İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?
11 Ağustos 2020 Salı
Salgın sürecinde uygulamaya konulan işten çıkarma yasağı uzatıldı. İşçilerin haklarını korumak için uygulanan işten çıkarma yasağı 17 Eylül'e kadar devam edecek.
İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?
İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?

Salgın sürecinde uygulamaya konulan işten çıkarma yasağı uzatıldı. İşçilerin haklarını korumak için uygulanan işten çıkarma yasağı 17 Eylül'e kadar devam edecek.

COVID-19 salgını sürecinde işçilerin haklarını muhafaza etmek için işten çıkarma yasağı uygulamasına geçildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan işten çıkarma yasağının uzatılmasına karar verildi.

İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı?

31 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte, koronavirüs salgını ekonomik önlemleri kapsamında işten çıkarma yasağı başta olmak üzere çalışanları ilgilendiren çok sayıda düzenleme yapılırken, bu uygulamanın uzatılması, istihdama ilişkin düzenlemeleri içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi ve işten çıkarma yasağı 17 Eylül'e kadar uzatıldı.

Bu uygulama gerektiği takdirde 3'er aylık sürelerle 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılabilecek.

Bu uygulamanın yanı sıra 2.3 milyon çalışanın yararlandığı kısa çalışma ödeneği uygulaması da sektör ayrımı yapılmaksızın 31 Ağustos 2020 tarihine kadar uzatıldı.

İstisna durumlar

İşten çıkarma yasağı uygulamasında bazı özel durumlara karşı istina önlemler de yer alıyor. İş Kanunu Madde 25/II’de düzenlenen ‘’İşçinin Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Aykırı Davranışları’’ bu uygulamanın dışında tutulurken, işverenler ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranan işçilerin iş akdine son verebilecekler.

Bunun dışında, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuata göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri, fesih yasağının istisnaları arasına yer alıyor.

Diğer yandan işten çıkarma yasağına uymayan işverenler, yasağa aykırı olarak fesih yaparsa fesih tarihindeki brüt asgari ücret tutarında idari para cezası ile cezalandırılacak.

İşsizlik Fonu'ndan karşılanıyor

Bu süreçte işverenler haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesine karar verirse, sigortalı ve işveren paylarının tamamı 31 Aralık 2020 tarihini geçmemek üzere üç ay süreyle İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak. (Dünya)
Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu, miras yolu ile intikal eden hisse senetlerinin beyanında, beyan edilecek değer olarak,
Ermenistan'ın kardeşimiz Azerbaycan'ın toprağı olan Karabağ'a saldırısı sonucu şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.
Zaman aşımına uğrayan kâr paylarının vergilendirilmesinde mükerrerlik var mı? 1933 yılında çıkarılmış olan 2308 sayılı
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/f maddesi gereği “Bankalara, finansal kiralama ya da finansman şirketlerine borçları nedeniyle kanuni . . .
Danıştay 14. Dairesi, Gaziantep'te gözleme, sıkma ve tost satan kadının, gerçek usule göre daha avantajlı olan . . . .
Müzik eşliğinde Güneşli Park AVM Düğün salonuna sosyal Mesafeyi koruyarak konfediler eşliğinde Mehtap Hanım ve Yurtcan Bey . . .
KGK tarafından Bağımsız denetim Firmalarına gönderilen yazılarda; BDS 700 ile ilgili olarak KGK tarafından belirlenen 2. Formata uygun . . .
Limited şirketler, Türk Ticaret Kanunu’na (TTK) göre kurulmuş ticaret şirketleridir. Şirketin kuruluşu, ortaklık yapıları ve
Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişikliklerle birlikte, kredi kartında da ıslak imza zorunluluğu kaldırıldı.
İktidar, darbe girişimi, ekonomik durgunluk ve Rahip Brunson krizi sırasında yaşanan döviz kurlarının ani ve olağanüstü yükseldiği . . .
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 25/9/2020 tarihinden itibaren . . .
Doğum tarihim 2 Ekim 1971, toplam primim 8.210 gün, sigorta başlangıcım 1 Mayıs 1986 olup, 2 Ekim 2020 tarihinde yaşım dolarak . . . .
Kalifiye eleman istihdam eden, teknolojiyi izlemek ve değişen teknolojiye uyum sağlamak zorunda olan, Ar-Ge faaliyeti yapan
Katma değer Vergisinin (KDV) yüzde 1’e indirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bilindiği üzere, Türk parasının kıymetini korumak amacıyla, kambiyo işlemlerine ait düzenleyici, sınırlayıcı esaslar
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltti.
Bazı yükümlülüklerde ertelemenin bittiği ve cari dönem vergilerinin çakıştığı ekim ayına günler kala, iş dünyası gözünü Meclis’e çevirdi.
Mersin’de bir mali müşavirin temmuz ayında koronavirüs testi pozitif çıkıyor. Ağustos’un 5’ine kadar hastanede kalıyor, tedavi ediliyor.