Kadın Muhasebeciler Derneği Genel Başkanı Gülüzar Özev;" İstanbul Sözleşmesi Vazgeçilmez Haktır "
26 Temmuz 2020 Pazar
Kadın Muhasebeciler Derneği üyeleri, 25 Temmuz 2020 tarihinde Cumartesi günü Yeşilköy sahilinde Asrın Cafede buluştular.
Kadın Muhasebeciler Derneği Genel Başkanı Gülüzar Özev;" İstanbul Sözleşmesi Vazgeçilmez Haktır "
Kadın Muhasebeciler Derneği Genel Başkanı Gülüzar Özev;

" İstanbul Sözleşmesi Vazgeçilmez Haktır "


Kadın Muhasebeciler Derneği üyeleri,  25 Temmuz 2020 tarihinde Cumartesi günü Yeşilköy sahilinde Asrın Cafede buluştular.

Kadınların pandemi dolayısıyla yaşadıkları hasretliği sosyal mesafeyi koruyarak giderdiler.. Bu yüzden açık ve kırlık bir alanda toplanmayı tercih ettiler. Bol bol sohbet ederek özlem giderdiler. 
Kahvaltı eşliğinde devam eden etkinlikte Başkan Gülüzar Özev söz aldı. 

“Her ay düzenli olarak yaptığımız görüşmelerimizi bildiğiniz nedenlerle ara vermek zorunda kaldık. Sadece mesleki değil kültürel ve sosyal nitelik taşıyan etkinliğimizi İstanbul’un farklı yerlerinde yapmaya özen gösterdik. Zorlu bir meslek sürdüren üyelerimize amacımız rahat bir nefes aldırmak, yaşamlarını renk katmaktı. Nitekim Balat’tan, Adalara kadar bir çok mekanlarda etkinlik yaptık. Bu sefer ki Yeşilköy sahilindeki toplantımızda iki konuyu ele aldık. 

Fonksiyonel tıp, sağlıklı beslenme..

İstanbul Sözleşmeleri…

İstanbul sözleşmeleri çok önemli bir konudur. Türkiye’deki kadın mücadelelerinin sonucunda ortaya çıkan ve ilk defa ülkemizde imzalanan bu sözleşmeye sahip çıkmak gereklidir.

Sözü daha fazla uzatmadan konuşmacılarımıza bırakıyorum. Sevgili Birgül Kurt sunuculuğunda olacak programla sizi baş başa bırakıyorum. Teşekkür ediyorum.”

Toplantıda doktor Aytül Gencer fonksiyonel tıp beslenme konusundan bahsetti. Corana virüs süresince evden çıkmayan kadın meslektaşların beden ve ruh  sağlıklarını korumak için nelere dikkat etmesi gerektiğini anlattı. Doktor Aytül Gencer fonksiyonel tıbbın alternatif tıp olmadığını, tıp biliminin gelişimi ile insan ömrünü uzatmanın mümkün olduğunu söyledi.
Toplantının en önem verilen konusu “İstanbul Sözleşmeleri” idi. Mali Müşavir Türkan Kotankıran 6284 sayılı Yasa ile İstanbul Sözleşmelerini anlattı. Kadın cinayetlerin bir türlü durmak bilmediği ülkemizde böyle bir sözleşmeden vaz geçilmesi çok büyük felaketlere zemin ayıracağı anlatıldı. Mali Müşavir Olcay Uzunyayla aşağıdaki metin okudu. 

Kadına yönelik şiddeti ve aile içi şiddeti önlemede önemli bir sözleşme olan, Türkiye’nin ilk imzacısı olduğu, Meclisinde ilk onayladığı İstanbul Sözleşmesi içeriği ve kapsayıcılığı açısından kadınlar için önemli bir sözleşme. Tamamen kadına yönelik şiddetin önlenmesini amaçlayan, özellikle bunun formülünün toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasıyla gerçekleşeceğini söyleyen İstanbul Sözleşmesi, toplumsal cinsiyet kavramını ortaya koyan ve tanımlayan ilk hukuki metin olma özelliğini taşıyor. Kadınların eşitlik mücadelesinde de önemli bir adım olan İstanbul Sözleşmesi’nin yükümlülükleri neler tekrar hatırlayalım...

                         İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İstanbul Sözleşmesi psikolojik şiddet, ısrarlı takip, fiziksel şiddet, tecavüz, zorla evlendirme, kadın sünneti, kürtaja zorlama, zorla kısırlaştırma, tecavüz ve taciz dahil cinsel şiddet olmak üzere kadına yönelik şiddetin tüm türlerini içeriyor. 

