Kur korumalı mevduatta yasal altyapı sağlanıyor
05 Ocak 2022 Çarşamba
Kur korumalı Türk Lirası mevduat uygulamasında yasal altyapı oluşturan, kurumlar vergisinde 1 puanlık indirim öngören, memur ve . . .
Kur korumalı mevduatta yasal altyapı sağlanıyor
Kur korumalı mevduatta yasal altyapı sağlanıyor

Kur korumalı Türk Lirası mevduat uygulamasında yasal altyapı oluşturan, kurumlar vergisinde 1 puanlık indirim öngören, memur ve emeklilerin maaş artışlarına ilişkin düzenlemeleri içeren 18 maddelik yasa teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanuna eklenen geçici maddeye göre; bankalar nezdinde 21 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2022 tarihleri arasında açılan TL vadeli mevduat ve katılma hesaplarına aktarılmak üzere Merkez Bankasına nakit kaynak aktarmaya veya bu amaçla bankalara özel tertip devlet iç borçlanma senedi ihraç etmeye ve ihraç edilecek senet ile ihraç yapılacak bankaları belirlemeye, özel tertip Devlet iç borçlanma senedi ve nakit kaynak aktarımı için Bakanlık bütçesinden mevcut ya da açılacak tertiplere ödenek eklemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili olacak.

Bu kapsamda ödenecek destek tutarını ve hesaplama yöntemini , destekten yararlanacak gerçek kişi kapsamını, hesap türlerini, vadeleri, limitleri,hesapların vadeden önce kapatılması durumuna yapılabilecek kesintileri, uygulamaya ve denetime ilişkin usul ve esasları belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Kanun teklifiyle , Merkez Bankası Kanunun Para-kredi konusunda Bankanın görev ve yetkilerini düzenleyen 40’ncı maddesine “ banka nezdinde bulunan yabancı ülke merkez bankalarına ait para, alacak, mal , hak ve varlıklar hacdilemez, üzerlerine ihtiyati tedbir veye ihtiyacı haciz konulamaz” fıkrası ekleniyor.

İdari Yargılama Usulü Kanununda yapılan değişikliğe göre, vergi kanunları uyarınca iadesi talep edilen vergilere ilişkin olarak açılan davalarda, dava konusu tutarın yüzde 50’si oranında teminat alınmadan yürütmenin durdurulmasına karar verilemeyecek.

BOTAŞ tarafından Bakanlık görüşü alınarak bölgesel ve iklimsel koşullar dikkate alınarak il veya bölge bazında kademeli doğalgaz satışı fiyatı uygulanacak.

Müteahhitlere fiyat farkı verilecek

4734 Sayılı Kanuna göre ihalesi yapılan ve teklifin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle devam eden veya teklifin yürürlüğe girdiği tarihten önce fesih veya tasfiye edilmeksizin kabulü yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin TL üzerinden yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin TL üzerinden yapılan sözleşmelerde 1 Temmuz 2021 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen kısımlar için yine bu tarihlerde ihalesi yapılan işlerde ihale tarihinin içinde bulunduğu aya ait endeks, 1 Temmuz 2021 tarihinden önce yapılan işlerde ise 2021 Haziran ayına ait endeks temel endeks olarak kabul edilerek ve sözleşme fiyatları kullanılarak yüklenicinin başvurusu üzerine sözleşmesine göre hesaplanan fiyat farkına ilave olarak ek fiyat farkı verilecek.

Memur ve emeklilerin maaşlarında yapılan artışa ilişkin yasal düzenleme de yasa teklifinde yer alırken BES’te devlet katkısını yüzde 30’a çıkarılması da düzenleniyor. (Dünya)
REKLAM ALANI
14-15 Mayıs 2022 de İSMMMO 25. Genel kurulu yapıldı. Toplamda tam 11 grup katıldı. Üye sayısı 46.514 kullanılan oylar 15.135 oldu.
Gelir Vergisi Kanunu’nun 88’inci maddesi gereği olarak “Gelirin toplanmasında gelir kaynaklarının bir kısmından hâsıl olan zararlar . . .
22 Ocak 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7351 sayılı Kanun’la, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32. maddesinde yapılan düzenlemeyle;
YMM ve SMMM Odaları Genel Kurul Tarihleri - (2022)
Ülkemize elini kolunu sallayarak, yanında valizi bile olmadan gelen ve sayıları net olarak . . .
Katma Değer Vergisi iade taleplerinde, mal ve hizmet alımı yapılan alt mükelleflerden kaynaklanan
Her yıl, 10 Mayıs ile 16 Mayıs arasında, Birleşmiş Milletler'e üye 156 ülkede aynı tarihlerde Engelliler Haftası kutlanıyor.
Vergi mahkemeleri, idari yargının özel görevli, idare mahkemeleri ise genel görevli yargı mercileridir.
Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerinin,. . . .
Bir Afrika atasözü der ki: “Aslan, ceylan, sırtlan ve zebra yan yana koşuyorsa orman yanıyor demektir…!”
Türkiye’nin en büyük akademik meslek odası İstanbul SMMM Odasında Seçim Sonuçları Belli Oldu.
İstanbul SMMM Odasında Bir Araya Gelerek Bazı Mesleki Konuları Masaya Yatırdık.
17 Mayıs 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2022 I. Geçici Vergi Dönemine . . . .
Değerli dostlar, çok kıymetli kardeşlerim, meslektaşlarım; bildiğiniz üzere 14-15 Mayıs tarihinde 25. İSMMMO Olağan Seçimli Genel Kurulu . . .
Geçtiğimiz perşembe günü kurumlar vergisi beyan dönemi bitti. Mart ve nisan aylarının yoğun . . .
Genel Yayın Yönetmenimiz Nusret Sümer Sordu, BMMG Yürütme Kurulu Başkanı Turgay Kanarya Cevap Verdi.
BRİDGE RESTAURANT ta QNB e Finans Sponsorluğunda ÇDM Birliği Mensupları Bir Araya Geldi.
1990 yılından beri Meslekte Birlik Grubuna hizmet ettim. Hizmete başladığımda daha belgemi bile almamıştım.