Neden………….. !
22 Eylül 2021 Çarşamba
Gürsel Yurtbahar
Meslek yasamızın ve yönetmeliklere göre mesleğimizin;
Neden………….. !

Meslek yasamızın ve yönetmeliklere göre mesleğimizin;

a-Devlete karşı sorumlulukları,
b-Topluma karşı sorumlulukları,
c-Müşterilere karşı sorumlulukları,
d-Mesleki kuruluş-kuruluşlara karşı sorumlulukları,
e-Kendisine karşı sorumlukları;
Bulunmaktadır.

Özellikle pandemi döneminde bu sorumlulukların en yüksek seviyede yerine getirdiler… Bu dönemde sağlık sektörü dışında devamlı olarak ve zamana dayalı olarak sorumluluklarını yerine getirdiler.

Ancak bu sorumlukların yerine getirilmesini aksatan ve meslektaşları zor durumda bırakan sorunların çözülmesi gerekir.
Bu sorunları önemlilerinden üç tanesinin çözümü için NEDEN…? Sorusuna cevap bulmaya çalışalım.

a-Vergi mükelleflerinin ve meslektaşlarımızın vefatı üzerine gün sonunda mali ve sgk sistemlerinin kapanması, beyanname  verilmesinde  sıkıntılar devam ediyor….Özellikle defter beyan sisteminde bulunan mükellefin vefatının günün geç vakitlerinde gerçekleşmesinde  meslektaşlarımız  sistemden bilgileri alamadıkları için beyanname vermede  zorluk çekmektedir.

Vergi usul kanununda kayıt süresinde on gün sürenin bulunması, beyannamelerde ay bitiminin dikkate alınacağı konular ile veraset ve intikal beyannamesinde sürenin bulunması, bu beyannamelerdeki bilgilerin defter beyan de ve sgk sisteminde bulunmasından sıkıntılar yaşanmaktadır.

NEDEN  ?   Yeni uygulamaya giren elektronik uygulamalar mevcutta olan   kanunlara uygun çıkmıyor…..

SONUÇ: Ölen kişinin mali ve SGK şifrelerinin veraset beyannamesi verilme süresinde açık kalması gerekir.

b-09.06.2021 tarihinde 31506 sayılı resmi gazetede 7326 sayılı kanunun uygulama tebliğ 14.06.2021 tarih 31511 sayılı resmi gazetede uygulama tebliği yayınlandı. Meslektaşlarımız mükellefleri ile konuşarak bilgilendirme yaptılar. Mükelleflerinin istekleri doğrultusunda borçlarını peşin/ vadeli olarak işlemleri yaptılar.

Yapılandırmaya taraf olan resmi kurumlar; bir müddet sonra mükelleflerin borçlarına istinaden bilgilendirme yazılarını elektronik olarak gönderdi.

Meslek mensubu yapılandırmaya müracaat yaptığını mükelleflere ilettiği halde mükellef müracaat yapsan kamu kurumu borç var diye yazı gönderir mi diye düşünüyor.

NEDEN: İlgili kurum bu yazılara meslek mensuplarının bilgilendirmesinden ve müracaatından sonra gönderilmesi sıkıntı yaratmaktadır.

SONUÇ: İlgili kurum yazıyı zamanda ve müracaat yapılıp yapılmadığı kontrol yaparak gönderilmesi gerekir…
c-Meslek mensubumuz / vergi mükellefimizin normal dönem gibi pandemi döneminde de hasta olması işyerine gidememesi hatta hasta hane de günlerce yatması hayatımızın gerçekleridir.

Bu gerçekler içinde vergi sorumluluk ve ödevleri yapamayacağı ispatlamak kaydı ile ilgili kuruma müracaat yapar.
Bu müracaat;

VUK ’un 13. Maddesine göre mücbir sebep halleri;

Vergi ödevlerinden her hangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır kaza, ağır hastalık ve tutukluluk;

Vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak yangın, yer sarsıntısı ve su basması gibi afetler;

Kişinin iradesi dışında vukua gelen mecburi gaybubetler (örneğin kaçırılması, isteği dışında alıkonulması);

Sahibinin iradesi dışındaki sebepler dolayısıyla defter ve vesikalarının elinden çıkmış bulunması;
Gibi hallerdir. Bu haller ortadan kalkıncaya kadar beyan süreleri uzar.

Böyle bir müracaatı yapan meslek mensubu için, ilgili kurum mücbir sebep nedeni ve sonuçları ile ilgileneceği yerde ÖDEME konusunda mücbir sebep ispata yapan kuruma yazı yazarak ÖDEME konusunu sorgulamaktadır.

NEDEN: Meslek mensuplarımızın mesleki görev ve sorumlulukları yerine getirme konusunda bir sıkıntı olacağı düşünülür  ve  sorumluğu değil de ÖDEME  konusu düşünür..

SONUÇ: Mücbir sebebe neden olan  VUK yazılı maddeleri ispatını  bağlı bulunduğu mesleki odasının yazdığı bir resmi yazı bile  yeterli olmalıdır….

GENEL DEĞERLENDİRME: Mesleki sorumluluk ve ödevlerinin yerine getirilmesi konusunda kamu kurumlarından önce harekete geçen meslek mensuplarımızın önüne çıkan, idare ile mükellef bazında sıkıntıya düşüren GEREKSİZ olan uygulamaların düzeltilmesi gerekir.
8- Bilgilendirme Konuşmalarını BMMG Yürütme Kurulu Başkanı ve İstanbul SMMM Odası Y.K.Üyesi Turgay Kanarya Tamamladıktan Sonra Plaket Törenine Geçildi.
Kahvaltılı Etkinliğe Davetlisiniz...
(7 Kredili) KGK Bağımsız Denetçilik Zorunlu Eğitim Kapsamında "Etik Kurallar" Dr YMM Masum Türker'in Sunumlarıyla
4 Aralık Cumartesi günü meslektaşlarımızla beraber güzel bir Bursa gezisine çıkıyoruz. Bizlerle güzel anılar biriktirmek isteyen tüm dostlarımızı bekliyoruz.
Kahvaltılı Etkinlik, Haliç On Numara Cafede 14 Aralık Salı Günü Yapılacaktır.