Olması Gereken Oldu . . .
04 Ocak 2021 Pazartesi
Gürsel Yurtbahar
Dokuz Yıl Sonra . . .
SMMM Gürsel Yurtbahar Antalya' dan Yazıyor 

OLMASI GEREKEN  OLDU……………. !

DOKUZ YIL SONRA………………………!

                 Bir meslektaşımızın; 2006-2007-2008-2009 takvim yıllarına ait defter ve belgelerinin incelenmesi sonucu MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTA POLİÇELERİNİN dönemsel olarak gider yazılması nedeni ile idare tarafından ceza yazılması konusu ortaya çıkmıştır.

Meslektaşımızı bu cezanın uygun olmadığı düşüncesi inceleme tutanağı poliçe tutarlarının mesleki gider olduğunu belirterek imzalamamıştır. Mali idare de G.V. 68 madde de belirtilen konular arasında bulunmadığı için gider olarak kabul edilmeyeceği belirtmişlerdir.

Meslektaşımız mesleki örgüt olarak odasına müracaat yaparak bu konuda TÜRMOBolarak olumlu görüş almıştır.

Meslektaşımızın  talebi üzerine ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NIN  29.11.2011 tarihinde verdiği özel gede ;

a-Sigorta giderlerinin mesleki gider olarak kabul edilmeyeceğini,

b-Mesleki sorumluluk sigortasının şahıs sigortası konusunda Hazine müsteşarlığı tarafından verilen yazıya istinaden de indirim konusun yapılmayacağı belirtilmiştir.

Meslektaşımız bu görüşe;

a-Bu özelge de;  G.V. kanunun 40-41 maddesinde belirtilen mesleki zarar-ziyanın gider olarak dikkate alınmadığını,

b-Bu özelge de ;  G.V. kanunun 31.12.1960 tarihinde,V.U.K. 04.01.1961  tarihinde  , Mesleki sorumluluk sigortasının  03.052007  tarihinde resmi gazetede yayınlandığı  dikkate alınmadığını,
c-Anayasa’nın 10 maddesinde belirttiği  “ KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK “ ilkesinin dikkate alınmadığını,
Belirtmesine rağmen mali idare ye MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASININ ZORUNLU OLMADIĞI ilkesine istinaden gider olarak kabul edilmemesine göre hareket yapmıştır.

Meslektaşımız; T.C.  BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI ‘ na 10.03.2011 tarihinde bu konuda başvuruda bulunmuş olup,  mesleki örgütümüze bu yönde çalışma yapılması konusunda girişimde bulunmuştur.

Hazine müsteşarlığının 26.05.2013 tarih 28658 sayılı resmi gazetede yayınlan MESLEKİ SORUMLUK SİGORTASI KAPSAMINDA yapılan değişikli ile daha önce yayınlanan tebliğ iptal edilerek sigorta kapsamında değişiklik yapılmıştır.

Bu değişikliğe istinaden ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NIN 31.12.2020 Tarihli verdiği özelge ile MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTA POLİÇELERİNİN BEDELLERİ gider olarak kabul edilecektir. 

Dokuz yıllık sürede meslektaşlarımızın mali idare yönünde incelemeler konusunda yaşadığı olumsuzlukların  nasıl  gidereceği düşüncesi aydınlatılmamasına rağmen ; bu konuda ki  SONUÇUN  olumlu olmasına sevindim………….
OLMASI GEREKEN BU İDİ………………..

Meslektaşımız;   

 Anayasa’nın 10 maddesinde belirttiği  “ KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK “ ilkesine istinaden, bazı mesleklerde mesleki giyim \ temsil giderleri kamu tarafından destek verildiğini belirterek meslektaşlarımızın dış giyiminin gider olarak kabul edilmesini,

Meslektaşlarımızın lisans seviyesinde eğitim gören ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının eğitim harcamalarının gider olarak kabul edilmesini,

Konusunda da mali idareden görüş talebinde bulunmuştur.

Mali idare bu görüşlere OLUMSUZ YANIT VERMİŞTİR.

Bu görüşlerde zaman için de;

OLMASI GEREKEN  GÖRÜŞE  DÖNÜŞÜR…………………

SONUDž…..:

Meslektaşımız; 3100 sayılı kanun gereği Ö.K.C. kullanma zorunluluğu kapsamında mükellefine kesilen cezanın uygun olmadığı düşünerek,

Cezanın kaldırılması konusunda vergi mahkemesine müracaat yapmış.

İlgili mahkeme cezaya onay verince TEMYİZ ‘e giderek düzeltme talebinde bulunmuştur.İlgili mahkeme kararda ısrarda bulununca DANIŞTAY GENEL KURULUNDA  mahkeme kararı bozulmuştur..

 15.08.1995 tarihli  MÜKELLEF GAZETESİ  nin 133 sayısında “MÜKELLEF NE YAPSIN …?”   konu ile ilgili haberinde;

-Mahkemenin yorumu başka….

-Defterdarlığın yorumu başka…..

-Mükellefin yorumu başka…………..

Maliye bakanına soruyoruz..”PEKİ MÜKELLEF NE YAPSIN….? “

Günler  sonra maliye bakanlığı bu konuda bir genelge   yayınladı….

OLMASI GEREKEN OLDU…..

Hayatın gerçekleri olan, 
Mesleğimizi ilgilendiren konuların 
OLMASI GEREKEN  şekilde olacağı düşüncesi  ile…..
Umutlu, sağlıklı ve güzel yıllara…..

Sevgiler….
"Türkiye de Gönüllülük ve Aidiyet" Konulu "Çevirim İçi Konferans" ta Aramızda Olmanızdan Onur Duyarız.
Kamu Gözetim Kurumu tarafından eğitim için yetkilendirilen derneğimizin Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim kapsamında . . . .
"Anonim şirketlerde Genel Kurul Toplantıları ve Özellikli Durumlar" Konulu Uzaktan - Senkron Eğitimi
Uygulamalı Örnek ile 2020 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Hazırlanması