Katma Değer Vergisi’nde İngiliz modelinden Çin işkencesine!
28 Haziran 2024 Cuma
Köşemde, indirim yoluyla giderilemeyen ve sonraki döneme devreden Katma Değer Vergisi’nin mükelleflerin üzerinde finansman yükü . . . . .
Katma Değer Vergisi’nde İngiliz modelinden Çin işkencesine!
Katma Değer Vergisi’nde İngiliz modelinden Çin işkencesine!

Nedim Türkmen

Köşemde, indirim yoluyla giderilemeyen ve sonraki döneme devreden Katma Değer Vergisi’nin mükelleflerin üzerinde finansman yükü olarak kalmaması için yapılan çalışmalar ile ilgili birçok yazımı okudunuz. İlk yazım 9 Haziran 2017’de “Katma Değer Vergisi’nde İngiliz modeli mi?”, ikinci yazım 18 Eylül 2017’de “Sonraki döneme devreden KDV sorununu çözen tarih yazar…” ve üçüncü yazım da 31 Mart 2018’de “Doğmamış çocuğa don biçilmez...” başlıklı idi.

O yıllarda süreç; devreden Katma Değer Vergisi’ni mükelleflere İngiliz modelini esas alarak 5 gün içinde iade edeceğiz ile başlayıp, Meclis genel kurulunda “maliyet unsurlarının tam olarak hesaplanamadığı...” gerekçesiyle düzenleme yasa tasarısından çıkarılarak hüsranla sonuçlanmıştı. Yazılarımda bu tutarların iade edilemeyeceğini, Gelir ve Kurumlar Vergisi uygulamasında gider yazılmasının ancak mümkün olabileceğini yazmış ve önermiştim.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan vergi düzenlemeleri önerilerinin içinde bu konu tekrar gündeme geldi. İlk gündeme gelişinden 7 yıl sonra işaret ettiğim noktaya gelindi ama 39 yıllık sorunun çözümü yine kolay görünmüyor.

Bugün sizlere, yasa teklifi içinde yer alması muhtemel bu düzenleme önerisini analiz etmek istiyorum.

5 YILDAN FAZLA DEVREDEN KDV’NİN GİDER VEYA MALİYET OLARAK DİKKATE ALINMASI 

Mükelleflerin alışları dolayısıyla ödedikleri KDV’nin, satışları üzerinden tahsil ettikleri KDV’den fazla olması halinde, aradaki fark mükelleflere iade edilmeyip, sonraki dönemlerde hesaplanan KDV’den mahsup edilmek üzere devrediliyor.

Taslak düzenleme önerisinde; mükelleflerce KDV beyannamelerinde yer alan indirilecek KDV tutarlarının 5 takvim yılı süresince indirim yoluyla giderilmemesi halinde, bu süre sonunda yapılacak vergi incelemesi ile bu devreden KDV tutarının mükelleflerin Gelir veya Kurumlar Vergisi’nin
tespitinde gider olarak dikkate alınması yolu önerilmektedir.

Ayrıca birleşme, devir ve bölünme işlemlerinde, bu işlemler nedeniyle devreden KDV ve iade hakkının 5 takvim yılı kriterine veya zamanaşımına bağlı olmaksızın vergi incelemesi yoluyla yeni şirkete devrine imkân sağlanması da öneriliyor.


BEŞ YIL GEÇSİN, İNCELEME YAPALIM, DEVİRLER DOĞRU İSE GİDER YAZ!

Katma Değer Vergisi üretimin her aşamasında yaratılan değeri vergilendiren ve nihai tüketici üzerinde kalması gereken bir vergidir. İndirim yolu ile giderilemeyen Katma Değer Vergisi,  Katma Değer Vergisi Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 1985 yılından bu yana mükellefler üzerinde finansman yükü olarak kalmaktadır.

