OSB ve serbest bölgelerde kiralanan binaların emlak vergisi
23 Eylül 2020 Çarşamba
Mükellef sayısı itibariyle çok sayıda kişiyi ilgilendiriyor. Taşınmaz sahibi herkes mükellef. Ayrıca geniş muaflıklar içeriyor.
OSB ve serbest bölgelerde kiralanan binaların emlak vergisi
VERGİ PORTALI

OSB ve serbest bölgelerde kiralanan binaların emlak vergisi

Recep BIYIK
recep.biyik@tr.pwc.com

Emlak vergisi bazı özellikleri nedeniyle diğer vergilerden ayrılıyor.

Mükellef sayısı itibariyle çok sayıda kişiyi ilgilendiriyor. Taşınmaz sahibi herkes mükellef. Ayrıca geniş muaflıklar içeriyor.

Yerel yönetimler tarafından toplanması nedeniyle, yönetimi genel bütçeye giden vergilerin yönetiminden farklı. Verginin matrahının belirlenmesinde değer tespiti başta olmak üzere takibi, tahsili ve vergi kaçağıyla mücadele açısından her belediye farklı bir yönetim sergileyebiliyor.

Emlak vergisi açısından benim gördüğüm bir özellik de ticari işletmelerde hem mükellefiyet hem de muafiyet ve istisnalar açısından, bu vergide dikkatlerden kaçan konuların özellikle kurumlar vergisi veya katma değer vergisi gibi vergilere göre daha fazla olması. Birçok mükellefiyet, yerel idarelerin yıllar sonra konuyu takip etmesi ile ortaya çıkıyor veya hatırlanıyor. Yanılıyor olabilirim, emin değilim. Bu nedenle makaleyi emlak vergisinde yeni sayılabilecek bir değişikliğe ayırmak ve yükümlülük sahiplerine hatırlatmak istedim.

Emlak vergisi, bina, arsa ve arazilerden alınan bir vergi. Binalar bina vergisine, arazi ve arsalar ise arazi vergisine tabi. Aşağıda bahsedeceğim değişiklik, organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan binaların emlak (bina) vergisiyle ilgili.

Geçici muafiyete son

2017 yılında yapılan düzenlemeye kadar, organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler ile sanayi ve küçük sanat sitelerindeki binalar için 5 yıllık bir geçici emlak vergisi muafiyeti vardı. Düzenlemeye göre, organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler ile sanayi ve küçük sanat sitelerindeki binalar, inşalarının sona erdiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile geçici muafiyetten yararlanıyor ve bu taşınmazlar için emlak vergisi ödenmiyordu.

1 Temmuz 2017 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7033 sayılı Kanun’un 11. maddesiyle yukarıda özetlenen geçici muafiyet düzenlemesi yürürlükten kaldırıldı. Bu düzenleme Resmî Gazete’de yayımlandığı gün yürürlüğe girdi.

Geçici muafiyet yerine daimî muafiyet

7013 sayılı Kanun’la yukarıda sayılan yerlerdeki binalar için geçici muafiyete son verildi ama bunun yerine yatırımcılar için daha avantajlı olan daimî muafiyet getirildi. Düzenlemenin gerekçesinde, işletmelerin yatırım maliyetlerinin azaltılması amacıyla organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan binaların daimî olarak emlak vergisinden muaf tutulduğu belirtiliyor.

Yeni düzenlemeyle geçici muafiyet yerini daimî muafiyete bıraktı ama kapsamı biraz daraldı. Düzenlemeyle, sayılan bölgelerde yer alan binalara kiraya verilmemek şartı ile daimî olarak bina vergisi muafiyeti sağlandı. Bu düzenleme de 1 Temmuz 2017 tarihinde yürürlüğe girdi.

Dolayısıyla, genel olarak geçici muafiyet sürekli muafiyete dönüşürken, kiraya verilen binalar için muafiyet son bulmuş oldu.

