Kadın Muhasebeciler Derneği 1 Mayıs Cumartesi akşamı zoom üzerinden toplandı.
04 Mayıs 2021 Salı
“Ülkemizde Kadınların Çalışma YAŞAMINDA Yasal Hakları " Konusunu Masaya Yatırdı. . . . . .
Kadın Muhasebeciler Derneği 1 Mayıs Cumartesi akşamı zoom üzerinden toplandı.
Kadın Muhasebeciler Derneği 1 Mayıs Cumartesi akşamı zoom üzerinden toplandı;

“Ülkemizde Kadınların Çalışma YAŞAMINDA Yasal Hakları Konusunu Masaya Yatırdı. 

                                          Zoom üzerinden yapılan toplantı; 

1 Mayıs İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik ve Mücadele gününün kutlanması ile başladı. GÜLTEKİN BEKAR’ın yaptığı sunumun moderatörlüğünü RAMİZE ÇETİN yaptı.


ÜLKEMİZDE ÇALIŞAN KADINLARIN YASAL HAKLARI

Zaman zaman haklardan birçok çalışan kadın haberdar olmadığı için mağduriyetler yaşanıyor. İşte çalışan kadınların hakları;
 • 1- Kadınlara eşit davranılması ve ayrımcılık yapılmaması gerekiyor,
 • 2- Yer ve su altında çalıştırma yasağı,
 • 3- Gebe kadınların periyodik kontrollerine izin verilmesi,
 • 4- Gebe kadınların gece çalıştırılma yasağı,
 • 5- Doğum halinde istirahat ve geçici iş göremezlik hakkı,
 • 6- Doğum yapan kadın işçiye isteği halinde, altı aya kadar ücretsiz izin verilmesi,
 • 7- Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilmesi,
 • 8- Kadın çalışanlara en fazla üç doğum için (her doğumda ikişer yıllık süre ) doğum borçlanması hakkı,
 • 9- Kadın çalışanlara doğum sonrası yarım çalışma hakkı,
 • 10- Kadın çalışanlara doğum sonrası kısmi süreli çalışma hakkı,
 • 11- Evlenen kadına kıdem tazminatı.
 • 12-7103 Sayılı Kanun27.03.2018)16. İşverenlerce, kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatler (İşverenlerce bu hizmetlerin verilmediği durumlarda, bu ödemenin doğrudan hizmetleri sağlayan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine yapılması şartıyla, her bir çocuk için aylık, asgarî ücretin aylık brüt tutarının %50'inigeçemez.
 • 13-6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’, Gebe Veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları Ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmeliğin13. maddesinin ikinci fıkrasında;
 • Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 150’den çok kadın çalışanı olan işyerlerinde, 0-6 yaşındaki çocukların bırakılması, bakımı ve emziren çalışanların çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine yakın EK-IV’te belirtilen şartları taşıyan bir yurdun kurulması zorunludur….”
 • 14- İlave istihdam teşviki (4447 Sayılı İşsizlik sig. Kan. Geçici 19. madde) 31.12.2022’ye kadar kadın için işe giriş tarihinden itibaren 18 ay destekten yararlanır.Sigortalı ve işveren hissesinin primlerinin tamamı İşsizlik sigortası fonundan karşılanır. 
 • 15-GENÇ, KADIN VE MESLEKİ BELGE SAHİBİ OLANLARIN İSTİHDAMINA YÖNELİK TEŞVİK
 • 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 10 uncu maddesi, Kadın sigortalının 18 yaşından büyük olması halinde 24 ila 54 ay arasında destek verilmektedir.
- Özel sektör işverenlerine, 01/03/2011 - 31/12/2022 tarihleri arasında işe aldıkları sigortalılar için, sigorta primine esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren payının tamamının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasına imkân sağlanmıştır.


Söyleşinin başka bir zaman, vergi mevzuatı üzerine yapılması temennisiyle Başkan GÜLÜZAR ÖZEV tarafından sonlandırıldı.
Aysın Komitgan ile Gün'Aysın' programının konuğu; Bursa Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı Kemal Tığoğulları ve Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Doğan Yılmaz, Bursa' da Bugün TV'de canlı yayın ile sizlerle.
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanunla; hükümlülerin ziyaret süresi 1 saatten 1,5 saate çıkarılıyor, tutuklu ve hükümlüler . . .
Yargılamanın aleniliği ilkesine ve emsal kararlara ulaşım hakkına rağmen, Danıştay kararlarına ulaşmak pek mümkün değil. . . .
“ Şurasını iyi bilmek gerekir ki, ne erkekler kadınlara hizmetkar, ne de kadınlar erkeklere cariye olmak için yaratılmışlardır. “ . . . .
Daha önce 2016 ve 2017 yılını yapmış olanların tekrar yapmalarına gerek yok. Ancak benim devlete katkım olsun yaparım diyenlere bir . . .
Cumartesi günkü “Borç yapılandırmasında nelere dikkat etmek gerekir?” başlıklı yazımda yapılandırmaya ilişkin;
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 11’inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen (i) bendiyle “kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, . . .
1 Haziran 1989'da kabul edilen ve 13 Haziran 1989'da Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren . . . .
7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 9 Haziran 2021 tarihli Resmi . .
Gazetemizde 4 Ocak 2021 tarihinde yayınlanan “Taşınmazlarda Değerleme Sorunu Şirketleri İsyan ettirdi!” başlıklı köşe yazımda,
Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Emrullah Tayfun ÇAVDAR, Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik . . . .
3568 sayılı meslek yasamız 13 Haziran 1989 tarihinde TBMM’de kabul edilmiş ve mesleğimiz yasal kimliğine kavuşmuştur. Kutlu olsun
Bazı hukuk düzenlemeleri öngörülmeyen durumlar yaratabilir. Bu yazımda acil çözüm bekleyen üç ‘hukuksal feryat’a yer vereceğim:
Basına yansıyan haberlerden Adalet Bakanlığı tarafından bir çalışma yürütüldüğü ve UZLAŞTIRMACILIK yetkisi için . . . .
İŞKUR tarafından önerilen işi haklı bir neden olmaksızın reddedenlerin işsizlik ödenekleri işi reddettikleri tarih itibarıyla,
Pandeminin 2020 Mart ayında hayatımıza girmesiyle iş dünyasının yaşayabileceği muhtemel olumsuzlukların hızla önüne . . . .
Yeni yapılandırma kanunu yasalaştı. Yeni versiyon kanun, esasen önceki kapsamlı yapılandırma kanunlarının bir benzeri.
Borç yapılandırması, matrah artırımı, stok ve kasa affı, ihtilaflı dosyaların feragat yoluyla çözümü ve bu gibi birçok müesseseyi düzenleyen
Bursa YMM Odası Başkanı YMM Kemal Tığoğulları ve Bursa SMMM Odası Başkanı SMMM Doğan Yılmaz'la Günaysın Programında Buluşuyor.