Katma Değer Vergisi oranı (sıfır) olan KONTÖR alım satımında SAHTE fatura iddiası ne kadar gerçekçi ,
16 Ağustos 2014 Cumartesi
Esadullah Aslan
Son zamanlarda, faturalı KONTÖR satışlarının SAHTE FATURA DÜZENLEMEK VE ALMAK olarak kabul edilerek cezalı tarhiyatlar yapılması ve VUK nun . . . .

Katma Değer Vergisi oranı  (sıfır) olan
                       KONTÖR alım satımında
                       SAHTE fatura iddiası ne kadar gerçekçi

  Son zamanlarda, faturalı KONTÖR satışlarının SAHTE FATURA DÜZENLEMEK VE ALMAK olarak kabul edilerek cezalı tarhiyatlar yapılması ve VUK nun 359. maddesi kapsamında adli makamlara suç duyurusunda bulunuluyor olması sebebiyle bu konunun üzerinde durmak istiyorum.

  Şöyleki,

  Öncelikle,bu kadar yüksek oranlı katma değer vergisinin olduğu bir ortamda,sahte fatura kullanma eyleminin yok edilmesi mümkün değildir. Bunu bilmekte fayda var.O zaman çözüm KDV oranlarının makul seviyeye indirilmesi ve hatta indirim sistemini kaldırıp,stopaj gelir vergisi gibi katma değer vergisinin tahsil eden tarafından ödenmesini sağlamanın.Birçok sorunu ortadan kaldıracağı gibi tahsil edilen katma değer vergisininde daha hızlı ve sağlıklı olarak hazineye intikal edeceğini düşünenlerdenim.

  KDV oranı düşürüldüğünde sahte fatura düzenleme ve kullanma bitermi,biter örneği var 2000 li yıllarda canlı hayvanda KDV varken sahte faturalar havada uçuşurken oran indirildiğinde canlı hayvanda sahte fatura olay  gün bitti.

  Bu günki yazımın konusu ise,tam bu olan ve olması gerekenlerin aksine KDV oranı (sıfır) olan kontör alım satımında idarenin sahte fatura alındığı ve verildiği gerekçeleri öne sürülerek yapılan incelemelerle.

  a)-Sahte addedilen faturalarla kortör alışları,satılan mal maliyetinden çıkarılarak 3 kat vergi ziyaı cezalı  gelir ve kurumlar vergisi tarhiyatları yapılmakta,

  b)-Gerçek ve faturalı kontör satışları sahte addedilerek satış hasılatlarına %2 komisyon geliri hesaplamak suretiyle 3 kat vergi ziyaı cezalı tarhiyatlar yapılmaktadır.

  c)-Bununlada yetinilmeyip VUK 359. maddesi kapsamında sahte fatura düzenlemek ve kullanmaktan dolayı adli makamlara suç duyuruları yapılmaktadır.      

  Tabiri caiz ise bir kaşık suda fırtınalar koparılarak,durduk yerde,tüm vergi ödevlerini tam ve eksiksiz olarak yerine getiren,vergilerini ödeyen mükelleflerden sahte fatura düzenleyicisi ve kullanıcısı ihdas ederek,mağdur ve küskün mükellef gurubu yaratılarak kayıt dışılık özendirilmektedir.Derin ve köklü  bir geleneği olan Maliye idaresinin bu küskün ve kırgın mükelleflerin gönlünü alacak uygulamalar yapmak suretiyle onların tamamını sistemin içine dahil edileceğine inancım tamdır.Yeterki uygulayıcılar durumdan vazife çıkarıp usul ve hukuka aykırı yani bana göre kanununu uygulamak suretiyle haksız ve yersiz mağduriyetler yaratmasın.

  Uygulamanın usul ve hukuka aykırı olduğu açıktır,onuda şu şekilde açıklamak istiyorum.

  Bilindiği üzere sahte fatura almak eğiliminin başlama sebebi KDV indiriminden faydalanmak olduğu kesindir.O zaman bir kontör satıcısı mükellefin katma değer vergisi oranı (sıfır) olan kontörler için Danıştay içtihatlarına göre  %2 komisyon ödeyerek sahte fatura almasının makul ve mantıklı bir açıklamasının yapılması gerekir.Bu yönde hiç yetkili veya makamın bir açıklama yapması mümkün değildir,yapılan açıklamalarında maddi ve hukuki dayanaklı olması kesinlikle mümkün bulunmamaktadır.


   Çünki,
  Alınan kontör satılmak için alındığından,işletmeye ticari mal olarak girmekte ve muhasebeleştirilmektedir,kontörün alışında KDV olmadığı için satışındada böyle bir sorun olmadığına göre.

                   Aklı başında bir ticaret erbabının,kontörü ticari mal olarak aldığından bir gün mutlaka faturalı olarak çıkış yapmak zorunda olduğu kontörler için,ortada ne KDV nede karın eritilmesi yönünden maddi menfaati olmadan %2 komisyon ödeyerek,sahte fatura almasının makul,mantıklı,hayatın olağan akışına uygun ve daha ötesi VUK nun 3. maddesinde hükme bağlanmış olduğu gibi,iktisadi,ticari ve teknik icaplarla bağdaşır olduğunun izah ve kabulü  mümkün değildir.

  O zaman idare neden bindiği dalı kesercesine,yıl içinde sektör bazında karlılığa uygun kar beyan edip ödeyen mükelleflerini bu şekilde mağdur etmektedir.Bunun sorgulanması gerekir.    Zira,
  Uygulamanın pratikte vergi kayıp ve kaçağını önleme bakımından hiçbir faydasının olmadığı açık olması yanında,belirttiğim üzere var olan mükelleflerin,mükellefiyetlerini terk edip kayıt dışı iş ve işlemlere yönelmesine zorlayıcı bir etki yarattığı açıktır.

  Maliye idaresinin temel amaç ve görevinin vergisini ödeyen mükellef sayısını artırmak olduğu bilindiğine göre, Bu türden gereksiz ve rahatsız edici uygulamalarla küskün ve dargın mükellef gurupları oluşturmaya gerek olmadığı ve bunun önlemlerinin acilen alınması gerektiği inancındayım.

  Çünki,
  Bir sonraki yazımda ele alacağım gibi,kontör uygulaması ile birlikte,birde  madeni yağ satıcı ve kullanıcılarının usul ve hukuka aykırı gerekçelendirmelerle  cezalı  ÖTV tarhiyatları yapılmaya başlanmıştır.

1- Ankara Sheraton Hotelde Düzenlenen Kahvaltılı Basın Toplantısının Ardından, Kartaloğlu Basın Mensupları Tarafından Yöneltilen Sorulara Yanıt Verdi.
REKLAM ALANI
"Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu" Konulu Etkinlikte Buluşuyor
45 Dakika Nuray Kanmazer'le Cem TV de
Uzaktan Eğitim İle Gerçekleşecek KGK Temel Eğitimlerimiz İçin Kayıtlar Başladı.
Munzur Vadisi Merkezli Turumuzun (Tunceli-Ovacık-Erzincan-Elâzığ) Detaylarını Tanıtım Videomuzda Bulacaksınız.