Değişikliğin 2017 ve sonraki yıllara etkisi

Emlak Vergisi Kanunu’na göre, binalar için emlak vergisi mükellefiyeti, muafiyete son verildiği tarihi izleyen bütçe yılından itibaren başlıyor. Buna göre, geçici bina vergisi muafiyetinden yararlanan ve geçici muafiyete ilişkin düzenlemenin yürürlükten kaldırılması ile muafiyetleri sona eren, organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan ve başkalarına kiralanan binaların bina vergisi mükellefiyetleri, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren başlamış oldu.

Geçici muafiyeti sona eren daimî muaflık kapsamına da girmeyen binaların 2017 yılı bina vergisi ikinci taksiti ödenmedi. 2018 ve sonraki yılların vergisinin ise ödenmesi gerekti.

Emlak vergisi ödeme zamanı

Makaleye son vermeden, emlak vergisinin ödeme zamanını da hatırlatayım. Emlak Vergisi Kanunu’na göre emlak vergisi; birinci taksiti, mart, nisan ve mayıs aylarında, ikinci taksiti kasım ayı içinde olmak üzere iki eşit taksitte ödeniyor. (Dünya)
Açılış Konuşmaları; Emre Kartaloğlu (TÜRMOB Genel Bşk.)ve Fettah Açan (Sürgem Bşk.) Moderatör; Prof. Dr. Cemal Yükselen - (TÜRMOB Y.K.Üyesi) - Konuşmacılar; Prof. Dr. Cemal İbiş; (Işık Üniversitesi Rektörü), Alta Prinsloo; (IFAC),Hilde Blomme (Accountancy Aurope) ve Dr. Masum Türker ; TÜRMOB Y.K.Üyesi
Bilindiği gibi, vergi ve SGK uygulamalarında zamanaşımı söz konusudur. Zamanaşımı tahsilat yönünden . . . .
Çalışanlara sene sonunda ortaya çıkan kar üzerinden belli nispetlerde ikramiye verilmesi günümüz şirketlerinin başvurduğu . . . .
213 sayılı Kanunun 160/A maddesinin birinci fıkrasında, mükellefiyet . . . .
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Üç gündür Meclis’e sevk edilen vergi affı konusundaki görüşlerimizi açıklamaya çalışıyoruz. İnat ve ısrarla da yasallaşacak . . . .
İlgide kayıtlı özelge talep formunda; hakkınızda ……….. 4. İcra Müdürlüğünce kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takip başlatıldığı
İşsizlik Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 16/10/2020 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulmuştur.
İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; Şirketinizin ... arasında feribot işletmeciliği faaliyeti kapsamında kara nakil taşıtları ve . . .
Yoğun talep karşılık buldu. Gelir ve Kurumlar Vergisi'nde matrah artırımı da hazırlıkları süren torba yasa kapsamına alınıyor.
Gelir Vergisi Kanunu’nun “ev kirasız-para faizsiz olmaz” şeklindeki iktisadi anlayıştan hareketle düzenlenmiş “emsal kira bedeli”
Beklediğimiz, istediğimiz vergi affı geliyor. Peki, ama nasıl geliyor? Önceki 2 yazımızda affın tarafların istek ve ihtiyaçlarına . . .
Son dönemde corona virüsü vaka sayısının artış gösterdiği Türkiye ile ilgili bir son dakika iddiası geldi.... . . .
Beklediğimiz, istediğimiz vergi affı geliyor. Yakın zamanda yasallaşıp uygulamaya geçilecek. Peki, nasıl olacak? Nasıl bir af gelecek?
Ekim ayı sonuna kadar tamamlanması beklenen vergi, sosyal güvenlik primleri ve diğer kamu alacaklarının tahsiline ilişkin . . . .
Bilindiği üzere SGK ve vergi borçlarının yapılandırılması ve diğer bazı kanunlarda değişiklik yapılması amacı ile
TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, DÜNYA için kaleme aldığı yazısında,
2020 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 5,29(yüzde beş virgül yirmidokuz) olarak tespit edilmiştir.