Mefaret Abla’nın Belediyede Çalışan Gelininin Yeni Derdi – (2)
09 Ekim 2021 Cumartesi
Yine bir dedim; 19 Haziran 2021 tarihinden itibaren cins tashihi ile ilgili olarak tapu harcına ilişkin tahsilat işlemlerinde Vergi Daireleri . . . .
Mefaret Abla’nın Belediyede Çalışan Gelininin Yeni Derdi – (2)

Mefaret Abla’nın Belediyede Çalışan Gelininin Yeni Derdi – (2)


Hüseyin Hamamcılar
hedef2004@hotmail.com

Mefaret Abla’nın Belediyede Çalışan Gelininin Yeni Derdi – (1) 'e ulaşmak için tıklayınız >>>>> https://www.iktisadidayanisma.com/----Mefaret-Ablanin-Belediyede-Calisan-Gelinin-Yen/Haber/f2e88a3a-0ac3-4281-84dd-0083629b19b4.aspx

Yine bir dedim; 19 Haziran 2021 tarihinden itibaren cins tashihi ile ilgili olarak tapu harcına ilişkin tahsilat işlemlerinde Vergi Daireleri ibaresi kanundan çıkarılmış olmakla, “Belediyelerdeki ilgili memurlar arsa, arazi veya bina üzerine yeniden inşa edilen binalarla ilgili yapı kullanma iznini (iskan belgesini) vermeden önce, gerekli harcın ödendiğini gösterir belgeleri talep etmeye mecburdurlar.” hükmü gereğince; cins tashihi harcının da belediyeye ödendiğini yani tahsilat makbuzunu görmeden hiçbir işlem yapamayacaklardır. Firüzan sen, yapı kullanma izin belgesini vatandaşa vermeden önce, mutlaka cins tashihi harcının da  ödendiğini gösterir tahsilat makbuzunu talep edeceksin, yoksa başın derde girer haberin olsun.

İki dedim; Firuzan, mutlaka her gün cins tashihi harcı ile ilgili olarak 29 Temmuz 2021 tarih ve 31552 sayılı resmi gazetede  yayımlanmış bulunan Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının 88 Seri Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ekindeki “Belediyelerce Tahsil Edilen Cins Tashihi Harcına İlişkin Bildirim”de yer alan bilgileri doldurarak  sana verilmiş olan kullanıcı kodu ve şifresi ile belediyenizin muhtasar yönünden bağlı olduğu vergi dairesine cins tashihi harcının tahsil edildiği günün akşamına kadar (saat 23:59’a kadar) elektronik ortamda göndermek zorundasın.

Ayrıca, senin görevin mi bilmiyorum,  Mali Hizmetler Müdürlüğünce de vatandaşlardan tahsil edilmiş olan cins tashihi harçlarının da aynı gün içinde yani tahsil edildikleri günde, belediyeniz tarafından  muhtasar yönünden bağlı olduğu vergi dairesine ödenmesi zorunludur.

Aynı gün sonuna kadar bildirimde bulunulmaz veya hiç bildirimde bulunulmaz ise ne olur, özel usulsüzlük cezası ödemek zorunda kalırsınız. Yani seni de sorumlu tutarlar.

Sen bildirimde bulundun, ancak, vergi dairesine aynı günde tahsil edilmiş olan cins tashihi harcı ödeme yapılmaz ise ne olur, belediyeniz her gün için gecikme zammı ödemek zorunda kalır.

Vatandaşlardan,  cins tashihi harcının tamamını almadan işlem yapan belediye görevlileri ve harcın tahsiline yetkili belediyeler, harcın ödenmesinden vatandaşlarla birlikte müteselsilen sorumlu olduklarından çok dikkatli olunması gerekmektedir.

Benim kafama takılan bir konu var dediğimde birden nedir? dedi.  19.06.2021 tarih ve 31516 sayılı resmi gazetede yayımlanmış bulunan 7327 sayılı “İCRA VE İFLÂS KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN” un 23. Maddesine göre  “Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.” hükmü bulunmakta, 

29 Temmuz 2021 tarih ve 31552 sayılı resmi gazetede  Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanmış bulunan 88 Seri Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinin Yürürlük başlıklı 5. Maddesine göre “Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.”  hükmü bulunmaktadır.

Yani kanun 19 Haziran 2021 tarihinde,  88 Seri Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ise 29 Temmuz 2021 tarihinde yürürlüğe girmiş, bu durumda “19 Haziran – 29 Temmuz 2021 tarihleri arasında cins tashihi harcına ilişkin olarak ne gibi işlem yapılmakta, uygulama nasıl yapılıyor” dediğimde hep beraber başladık yorumda bulunmaya,

Değerli okuyucularım ve bilhassa belediyelerde görevli olanlar, konu basit gibi görünse de yasada düzeltilmesi ve açıklanması gereken hususların da var  olduğu görüşündeyim.

Bu nedenle de benim şahsi görüşüm belediyelerde ilgili bölümlerde çalışanların çok dikkatli olmaları, aslında konunun basit olmadığı, dikkate alınması gerektiği, en büyük dileğim de  hiç kimsenin maddi ve manevi yönden zarara uğramaması yönünde olup, makalemi takdirlerinize sunarım. 08.10.2021 
8- Bilgilendirme Konuşmalarını BMMG Yürütme Kurulu Başkanı ve İstanbul SMMM Odası Y.K.Üyesi Turgay Kanarya Tamamladıktan Sonra Plaket Törenine Geçildi.
Haftanın tüm iş günlerinde veya işyerine göre değişebilecek çalışma saatlerinin tamamında çalışan işçiler yedi gün içinde kesintisiz . . . .
Türkiye çok ilginç bir dönemden geçiyor. Tasarruflarını bankalarda yabancı para cinsinden tutanların vatan haini ilan edilmelerine ramak kaldı.
Merkez Bankası'nın faiz politikası ve kurlardaki sert yükselişin etkileri açısından piyasalar tarafından merakla beklenen kasım ayı enflasyonu . . .
İhracatın, ekonomik büyüme üzerindeki pozitif etkisinin artırılması ve sürdürülebilir kılınması için tabana yayılması önem taşıyor. . . . .
7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen 20/C maddesi ile . . .
Vergi hukukunun en temel ilkesi, “vergilerin yasallığı” ilkesidir. Anayasamızın 73. maddesinde “Anayasal Vergileme İlkeleri'' tek tek sayılmıştır.
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2021- 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan koltuğa Nebati atandı.
Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 323. maddesine göre tahsili mümkün olmayan bir alacağın . . . .
Yüksek Ticaret ve Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Mezunlar Derneğinin Genel Başkanı Seçildi
Bağımsız Mali Müşavirler Grubu 27.11.2021 Cumartesi günü Eresin Hotels Topkapı'da ilk geniş katılımlı meclis toplantısını gerçekleştirdi.
Vergi Daireleri 30 Kasım 2021 Salı Günü Saat 21:00' a Kadar Açık Bulundurulacaktır.
Yargı, Maliye ve mükellef cephesinde yaşanan bu şok ve ters köşe karar ve düzenlemeler maalesef işin doğasından kaynaklanıyor.
Ticari hayatta, ticareti yapılan mallara olan talebin artırılması amacıyla, bir takım pazarlama teknikleri geliştirilmekte, satışı yapılan malın . . .
Tarım sektörünün geliştirilmesi ve desteklenmesi, verimliliğin artırılması, doğal ve biyolojik kaynakların korunması ile tarım sektöründeki . . .
Dövizde yaşanan hareketliliğe dair açıklamalarda bulunan BSMMMO Başkanı Doğan Yılmaz,