Koronavirüs sürecinde stajlar nasıl yapılacak?
25 Eylül 2020 Cuma
Resul Kurt
Koronavirüs salgını, başta ekonomi olmak üzere hayatımızı her bakımdan olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.
İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK

Koronavirüs sürecinde stajlar nasıl yapılacak?

Resul KURT
info@resulkurt.com

Koronavirüs salgını, başta ekonomi olmak üzere hayatımızı her bakımdan olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Ülkemizde görülmeye başladıktan sonra Mesleki Eğitim Faaliyetleri Eylül 2020 dönemine kadar ertelenmişti. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 20.03.2020 tarih ve 90757378-250.99-E.5765015 sayılı yazısı doğrultusunda "Uzaktan Eğitim Döneminde İşletmelerde Mesleki Eğitim”in nasıl yapılması gerektiği ile ilgili olarak açıklamalarını yapmıştı.

Buna göre; işletmelerin iş yoğunluğu dikkate alınarak öğrenci/çırak öğrencilerden sorumlu asgari sayıda usta öğretici/eğitici personel bulundurulması şartıyla sınırlı sayıda öğrencinin, dönüşümlü olarak işletmelerde beceri eğitimi veya staja devamının mümkün olabileceği değerlendirilmişti.

Bu doğrultuda; rahatsızlığı olmayanların ise işyerine gelmesine ihtiyaç duyulduğunun işletme tarafından talep edilmesi, velinin ve çırak öğrencinin de bu talebi kabul ettiğini belirten yazılı belgeyi imzalaması halinde eğitim faaliyetlerinin devamı mümkün kılınmıştır.

Ancak ülke genelinde koronavirüs vakalarında yaşanan artış nedeniyle yeni tedbirlerin alınması gündeme gelmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı 18.09.2020 tarihli ve 13057688 esas sayılı yazısına istinaden, yüz yüze eğitim süreci başlayıncaya kadar öğrencilerin işletmelerde mesleki eğitim faaliyetlerine fiziksel olarak katılmaması gerektiği beyan edilmiştir.

Başka bir ifadeyle işletmelerde beceri eğimine veya staja gitmesi gereken öğrencilerin (sözleşmeleri imzalananlar dahil) yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihe kadar işletmelere gitmesi ertelenmiştir.

Bu anlamda 21 Eylül 2020 tarihinden başlamak üzere öğrencilerin sigorta bildirimleri okullar tarafından, yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihe kadar “0” olarak bildirilecektir.

Ancak işletmelerin Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında doğan yükümlülüklerine ilişkin bir açıklama getirilmemiştir.

Dolayısıyla ilerleyen dönemde yaptırımlara uğramamak adına mesleki eğitim anlaşmalarının imzalanması ancak yüz yüze eğitim faaliyetlerinin askıya alınmasını tavsiye ederiz. Uzaktan eğitim, staj faaliyetlerinde ise herhangi bir düzenlemeye gidilmemiştir, dolayısıyla okulların da uygun görmesi halinde mesleki eğitim faaliyetleri uzaktan çalışma şeklinde yerine getirilebilir.
Açılış Konuşmaları; Emre Kartaloğlu (TÜRMOB Genel Bşk.)ve Fettah Açan (Sürgem Bşk.) Moderatör; Prof. Dr. Cemal Yükselen - (TÜRMOB Y.K.Üyesi) - Konuşmacılar; Prof. Dr. Cemal İbiş; (Işık Üniversitesi Rektörü), Alta Prinsloo; (IFAC),Hilde Blomme (Accountancy Aurope) ve Dr. Masum Türker ; TÜRMOB Y.K.Üyesi
"KGK Bağımsız Denetçilik Zorunlu Eğitim Kapsamında Uygulamalı Türkiye Denetim Standartları " Konulu Eğitim
"Bİrazda Uzaktan Konuşalım" " Ekonomi, Finans ve Kendine Yatırım Önerileri Konulu " Eğitim Semineri Yapılacaktır.
Uzmanından Finansal Piyasalarda Teknik &Temel Analiz Eğitimi
Finansal Piyasalarda Teknik & Temel Analiz Eğitimi, Ayrıca Algoritmik Trade & Robotik İşlem Konulu Eğitimler Yapılacaktır.