 3 yıl olması adaylık için yeterlidir.

Aday adayı başvuru ücretlerini, Dernek merkezimizden mesai saatleri içerinde öğrenebilirsiniz.

Başvuru ücretinin yatırılacağı dernek hesap numaraları

Garanti bankası

TR 86 0006 2000 0440 0006 2986 18

İSMMMD –Meslekte birlik hesabı

Yapılan çalışmada sandıkta oy kullanma yöntemi ile aday adaylarımızın tespitinde tartışmalara / kırılmalara neden olunmaması için kurallar yazılı hale getirilmiştir. İyi niyetle yapılan bu çalışmanın meslek camiamıza ve derneğimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz.

İstanbul Mali Müşavirler ve Muhasebeciler derneği (Meslekte Birlik Derneği )Yönetim Kurulu

 
6- Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Ömer Lütfü Özen' Söz Verdikten Sonra, Başkan Hamit Gören ve İrfan Demirci Konuklara ve Meslek Mensuplarına Teşekkür Ettikten Sonra İktisadi Dayanışma Objektifie Topluca Resim Verdiler.
İki Dönem MMMBD Çorlu Şubesi Başkanlığını Yapan Başkan Aytaç Ersoy ve Kurul Arkadaşları görevlerini tamamladılar.
Sanıldığı gibi 12 Eylül, sadece kendi siyasi geleceğini düşünen birkaç generalin yapmış oldukları darbe değildir.
Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneğinin 27 Şubesi Genel Kurullarını Yapıyor.
Fındığın hikâyesi kuruyemişçilerde raflarda yerini almasıyla başlamıyor, esasında bitiyor. Bu hikâye çok uzun hikâyedir.
Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl, vergi, harç ve cezalara uygulanacak zam oranının belirlenmesinde kullanılan ve geçen sene yüzde 9,11 olan . . .
TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:
8 Eylül Dünya Okuma Günü, UNESCO tarafından 17 Kasım 1965 tarihinde ilan edilmiştir. Dünya kitap okuma günü amacı, bireylerin, . . . .
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajımız dan dolayı Facebook 30 gün boyunca sayfamızı kilitlemiştir.
03 Eylül 2021 Cuma Günü İşletme Fakültesi Mezunları, 06 Eylül 2021 Pazartesi Gün Siyasal Bilgiler Fakültesi Diploma Töreni Yaparak . . . .
"Yüksek Ticaretlilere Hizmet İçin Yeni Enerji ve Sinerjimizle Gümbür Gümbür Geliyoruz."
Yaşlı bakıcılığı yapan yabancı uyruklu sigortalı çalışan, baktığı kişinin vefatı halinde, mecburen işten ayrılacağı için kıdem tazminatı isteyebilir mi?
Vergi yargısının yargılama usul kuralları İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanunda yer alan düzenlemeler içerisinde . . .
Dünkü yazımda, OECD raporunda yer verilen vergi suçlarıyla mücadelede on küresel ilkenin ilk beşini sizlerle paylaşmıştım.
Emlak vergisi belediyelerin en önemli gelir kaynaklarından birisi. Ayrıca mülk sahibi vatandaşların ve şirketlerin her sene ödediği bir . .
Eşimden ayrıldım. Emekli Sandığı'ndan emekli maaşı alıyorum. Babam da Emekli Sandığı'ndan emekli. Ben niye onun maaşını alamıyorum?. . .
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; 2020 yılında, kadın nüfus 41 milyon 698 bin 377 kişi, erkek nüfus 41 milyon . . .