Mali müşavirlere ‘kripto para’ eğitimi
20 Nisan 2021 Salı
Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nca (BSMMMO), Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Blockchain Girişimcisi . . . .
Mali müşavirlere ‘kripto para’ eğitimi
Mali müşavirlere ‘kripto para’ eğitimi 

BSMMMO tarafından düzenlenen ‘Blockchain ve Kripto Para’ eğitimine katılan mali müşavirler, üç gün süren 21 saatlik eğitim ile blockchain teknolojisi, kripto para muhasebesi, hukuku ve uygulanması konularında bilgi aldılar. 

Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nca (BSMMMO), Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Blockchain Girişimcisi Cemil Şinasi Türün, Bahçeşehir Üniversitesi (BAÜ) Öğretim Üyesi, BAÜ İşletme Lisansüstü Programları Direktörü ve İstanbul Blockchain Women Derneği Kurucu Üyesi Prof. Dr. Fatma Ulucan Özkul, Avukat Oğuz Evren Kılıç ile Blockchain Teknoloji Akademi Kurucusu Devrim Danyal’ın eğitmenliklerinde, ‘Blockchain ve Kripto Para’ eğitimi düzenlendi. Online olarak gerçekleşen eğitim programının ilk 7 saatinde;  Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Blockchain Girişimcisi Cemil Şinasi Türün, bitcoin, blockchain ve kriptoparaların tanımları, aralarındaki farklar, kriptoparaların nasıl çalıştığı, neden değerlendiği ile ilgili bilgi verdi. Cemil Şinasi Türün, eğitim konusu dahilinde blokzincirinin temelleri, para sistemleri ile blokzincirinin ilişkisi, uygulama alanları use caseler, 2021 yılında blokzincirini hangi yenilikleri beklediğine dair bilgi aktardı. 

BLOCKCHAİN VE KRİPTO PARA TEKNOLOJİSİNİN SUNDUĞU İMKANLAR

Eğitim programının 3 saatlik bölümünde ise Bahçeşehir Üniversitesi (BAÜ) Öğretim Üyesi, BAÜ İşletme Lisansüstü Programları Direktörü ve İstanbul Blockchain Women Derneği Kurucu Üyesi Prof. Dr. Fatma Ulucan Özkul sunum yaptı. Prof. Dr. Fatma Ulucan Özkul eğitiminde; blockchain teknolojisinin muhasebe kayıt sistemine etkileri, kriptoparaların IFRS ve US GAAP standartlarına göre sınıflandırılması, kriptoparaların finansal tablolarda sunumu ve square şirketlerinin bilanço ve gelir tablosu analizleri, kurumsal şirketlerin ve gerçek kişilerin kriptopara yatırımlarının vergisel boyutları konularında bilgi verdi. Eğitim programının 4 saatlik bölümünde de Ankara Barosu’na kayıtlı Avukat Oğuz Evren Kılıç, blockchain ve hukuk ana başlığında bilgi verdi. Avukat Oğuz Evren Kılıç; Anayasa ve İdare Hukuku açısından blockchain, blockchain ve güncel hukukta yeri, akıllı sözleşmelerin hukuki niteliği, adli bilişim açısından blockchain, hukukun merkeziyetsizleştirilmesi, mevzuatta, içtihatta ve doktrinde blockchain, kripto para hukuku, kripto paranın hukuki tasnifi, kripto para hukukunun hukuk bilimindeki yeri, regülasyonlar ve dünyadan uygulamalar, Türkiye’deki durumu ve hukuk sistemindeki yeri konularında bilgi aktardı. Online gerçekleşen eğitimin son gününde ise Blockchain Teknoloji Akademi Kurucusu Devrim Danyal sunum yaptı. Devrim Danyal eğitime katılan meslek mensuplarına; blockchain teknolojisinin sunduğu imkanlar, kripto paranın tarihçesi ve felsefesi ile kripto para teknolojisinin sunduğu imkanlar hakkında bilgi verdi. 
Yetim Vakfı, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayında dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine hayırseverlerin bağışları ulaştırdı.
İsrail’in işgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa’ya yaptığı saldırıları, . .
13 Ocak 2010 Tarihinden 29 Nisan 2021 Tarihine Kadar Yayınlanan ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanunlar
Ramazan Bayramı dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ve köprülerden geçişler ücretsiz olacak.
Bu gece boyunca melekler, Rablerinin izniyle ölü canlara hayat taşımak için bölük bölük inerler;
Pandemiyle beraber daha da derinleşen gelir eşitsizlikleri, Kolombiya'da olduğu gibi birçok ülkede sosyal patlamalar yaşanacağını ve . . . .
1475 sayılı İş Kanunu’na göre kıdem tazminatına esas ücret hesabı son hak edilen ücret üzerinden hesaplanmaktadır.
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
Son olarak 3592 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 4857 sayılı İş Kanun’a eklenen geçici 10. madde hükmü uyarınca uygulanmakta olan
Mayıs ayının emlâk vergisi için birinci taksitin ödenme ayı olmasını da nazara alarak, bu yazımı emlâk vergisi ile ilgili bir konuya ayırayım, . . .
"TÜRMOB, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ve . . . "
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için . . . .
Mart ve nisan ayları beyan dönemi olması nedeniyle yoğun geçen aylar. Olmaz ama yoğunluğun az da olsa bitmesi nedeniyle . . . .
Maliye, inşaat şirketlerinin/müteahhitlerin şirket ortağı ve/veya ilişkili kişilere yaptıkları konut satışlarından doğan KDV iadelerinin . . . .
“Ülkemizde Kadınların Çalışma YAŞAMINDA Yasal Hakları " Konusunu Masaya Yatırdı. . . . . .