ODALAR  
Yeminli Mali Müşavirler Odası

18 Ağustos 2022/ Perşembe Günü Saat: 14.00 – 18.00 de yapılacaktır.
“Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır”
Elektronik ortamda verilen raporların fiziki olarak verilmesi gereken eklerinin de aynı süre içerisinde vergi dairelerine teslim edilmesi gerekmektedir.
e-Tasdik Raporlarının imzalanması ile ilgili olarak Odamıza ve Gelir İdaresi Başkanlığına yansıyan bazı sorunlarla ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.
"İSTANBUL /KGK Sürekli Eğitim Programı (Temel Eğitim)"Başvuru Formu
YMM Tarkan ŞENTÜRK - Örnek Raporu Görüntülemek İçin Tıklayın
"İşletmelerde Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri"
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 28.05.2020 tarihli Genelge ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile . . .
Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda;
Bu panelde ayrıca İstanbul YMM Odası ve İstanbul Ticaret Üniversitesi iş birliği ile gerçekleştirilen . . .
TFRS , KOBİ TFRS ve BOBİ FRS uygulama farkları ve Bağımsız Denetim Yönetmeliği değişiklikleri konulu toplantı yapılacaktır.
15 Aralık 2016 Perşembe günü saat 14:00 de Aylık toplantı yapılacaktır.Katılmanız rica olunur.
I.Oturum Konusu : Yeminli Mali Müşavirlerin İdari Ve Mali Sorumluluğu
Örtülü Sermaye ve Transfer Fiyatlandırmasıyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Konulu Seminer