Benim tam yedi yıl önce önerdiğim Gelir ve Kurumlar Vergisi uygulamasında gider yazdırma noktasına gelinmesi olumlu olmakla birlikte; gider yazdırmak için bile beş yıllık bir süre geçecek sonra vergi incelemesi yapılacak ve ondan sonra gider yazma işlemi gerçekleşecek deyim yerindeyse “ölme eşeğim ölme (yaza yonca bitecek)” durumu söz konusu. Vergi inceleme oranı %1.6 olan ülkemizde devreden KDV beyanı nedeniyle incelenecek mükellef sayısı dikkate alındığında, bu çözümün çözüm olmadığı açık. İnceleme elemanlarının mesaisini vergi incelemesi için harcamak yerine, niçin devir rakamını gider yazmak isteyen mükellefe harcasınlar? Ülkede enflasyon uçmuş gitmiş, para pul olmuş. Getirilen çözüme kargalar bile güler. Beş yıl ve vergi incelemesi şartının kaldırılması halinde, eh işte olarak karşılanabilecek bir sonuç ortaya çıkabilir. 2024 yılına devreden KDV tutarının 1 trilyon 2 milyar TL olduğu dikkate alındığında; 2 milyon 616 bin 282 mükellefin çok önemli bir rakamı yıllar itibarıyla finansman yükü olarak taşımaya devam ettiği anlaşılmaktadır. Bu tutarın tamamının gider yazdırılması bütün mükelleflerin Kurumlar Vergisi mükellefi olduğu kabulü ile genel oran %25 dikkate alınarak yaklaşık 250 milyar TL az Kurumlar Vergisi ödemelerine neden olur.

Velhasıl, sonraki döneme devreden KDV’yi beş gün içinde mükelleflerin hesabına iade etme ve İngiliz modeli hedefi olarak başlayan süreç;  5 yıl geçsin, inceleyelim, uygun bulursak Gelir ve Kurumlar Vergisi uygulamasında gider yazabilirsin şekliyle Çin işkencesine dönüştürülmüş durumda.…(Sözcü)
REKLAM ALANI
6- İç Ticaret Genel Müdürlüğü Ticaret Uzmanı Serdal Yeğen; Meslek Mensuplarından Gelen Soruları Yanıtladıktan Sonra Moderatör İstanbul SMMM Odası Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin Katılımcılara ve Konuklara Teşekkür Ederek Bir Daha ki Etkinliklerde Buluşmak Üzere Semineri Sonlandırdı.
REKLAM ALANI
İş sözleşmesi feshedilmeden önce ihtiyari arabuluculuk ile sözleşmenin sonlandırılması fesih gibi değil, ikale sözleşmesi gibi . . . . . .
3201 sayılı Kanun’a göre Türk vatandaşları ile doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin . . .
SPK ya tabii şirketlerin dahi Bilançoları zaman zaman ek süre ile tamamlanmaktadır.
Vergi yasalarında kapsamlı değişiklik içeren ancak henüz Meclis’e sunulmayan yasa teklifinde yer alacak olan “ticari kazanç elde eden . . . . .
Milli Savunma Bakanlığı, 2024 yılının ikinci yarısı için bedelli askerlik tutarını 217 bin 871 TL olarak belirledi.
Özel sektör işçi ve işveren tarafını ilgilen­diren kıdem tazminatında yaşanan so­runlar, son 20 yılda neredeyse dört yılda bir hükümet . . . . .
Bilindiği üzere, vergi kanunları hükümleri uyarınca 31.12.2023 tarihli bilançolar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş olup . . . .
YÖK Başkanı Erol Özvar, devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programlarının kapatıldığını açıkladı.
Siz sahiden enflasyonun düşürülebileceğine inanıyor musunuz? Uzun süredir yaptığım saha ziyaretlerinde, yurt gezilerinde, organize sanayi . . . .
Türkiye yeni vergi kanununa kilitlenmişken torbadan başka bir şey çıktı. AK Parti Meclis grubuna 5 Temmuz 2024 tarihinde bir kanun teklifi sunuldu.
Bu köşede zaman zaman, yorumda sınırla, kanunlarda yer alan şekli şartların esası ne ölçüde etkilediğiyle ilgili makaleler yazıyorum.
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) düzenleme hazırlıkları süren. . . . . .
9. Yargı Paketi nihayet Meclise sunuldu. Son yılların yasama pratiğine bakıldığında, iktidar kanadından gelen torba kanun tekliflerinin hızla . . .
Tüketicilerin konut kiralarında yaşadıkları artış oranı, tespit ve tahliye davalarının bir çığ gibi büyüdüğü son yıllarda artış oranının %25 ile . . .
Ülkemizde 01.10.2028 tarihine kadar sosyal güvenlik alanında üç ayrı kanun ve uygulaması bulunmakta idi. 1)14.07.1965 tarihinde 657 . . . .
Son bir aydır, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan vergi paketini tartışıyoruz. Tartışmaya, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından . . . .
Hazine ve Maliye Bakanlığının üzerinde çalıştığı ve yakın zamanda TBMM gündemine alınması beklenen vergi paketinin en önemli . . . . .
Devletlerin en önemli varlık sebebi kendisini meydana getiren kişilerin belirli ortak değerler temelinde homojen, uyumlu, huzur ve barış . . . . .