İstanbul Yüksek Ticaret ve Marmara Üniversitesi İİBF Mezunları Derneği İstanbul Şubesi Başkanlığından;
19 Mart 2020 Perşembe
18 Nisanda yapılacağı bildirilen şubemiz genel kurulu Içişleri bakanlığının 16 Mart 2020 tarih ;
İstanbul Yüksek Ticaret ve Marmara Üniversitesi İİBF Mezunları Derneği İstanbul Şubesi Başkanlığından;
İstanbul Yüksek Ticaret ve Marmara Üniversitesi İİBF Mezunları Derneği İstanbul Şubesi Başkanlığından;

Değerli üyelerimiz 

18 Nisanda yapılacağı bildirilen şubemiz genel kurulu Içişleri bakanlığının 16 Mart 2020 tarih ; 

89780865-153-E362 sayılı 1593 sayılı hıfzısıhha kanuna dayanarak gönderdiği genelge ile dernekler yönetmeliğinin 14.maddesi gereği ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Ömer Faruk Gürpınar 
İstanbul şube Başkanı
21- Sunumları Yapan Nermin Özcanyaş ve Ünal Durmuş Ali Gökçe'yi Anma Töreninde Ali Gökçe Anna Töreni Tamamlandıktan Sonra Hep Birlikte İktisadi Dayanışma Kameralarına Aile Resmi Verdiler.
REKLAM ALANI
Yaşadığımız sürede çoğumuz yapılan bir iş sonrasında pişmanlık duyarak “Aman Allahım . . . .
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:319) Resmi Gazete’de Yayımlanmak Üzere Cumhurbaşkanlığına Gönderilmiştir.
Son günlerde vergi ve ekonomi ile ilgili mevzuatlarda o kadar çok değişiklik yapıldı ki, . . . . .
252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Yer Alan Ve Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin . . .
Geçtiğimiz 4-5 Mayıstaki yoğun seçim günleri üzerine mesajı
2021 yılı sonuna doğru döviz kurlarında yaşanan sıçramaya karşı hayatımıza sokulan kur . . . .
Türk Ticaret Kanunu’nun 39’uncu maddesi gereği olarak “Her tacir, ticari işletmesine ilişkin. . .
Giyimkentte "Ramazan Bingöl Restaurant" ta Meslek Mensuplarına Uyumsoft Sponsorluğunda kahvaltı vererek ağırladı.
Maliye, Ocak-Aralık 2021 döneminde tahsilat hedefini aştı, vergi gelirleri hedefin 242 milyar . . . .
Hazine ve Maliye Bakanlığı, tüm sektörleri ilgilendiren kapsamlı Katma Değer Vergisi (KDV) . . .
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2021- 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Vergi Usulü Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nda değişiklik öngören ekonomiye yönelik . . .
Bayan arkadaşımızın doğum tarihi 11 Ekim 1962. Sigorta başlangıç tarihi 1 Temmuz 1998. . . .
Merkez Bankası rezervlerinin desteklenmesi amacıyla yurda gelen dolar, euro ve sterlin cinsi. . .
25.12.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7349 Sayılı Kanun’la Gelir Vergisi Kanunu’nun . . .
Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazançlarla ilgili 40’ncı ve serbest meslek erbabı ile ilgili . . . .