KDV tevkifatı müessesesinde neler değişti?
21 Şubat 2021 Pazar
KDV tevkifatı (kesinti, stopaj) uygulaması, teslim veya hizmet bedeli üzerinden hesaplanan verginin, teslim veya
KDV tevkifatı müessesesinde neler değişti?
SERBEST KÜRSÜ

KDV tevkifatı müessesesinde neler değişti?

Ahmet ARSLAN - Denetçi, CPA, MBA

KDV tevkifatı (kesinti, stopaj) uygulaması, teslim veya hizmet bedeli üzerinden hesaplanan verginin, teslim veya hizmeti yapanlar tarafından değil, bu işlemlere muhatap olanlar tarafından kısmen veya tamamen vergi sorumlusu sıfatıyla beyan edilip ödenmesidir.

“Tam tevkifat” işlem bedeli üzerinden hesaplanan verginin tamamının işleme muhatap olan alıcılar tarafından beyan edilip ödenmesi; “kısmi tevkifat” ise hesaplanan verginin Maliye Bakanlığınca belirlenen kısmının, işleme muhatap olan alıcılar tarafından, diğer kısmının ise işlemi (teslim veya hizmeti) yapan tarafından beyan edilip ödenmesidir.

16.02.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve 01.03.2021 tarihinde yürürlüğe girecek Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 35) ile KDV tevkifatında (özellikle kısmi tevkifata ilişkin olarak) önemli sayılabilecek bazı değişiklikler yapılmıştır.

1. “Belirlenmiş alıcılar” statüsünün kapsamı genişletilmiştir

Belirlenmiş alıcılar; KDV mükellefi olup olmadığına bakılmaksızın mal ve hizmet alımında bulunan ve bu alımlara ilişkin KDV’yi (bir kısmını) karşı tarafa ödemek yerine kesip vergi dairesine ödemekle yükümlü tutulan kurumları (genellikle kamu kurum ve kuruluşları) ifade etmektedir.

KDV Genel Uygulama Tebliği’nde yapılan değişiklikle; “Belirlenmiş Alıcılar” kapsamına sigorta ve reasürans şirketleri, sendikalar ve üst kuruluşları, vakıf üniversiteleri ve mobil elektronik haberleşme işletmecileri de dahil edilmiştir. Bu bağlamda, söz konusu kurumlar da KDV mükellefiyetlerinin bulunup bulunmadığına bakılmaksızın mal ve hizmet alımlarında Genel Tebliğde belirtilen mal ve hizmetlere ilişkin KDV tevkifatını yapmakla yükümlüdür.

2. Tevkifata tabi mal ve hizmetlerin kapsamı genişletilmiştir

- Genel Tebliğ’de yapılan değişiklikten önce sadece belirlenmiş alıcılara karşı ifa edilen yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri KDV tevkifatına tabi iken, değişiklikle vergi mükelleflerine karşı ifa edilen ve KDV dahil bedeli 5 milyon TL ve üzerinde olan yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri de KDV tevkifatı (4/10 oranında) kapsamına alınmıştır. Bu bağlamda, vergi mükelleflerine karşı ifa edilen ve KDV dahil bedeli 5 milyon TL’nin altında olan yapım işleri KDV tevkifatı kapsamı dışında olacaktır.

- Yük taşımacılığı hizmeti alımları (2/10 oranında), ticari reklam hizmetleri (3/10 oranında) ve KDV mükellefleri tarafından Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü’ne yapılan mal teslimleri de (2/10 oranında) KDV tevkifatı kapsamına alınmıştır.

3. Tevkifat oranları değiştirilmiştir (yükseltilmiştir).

Tebliğde yapılan değişiklikle aşağıdaki tabloda da gösterildiği üzere;

- Belirlenmiş alıcılara karşı ifa edilen yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde KDV tevkifatı oranı 2/10’dan 4/10’a,

- Belirlenmiş alıcılara karşı ifa edilen makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetlerinde KDV tevkifatı oranı 5/10’dan 7/10’a,

- Temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetlerinde KDV tevkifatı oranı 7/10’dan 9/10’a,

- Belirlenmiş alıcılara karşı ifa edilen her türlü baskı ve basım hizmetlerinde KDV tevkifatı oranı 5/10’dan 7/10’a,

- Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri, çanta ve ayakkabı dikim işleri ve bu işlere aracılık hizmetlerinde KDV tevkifatı oranı 5/10’dan 7/10’a,

yükseltmiştir.
 


