Katma Değer Vergisi 117 Seri No.Lu Genel Tebliği İle Yapılan Değişiklikler
02 Mayıs 2012 Çarşamba
Necati Akın
KDV Tevkifat uygulaması
Katma Değer Vergisi 117 Seri No.Lu Genel Tebliği İle Yapılan Değişiklikler 

 

            KDV Tevkifat uygulaması

 

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 9/1 maddesi “Mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir.”, 29/4.maddesi ile de “Maliye ve Gümrük Bakanlığı vergi indirimi uygulamasında doğabilecek aksaklıkları, vergi mükerrerliğine ve vergi muafiyetine meydan vermeyecek şekilde, bu Kanunun ana ilkelerine uygun olarak gidermeye ve indirimle ilgili usul ve esasları düzenlemeye yetkilidir.” Denilerek Katma Değer Vergisinde tevkifat uygulamasına ve bu konudaki iade taleplerinin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

 

            Bakanlık bu yetkisine istinaden 14.04.2012 tarih ve 28264 sayılı Resmi Gazetede 117 seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliğini yayımlamıştır.  Tebliğin 9.maddesine göre “yürürlük tarihi” yayımını izleyen aybaşı olduğundan, söz konusu tebliğ 1 Mayıs 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

117 SERİ NO LU KDV-Genel-teblig-sonsekli.doc

Açış Konuşması; Ali Haydar Tunç (İSMMMO Başkan Yardımcısı), Moderatör ; Halim Bursalı (İSMMMO Y.K.Ü), Konuşmacılar ; Yalçın Sütütemiz-(İstanbul TESMER Eğitmeni) ve Mücahit Yılmaz - (İstanbul TESMER Eğitmeni "Yapılandırmada Dikkat Edilecek Hususlar ve İstihdam Teşvikleri"
Genel Başkan Emre Kartaloğlu ve SGK Bşk Sayın İsmail YILMAZ’ın katılımlarıyla, 20 Ocak 2021 Çarşamba günü saat 11.00'de SOHBET PROGRAMI gerçekleştirilecektir.
Kamu Gözetim Kurumu tarafından yetkilendirilen derneğimiz tarafından bağımsız denetçiler için sürekli eğitim programı kapsamında Ocak ayı yüz yüze ve on-line eğitim takvimimiz aşağıdaki görsellerde paylaşılmıştır.
İSMMMD, Kamu Gözetim Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından uzaktan eğitim yöntemi ile bağımsız denetçiler için sürekli eğitim programları düzenleme konusunda yetki almış olup; Temel Tahkim Eğitimi konulu ders açılmıştır.