■ Sözleşme çerçevesinde ev içi şiddet, aynı evde yaşıyor olsun ya da olmasın mevcut ya da eski eş ya da partnerler arasında yaşanan her türlü şiddet edimini içerecek şekilde anlaşılır. Dolayısıyla “aile” olmayı, evlilik birliği içinde bulunmayı ya da aynı evi paylaşıyor ya da paylaşmış bulunmayı gerektirmez. Sözleşmenin getirdiği yükümlülükler silahlı çatışma durumlarında bile geçerliliğini korur ve Taraf Devletlerin bunu garanti altına alması gerekir.

■ Kadınların güçlendirilmesi yolu dahil, kadın ile erkek arasındaki temel eşitliği teşvik eder.
■ Taraf devletlerin yetkililerine, görevlilerine, kurum ve kuruluşlarına kadına yönelik şiddetle mücadele yükümlülüklerine uygun davranmalarını sağlamaları, cinsiyete duyarlı politikalar geliştirmeleri, şiddeti önlemede ve mücadelede bütüncül politikaların uygulanması,

■ Kadına yönelik şiddetle mücadele alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütleriyle etkin iş birliği tesisi, özel sektör ve medyanın kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla politika hazırlamalarını teşvik etmeyi,

■ Şiddet eylemlerinin tekrarlanmasından korumak amacıyla gerekli hukuki ve diğer tedbirleri almayı, şiddete maruz kalanın şiddet gösterenden tazminat talep etmesini sağlamak üzere hukuki tedbirleri almayı şart koşuyordu.

■ Sözleşmenin en önemli özelliklerinden biri de, bir denetim mekanizması getirmesiydi. Çünkü denetim mekanizması işin takibi açısından mühimdi. Taraf ülkelerin temsilcilerinden oluşan denetim komitesi yani “GREVIO” adı verilen birim, sözleşmenin etkili bir şekilde uygulanmasını izleyecek, raporlar hazırlayacak, taraf devletin rızası ile soruşturma ve gerekirse onun toprağını ziyaret edecekti.

Etkinlik kadına şiddet ve diğer konular hakkında yorum ve değerlendirmelerle son buldu.

Resimlerin tamamını Görmek için tıklayınız 


Resimlerin devamı için tıklayınız 

Açılış Konuşmaları; Emre Kartaloğlu (TÜRMOB Genel Bşk.)ve Fettah Açan (Sürgem Bşk.) Moderatör; Prof. Dr. Cemal Yükselen - (TÜRMOB Y.K.Üyesi) - Konuşmacılar; Prof. Dr. Cemal İbiş; (Işık Üniversitesi Rektörü), Alta Prinsloo; (IFAC),Hilde Blomme (Accountancy Aurope) ve Dr. Masum Türker ; TÜRMOB Y.K.Üyesi
Bilindiği gibi, vergi ve SGK uygulamalarında zamanaşımı söz konusudur. Zamanaşımı tahsilat yönünden . . . .
Çalışanlara sene sonunda ortaya çıkan kar üzerinden belli nispetlerde ikramiye verilmesi günümüz şirketlerinin başvurduğu . . . .
213 sayılı Kanunun 160/A maddesinin birinci fıkrasında, mükellefiyet . . . .
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Üç gündür Meclis’e sevk edilen vergi affı konusundaki görüşlerimizi açıklamaya çalışıyoruz. İnat ve ısrarla da yasallaşacak . . . .
İlgide kayıtlı özelge talep formunda; hakkınızda ……….. 4. İcra Müdürlüğünce kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takip başlatıldığı
İşsizlik Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 16/10/2020 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulmuştur.
İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; Şirketinizin ... arasında feribot işletmeciliği faaliyeti kapsamında kara nakil taşıtları ve . . .
Yoğun talep karşılık buldu. Gelir ve Kurumlar Vergisi'nde matrah artırımı da hazırlıkları süren torba yasa kapsamına alınıyor.
Gelir Vergisi Kanunu’nun “ev kirasız-para faizsiz olmaz” şeklindeki iktisadi anlayıştan hareketle düzenlenmiş “emsal kira bedeli”
Beklediğimiz, istediğimiz vergi affı geliyor. Peki, ama nasıl geliyor? Önceki 2 yazımızda affın tarafların istek ve ihtiyaçlarına . . .
Son dönemde corona virüsü vaka sayısının artış gösterdiği Türkiye ile ilgili bir son dakika iddiası geldi.... . . .
Beklediğimiz, istediğimiz vergi affı geliyor. Yakın zamanda yasallaşıp uygulamaya geçilecek. Peki, nasıl olacak? Nasıl bir af gelecek?
Ekim ayı sonuna kadar tamamlanması beklenen vergi, sosyal güvenlik primleri ve diğer kamu alacaklarının tahsiline ilişkin . . . .
Bilindiği üzere SGK ve vergi borçlarının yapılandırılması ve diğer bazı kanunlarda değişiklik yapılması amacı ile
TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, DÜNYA için kaleme aldığı yazısında,
2020 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 5,29(yüzde beş virgül yirmidokuz) olarak tespit edilmiştir.