Kısa çalışma emekli aylığını etkiler mi?
25 Eylül 2020 Cuma
Doğum tarihim 2 Ekim 1971, toplam primim 8.210 gün, sigorta başlangıcım 1 Mayıs 1986 olup, 2 Ekim 2020 tarihinde yaşım dolarak . . . .
Kısa çalışma emekli aylığını etkiler mi?
Kısa çalışma emekli aylığını etkiler mi?

Sezgin Özcan - (Sözcü)

Doğum tarihim 2 Ekim 1971, toplam primim 8.210 gün, sigorta başlangıcım 1 Mayıs 1986 olup, 2 Ekim 2020 tarihinde yaşım dolarak emekliliği hak ediyor görünüyorum. Kısa çalışma nedeniyle 15/45 şeklinde haftada 2 gün çalışıyoruz. İşverenimizin emekli ile çalışmak istememesi nedeniyle, bir süre daha emekli olmak istemiyorum.

Kısa çalışma nedeniyle sigortam aylık brüt 6.404 TL üzerinden yatıyor. Emekli aylığımın düşmemesi için en az ne kadar brüt olmalı? Volkan Merdan

Üzerinden prim ödenen kazanç tutarı, SGK'ya kısa çalışma döneminde bildirilen aylık prim gün sayısının karşılığı ise (böyle olmalı) günlük prime esas kazancınız değişmez (yani düşmez). Diğer bir deyişle aylık dediğiniz 6.404 TL 30 gün karşılığı değil, haftalık çalışma süresi 15/45 olduğuna göre 10 günlük prim gününün karşılığı olmalı. Bu durumda emekli ayığınız olumsuz etkilenmez.

Yurtdışında çalışırken emekli aylığı bağlanır mı?

Eşim Ağustos 2020'de İngiltere'de çalışmaya başladı. 2024 yılında Türkiye'den emekli olabiliyor. Mevcut kanunlara göre 4 yıl sonra (İngiltere'de aktif olarak çalışıyor iken) Türkiye'den emekliliğini isteyebilir mi? Özgün Ertunç

Eşiniz 4 yıl sonra emekliliğe hak kazandığında, İngiltere'de aktif çalışması devam ederken emeklilik başvurusunda bulunabilir. Ancak SGK mevcut uygulamasını devam ettiriyor olursa, eşinize Ekim 2008 sonrası prim günleri de dikkate alınarak emekli aylığı bağlanacağından dolayı, yurtdışındaki çalışması devam ettiği için aylık bağlamayabilecek. Bu durumda, SGK'nın yasal olmayan bu işlemine karşı dava açmanız gerekebilecek. (24.09.2020)
Açılış Konuşmaları; Emre Kartaloğlu (TÜRMOB Genel Bşk.)ve Fettah Açan (Sürgem Bşk.) Moderatör; Prof. Dr. Cemal Yükselen - (TÜRMOB Y.K.Üyesi) - Konuşmacılar; Prof. Dr. Cemal İbiş; (Işık Üniversitesi Rektörü), Alta Prinsloo; (IFAC),Hilde Blomme (Accountancy Aurope) ve Dr. Masum Türker ; TÜRMOB Y.K.Üyesi
Bilindiği gibi, vergi ve SGK uygulamalarında zamanaşımı söz konusudur. Zamanaşımı tahsilat yönünden . . . .
Çalışanlara sene sonunda ortaya çıkan kar üzerinden belli nispetlerde ikramiye verilmesi günümüz şirketlerinin başvurduğu . . . .
213 sayılı Kanunun 160/A maddesinin birinci fıkrasında, mükellefiyet . . . .
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Üç gündür Meclis’e sevk edilen vergi affı konusundaki görüşlerimizi açıklamaya çalışıyoruz. İnat ve ısrarla da yasallaşacak . . . .
İlgide kayıtlı özelge talep formunda; hakkınızda ……….. 4. İcra Müdürlüğünce kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takip başlatıldığı
İşsizlik Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 16/10/2020 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulmuştur.
İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; Şirketinizin ... arasında feribot işletmeciliği faaliyeti kapsamında kara nakil taşıtları ve . . .
Yoğun talep karşılık buldu. Gelir ve Kurumlar Vergisi'nde matrah artırımı da hazırlıkları süren torba yasa kapsamına alınıyor.
Gelir Vergisi Kanunu’nun “ev kirasız-para faizsiz olmaz” şeklindeki iktisadi anlayıştan hareketle düzenlenmiş “emsal kira bedeli”
Beklediğimiz, istediğimiz vergi affı geliyor. Peki, ama nasıl geliyor? Önceki 2 yazımızda affın tarafların istek ve ihtiyaçlarına . . .
Son dönemde corona virüsü vaka sayısının artış gösterdiği Türkiye ile ilgili bir son dakika iddiası geldi.... . . .
Beklediğimiz, istediğimiz vergi affı geliyor. Yakın zamanda yasallaşıp uygulamaya geçilecek. Peki, nasıl olacak? Nasıl bir af gelecek?
Ekim ayı sonuna kadar tamamlanması beklenen vergi, sosyal güvenlik primleri ve diğer kamu alacaklarının tahsiline ilişkin . . . .
Bilindiği üzere SGK ve vergi borçlarının yapılandırılması ve diğer bazı kanunlarda değişiklik yapılması amacı ile
TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, DÜNYA için kaleme aldığı yazısında,
2020 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 5,29(yüzde beş virgül yirmidokuz) olarak tespit edilmiştir.