YAZAR
Nazım Anıl - YMM
Anıl YMM ve Bağımsız Den. A.Ş Yönetim Kurulu Bşk.
Nazım Anıl - YMM
11.05.2021
Kollektif şirket, adi komandit şirket, paylı komandit şirket, limited şirket, anonim şirket ve kooperatiflerin ortak
30.04.2021
Analık ve hastalık halinde verilecek ödeneklerin veya bağlanacak gelirlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç, iş göremezliğin başladığı
22.04.2021
Yapı ruhsatı başvurusunda, çalıştırılacak sigortalılara ilişkin sigortalı tesciline esas olan bilgileri, ruhsat vermeye yetkili idareye sunulan ve yetkili idare tarafından SGK’ ya on-line olarak aktarılan sigortalıların, tescil işlemleri otomatik olarak yapılacak olup, bu sigortalılar için ayrıca sigortalı işe giriş bildirgesi verilmesi istenmeyecektir.
15.04.2021
2020 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylık ve üç aylık dönemleri ile 2021 yılı aylık ve 3 aylık dönemlerine göre berat dosyalarını yükleyenler için e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının saklanmak üzere GİB’in bilgi işlem sistemlerine aktarım zamanları.
06.04.2021
Sigortalıların istirahatli olduğu sürelerde çalışmadıklarının (Çalışmazlık Bildirimi) işverenleri tarafından SGK’ ya bildirilmesini sağlayan yeni bir uygulama olan “vizite web servisi” işletime açılmıştır.
01.04.2021
Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü tarafından, Bakanlığın görev alanındaki kooperatiflerin . . . . .
26.03.2021
Defter Beyan Sisteminde Sicil Bilgilerine İlişkin Gib Duyurusu
18.02.2021
KDV Uygulama Genel Tebliğinde yapılan değişiklikle kısmı tevkifat uygulamasında
18.02.2021
5510 sayılı Kanunun Ek 9'uncu maddesi kapsamında daha önce hiç sigortalı çalıştırmamış yani Entegre Tescil ve MOSİP üzerinde işveren tescil kaydı oluşmamış işverenlerce, . . .
1 2 3 4