İstanbul YMM Odası Genel Kurul Tarihi
07 Mayıs 2022 Cumartesi
Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda, çoğunluk aranmaksızın yapılacak ikinci toplantı, aynı yerde 4-5 Haziran 2022 günleri . . .
İstanbul YMM Odası Genel Kurul Tarihi

Sayın Üyemiz;

Odamız Olağan Genel Kurul Toplantısı 3568 Sayılı Yasa’nın 20.maddesi gereğince, 28-29 Mayıs 2022 günleri saat 10.00-17.00 (ikinci gün 9.00-17.00) arasında aşağıdaki gündem maddeleri uyarınca üye sayısının yarısından bir fazlasının katılımı ile Odamız Konferans Salonunda yapılacaktır,

Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda, çoğunluk aranmaksızın yapılacak ikinci toplantı, aynı yerde 4-5 Haziran 2022 günleri saat 10.00-17.00 (ikinci gün saat 9.00-17.00) arasında yapılacaktır.

Katılmanızı dileriz.

Saygılarımla,
Vehbi KARABIYIK
Başkan


GÜNDEM

Birinci Gün

1-Açılış ve saygı duruşu,

2-Başkanlık Divanı seçimi, Divan Heyetine Genel Kurul belgelerinin Genel Kurul adına imzalama yetkisinin verilmesi,

3-Yönetim Kurulu faaliyet ve hesap raporları ile Denetçi raporunun okunması ve görüşülmesi,

4-Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin ibrası,

5-Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ve Denetim ve Disiplin Kurullarına verilecek huzur haklarının saptanması,

6-Yönetim Kuruluna taşınmaz alımı, satımı ve borçlanma konusunda yetki verilmesi,

7-Yeni çalışma dönemi oda giriş ücreti ile yıllık aidat miktarlarının saptanması ve ödeneceği tarihlerin belirlenmesi,

8-Yeni çalışma dönemi bütçesinin görüşülmesi, Yönetim Kuruluna bütçenin fasılları arasında aktarma yapma yetkisi verilmesi ve bütçenin onaylanması,

9-Yönergelerin görüşülmesi ve onaylanması,

10-Yönetim, Denetim, Disiplin ve Birlik temsilciliklerine aday olanların adlarının belirlenmesi,

11-Dilekler

İkinci Gün

1-Seçimler

 (Oda Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Denetleme Kurulu ve Birlik Genel Kuruluna katılacak delegelerin seçimi)    

Not: İlçe Seçim Kurulu’na ibraz edilmek üzere T.C. Kimlik belgenizin yanınızda bulundurulması gerekmektedir.

1- Ankara Sheraton Hotelde Düzenlenen Kahvaltılı Basın Toplantısının Ardından, Kartaloğlu Basın Mensupları Tarafından Yöneltilen Sorulara Yanıt Verdi.
REKLAM ALANI
Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret zam oranını açıkladı. Buna göre, 2022'nin ikinci yarısında ödenecek aylık net asgari ücret yüzde 30 . . . .
7256 sayılı Kanun ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 93 üncü madde hükmünün uygulanmasına yönelik usul ve esaslara . . .
İzmir SMMM Odasından Duyuru; Beyanname Sürelerinin Uzatılması Hakkında..
Konya S.M. Mali Müşavirler Odası Başkanı Abdil Erdal, şirketlerin fatura işlemlerinin dijitale taşındığını belirterek . . . .
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kurban bayramı emekli ikramiyelerinin bayramdan önce 2-7 Temmuzda hesaplara yatırılacağını . . . .
Memur ve emeklinin 3.600 ek gösterge düzenlemesi için hazırlanan yasa teklifi af ve zam müjdeleriyle adeta mini seçim paketine dönüştürüldü.
Ülke olarak içinde bulunduğumuz konjonktür, toplumun tüm kesimlerini olduğu gibi maalesef biz mali müşavirleri de derinden etkilemektedir.
"3600 ek gösterge" ile "öğrenci affı" düzenlemesini de içeren ekonomiye ilişkin "torba" kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu
Beyana dayanan vergilerde vergi ziyaı cezasını gerektiren fiilleri işleyen mükelleflerle bunların işlenişine iştirak eden diğer kişilerin kanuna . . .
Türk Lirası mevduatları cazip kılmak, birikimlerin Türk Lirası mevduat ve katılım hesaplarında tutulmasını sağlamak amacı ile stopaj . . .
Antalya SMMM Odası Başkanı Sacettin Hancıoğlu'nun Ağabeyi Selahattin Hancıoğlu Hakkın Rahmetine Kavuşmuştur.
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları - 11.06.2022 tarih ve 31863 sayılı Resmi Gazetede 7409 sayılı Avukatlık Kanunu İle Türk Borçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanarak yürürlüğe girdi.
2022/Mayıs Ayı Sigorta Primi, Kdv İade Alacağından Mahsubu Suretiyle 27.07.2022 Tarihine Kadar Ödenebilecek
10 Eylül 1971 doğumluyum. 1 Kasım 1989 tarihinde sigortam başladı. 2021 Aralık ayına kadar aralıklarla çalıştım. . . . .
Ülkemiz, 2018 yılının ortalarından itibaren döviz kurlarının yükselişini önlemek için deneme yanılma yolu ile çeşitli taktiklere başvuruyor! . . .
Uzun bir süredir sağlık çalışanları tarafından beklenen mali ve özlük haklarına ilişkin iyileştirmeler içeren Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve . . .
Evet, çok haklısınız, aslında bunun tam tersinin olması lazım. Ancak, ister inanın ister inanmayın şu an uygulamada böyle bir kaotik durum . . .