4. “Diğer hizmetler”e ilişkin olarak tevkifat yapacak alıcıların kapsamı genişletilmiştir

Tebliğde yapılan değişiklikle; Tebliğde ismen sayılan hizmetler dışındaki hizmetlere (diğer hizmetler) ilişkin olarak tevkifat yapma zorunluluğuna; kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ve kalkınma ajansları da dahil edilmiştir.

5. KDV iadesi için verginin alıcı tarafından ödenmiş olması şartı getirilmiştir

Tebliğde yapılan değişiklikle; tevkifat uygulamasından doğan KDV alacaklarının mükellefe iade edilebilmesine ilişkin iade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması şartı getirilmiştir.

Sonuç

KDV tevkifatının kapsamının genişletilmesi ve tevkifat oranlarının yükseltilmesi suretiyle yapılan değişikliklerdeki gidişat verginin alıcılar tarafından beyan edilip ödenmesine yönelik bulunmaktadır. Oysa şahsi kanaatimiz KDV sisteminin basitleştirilerek verginin sadece satıcılar tarafından beyan edilip ödenmesinin sağlanması ve hatta KDV’nin tamamen kaldırılarak bu verginin yerine ABD’de olduğu gibi satışlar üzerinden nihai olarak alınan satış vergisi (sales tax), ciro vergisi (%2-%3 civarında) vb. vergilendirme sistemine yani hasılat esaslı vergilendirmeye geçilmesidir. (Dünya - 20.02.2021)
16 - Yönetim Kurulunun İbra Edilmesinden Sonra, Başkan Olgun Bazı Bilgilendirmelerde Bulundu, Daha Sonra YMM Ahmet Gündüz Teşekkür Konuşmasını Yaptıktan Sonra Başkan Olgun'un Genel Kurul Duyurusunun Ardından Seçimlere Geçildi. (SON)
Hazine ve Maliye Bakanlığı GİB tarafından 09/02/2021 tarihli ve 31390 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 509 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu . . .
18 ve 19 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ Taslakları Gelen Görüşler de Dikkate Alınarak Güncellenmiştir.
Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız ilk kez evlerde ve online olarak kutlanacak. . . .
23 Nisan 1920, Türk Milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisinin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilan ettiği . .
23 Nisan kutlamalarıyla ilgili tartışmalar sürerken İçişleri Bakanlığı'ndan yeni bir genelge geldi. 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı . . . .
Erdoğan, turizm sektöründe de mayısta sona erecek KDV indirimlerinin haziran sonuna kadar devam edeceğini duyurdu.
İçinde bulunduğumuz ayın kurumlar vergisi mükellefleri için yıllık beyanname dönemi olması dolayısıyla bende kurumlar vergisi . . . .
Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nca (BSMMMO), Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Blockchain Girişimcisi . . . .
1996-2010 Dönemi Konya SMMM Oda Başkanı, 2010-2013 Dönemi TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜRMOB'un Etik Kurulu Üyesi, AHMET İÇYER’in vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.
İçişleri Bakanlığı tarafından tüm il valiliklerine gönderilen 14/04/2021 tarihli ve 6638 sayılı Genelge ile kısmi kapanma tedbirleri belirlenmiş,
Mücbir sebep ilan edilmeyecek ise serbest muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ve bu meslek . . .
7061 Sayılı “Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 41’inci maddesi ile 3065 sayılı
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2021- 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Bazı belediyeler, makam araçlarını itfaiye öncü aracı gibi göstererek vergi kaçırmıştır. Yapılması gereken bellidir. . . . .
7256 sayılı yapılandırma Kanununa yasal süresinde başvurmak şartıyla taksitle . . .
Pandemi yasakları sebebiyle yurtdışına gitme ya da yerleşme düşüncesi kesinlikle hız kesmedi. Gençler ülkesinin çöken sosyo-ekonomik
Gazetemizde 1 Mart 2021 tarihinde yayınlanan “Vergi Reform Paketinin ayrıntıları belli oldu!” başlıklı yazımda, kamuoyuna