İşverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna Olan Prim Ve İdari Para Cezaları Borçlarının 7326 Sayılı Kanun'a Göre Yeniden Yapılandırma Rehberi.
16 Haziran 2021 Çarşamba
Nazım Anıl - YMM
03/06/2021 tarihli ve 7326 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun”, . .
İşverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna Olan Prim Ve İdari Para  Cezaları Borçlarının 7326 Sayılı Kanun'a Göre Yeniden Yapılandırma  Rehberi.

Nazım Anıl - YMM 
Anıl Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Yönetim Kurulu BaşkanıSirküler Tarihi : 14.06.2021

Sirküler No : 2021 / 107

Konu : İşverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna Olan Prim Ve İdari Para  Cezaları Borçlarının 7326 Sayılı Kanun'a Göre Yeniden Yapılandırma  Rehberi.

Özet : 03/06/2021 tarihli ve 7326 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması 
ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun”, 09.06.2021 tarihli 31506 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun prim ödeme yükümlülerine ne gibi 
haklar getiriyor, bu haklardan yararlanmak için hangi işlemlerin yapılması gerektiği bu rehberde 
açıklanmıştır. 

A- YASANIN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA OLAN BORÇLAR YÖNÜNDEN GETİRDİKLERİ 

7326 sayılı Kanunda yer alan SGK alacaklarına ilişkin hükümler aşağıda sıralanmıştır. 

- Kanunun 1'inci maddesinin birinci fıkrasının e bendinde; 

2021/ Nisan ayı ve öncesi dönemlere ait 4/a, 4/b ve 4/c sigortalılarına ait sigorta primleri, SGDP, 
işsizlik sigortası primi, idari para cezaları, eksik işçilikten doğan alacaklar, Yapılandırma kapsamına alınmıştır.

- Kanunun “Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu Alacakları” başlıklı 7 inci maddesinde; 

a) Yukarıda sayılan yapılandırma kapsamındaki alacakların, asgari İşçilik değerlendirilmesi  sonucu ortaya çıkan eksik işçilik tutarının, 

Gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE ile güncelleştirilmesi, 

b) 30.04.2021 tarihinden önce işlenen fiillere ilişkin olup, kanunun yayımlandığı tarihte  kesinleşmiş idari para cezalarının yapılandırılması, 

c) Asılları ödenmiş alacakların, fer 'ilerinin %40 nın ödenmesi halinde kalan %60 nın silineceği, 

d) 4/b sigortalıları ile EK-5 ve EK-6 kapsamındaki sigortalıların, borçlarını yapılandırması ve ilk taksiti ödemeleri halinde sağlık yardımlarından yararlanabileceği, 

e) Gelir testine başvurmayanların, 30.11.2021 tarihine kadar gelir testine başvurması halinde, GSS primlerinin gelir testi sonucuna göre tescil başlangıç tarihine göre güncelleştirileceği, 

f) 2021/Nisan ayı ve öncesine ait GSS primlerinin 31.12.2021 tarihine kadar ödenmesi halinde, 
gecikme cezası ve gecikme zammının silineceği ve bu kapsamdakilerin 31.12.2021 tarihine kadar sağlık hizmetlerinden yararlanabileceği, 

g) Köy ve mahalle muhtarları ile BAĞ-KUR sigortalılarının, durdurulmuş sigortalılık sürelerinin, 
durdurulmuş sürelere ait prim tutarının Yİ-ÜFE ile güncellenmiş halinin, 31.10.2021 tarihine kadar 
müracaat etmeleri ve 31.10.2021 tarihine kadar ödemeleri halinde, durdurulmuş sürelerin ihya edilerek, sigortalılık süresinden sayılacağı, bu kapsamdakilerden ödeyecekleri Yİ-ÜFE'li tutarda de herhangi bir indirim yapılmayacağı,

açıklanmaktadır.

12- Vergi Müfettişi Ramazan Kaya "7256 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Matrah Artırımları ve SGK Borçlarının Yeniden Yapılandırılması" Konulu Sunumlarına Devam Ederken Zaman Zaman Gelen Soruları Yanıtladıktan sonra İktisadi Dayanışma Kameralarına Resim Vererek Seminer Sona Erdi.
7256 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Matrah Artırımları ve SGK Borçlarının Yeniden Yapılandırılması
Zoom platformu üzerinden gerçekleştirilecektir.
"7326 Sayılı Kanun Uygulamaları" Konulu Etkinlik Zoom Üzerinden Canlı Yayınlanacaktır.
"Sizleri Kadın Muhasebeciler Kampına Bekleriz."