Pandemi ücretsiz izni kıdem tazminatını etkileyecek mi?
11 Ağustos 2020 Salı
Pandemi ücretsiz izni, koronavirüs salgını döneminde çalışma hayatına ilişkin alınan tedbirler kapsamında ortaya çıkan yeni bir olgu.
Pandemi ücretsiz izni kıdem tazminatını etkileyecek mi?
Pandemi ücretsiz izni kıdem tazminatını etkileyecek mi?

Sezgin Özcan
Pandemi ücretsiz izni, koronavirüs salgını döneminde çalışma hayatına ilişkin alınan tedbirler kapsamında ortaya çıkan yeni bir olgu.

İstihdam sayılarını korumaya yönelik olarak getirilen işçi çıkarma yasağının işveren üzerindeki olumsuz etkisini bertaraf eden, işverene çalışanları tek taraflı olarak ücretsiz izne çıkarma hakkı veren yeni bir durum.

Önce, İş Kanunu'na eklenen geçici madde ile 17 Nisan-17 Temmuz arasında üç ay süreyle uygulanmak üzere getirilmiş, Cumhurbaşkanına 6 aya kadar uzatma yetkisi verilmişti. Cumhurbaşkanı bu yetkisini kullanarak süreyi bir ay uzatmıştı. Son yapılan yasal düzenleme ile Cumhurbaşkanına, bu süreyi 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatma yetkisi verildi.

Buna göre, Cumhurbaşkanının yetkisini kullanmasına bağlı olarak çalışanlar 30 Haziran 2021 tarihine kadar ücretsiz izne çıkarılabilecek. Yaklaşık bir yıllık sürede, aylık 1.168 liraya mahkum olmanın yanı sıra, kullandırılan ücretsiz izin sürelerinin kıdem tazminatı hesabında dikkate alınıp alınmayacağı merak konusu oldu.

★★★

İş Kanunu'nda genel olarak ücretsiz izin, çalışanın talebine bağlı ve sınırlı olarak düzenlenmiş. Örneğin, doğum yapan kadın, analık izninin bitiminden itibaren 6 aya kadar ücretsiz izin kullanabiliyor. Yıllık iznini çalıştığı yerden başka bir yerde geçirecek olan çalışan 4 güne kadar ücretsiz izin alabiliyor.

İşveren tarafından ücretsiz izin kullandırılmasına ilişkin bir düzenleme ise İş Kanunu'nda yer almıyor. Ancak, çalışanın rızası ya da talebine bağlı olarak işverenin rızasıyla belli bir süreyle sınırlı olmak üzere ücretsiz izin kullandırılması söz konusu olabiliyor.

Bu nedenle de çalışanın ücretsiz izinde bulunduğu süreler kıdem tazminatına esas alınacak kıdem süresinin hesabında dikkate alınmıyor.

★★★

Pandemi döneminde uygulanmak üzere yapılan geçici düzenleme ile getirilen ücretsiz izin uygulaması ise yeni bir olgu ve istisnai bir durum. İşverene, rızası aranmaksızın işçiyi ücretsiz izne çıkarma hakkı veriyor. Diğer bir deyişle işveren ücretsiz izin için işçinin kabulünü aramıyor. Tek taraflı iradesi ile işçiyi ücretsiz izne çıkarabiliyor.

İş Kanunu'nun mevcut hükümleri, bu yeni olgu karşısında yetersiz kalıyor. Pandemi sürecinde kullandırılan ücretsiz izinlerin kıdem tazminatına esas alınacak kıdem süresinin hesabında dikkate alınıp alınmayacağı sorusuna yanıt vermiyor. Bu durum, önümüzdeki dönemde sayısız ihtilafa neden olabilecek.

★★★

Mevcut içtihatlar dikkate alınarak, kullandırılan ücretsiz izin sürelerinin kıdem tazminatına esas kıdem süresinin hesabında dikkate alınmaması hakkaniyete uygun olmayacaktır. Zira mevcut içtihatlarda ücretsiz izin sürelerinin kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmamasının nedeni, ücretsiz izin talebinin çalışanın iradesine dayanmasıdır.

Pandemi döneminde işverenin tek taraflı tasarrufuyla kullandırılan ücretsiz izin sürelerinin kıdem tazminatı açısından faklı değerlendirmeye tabi tutulması gerekir.

Pandemi döneminde işverenin tek taraflı iradesiyle kullandırılan ücretsiz izin sürelerinin kıdem tazminatına ilişkin kıdem süresinin hesabında dikkate alınmasının hakkaniyete uygun düşeceğini, doğması muhtemel ihtilafların önlenmesi açısından İş Kanunu'nda gerekli düzenlemenin yapılmasının daha doğru olacağını değerlendiriyorum. (Sözcü)
Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu, miras yolu ile intikal eden hisse senetlerinin beyanında, beyan edilecek değer olarak,
Ermenistan'ın kardeşimiz Azerbaycan'ın toprağı olan Karabağ'a saldırısı sonucu şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.
Zaman aşımına uğrayan kâr paylarının vergilendirilmesinde mükerrerlik var mı? 1933 yılında çıkarılmış olan 2308 sayılı
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/f maddesi gereği “Bankalara, finansal kiralama ya da finansman şirketlerine borçları nedeniyle kanuni . . .
Danıştay 14. Dairesi, Gaziantep'te gözleme, sıkma ve tost satan kadının, gerçek usule göre daha avantajlı olan . . . .
Müzik eşliğinde Güneşli Park AVM Düğün salonuna sosyal Mesafeyi koruyarak konfediler eşliğinde Mehtap Hanım ve Yurtcan Bey . . .
KGK tarafından Bağımsız denetim Firmalarına gönderilen yazılarda; BDS 700 ile ilgili olarak KGK tarafından belirlenen 2. Formata uygun . . .
Limited şirketler, Türk Ticaret Kanunu’na (TTK) göre kurulmuş ticaret şirketleridir. Şirketin kuruluşu, ortaklık yapıları ve
Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişikliklerle birlikte, kredi kartında da ıslak imza zorunluluğu kaldırıldı.
İktidar, darbe girişimi, ekonomik durgunluk ve Rahip Brunson krizi sırasında yaşanan döviz kurlarının ani ve olağanüstü yükseldiği . . .
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 25/9/2020 tarihinden itibaren . . .
Doğum tarihim 2 Ekim 1971, toplam primim 8.210 gün, sigorta başlangıcım 1 Mayıs 1986 olup, 2 Ekim 2020 tarihinde yaşım dolarak . . . .
Kalifiye eleman istihdam eden, teknolojiyi izlemek ve değişen teknolojiye uyum sağlamak zorunda olan, Ar-Ge faaliyeti yapan
Katma değer Vergisinin (KDV) yüzde 1’e indirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bilindiği üzere, Türk parasının kıymetini korumak amacıyla, kambiyo işlemlerine ait düzenleyici, sınırlayıcı esaslar
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltti.
Bazı yükümlülüklerde ertelemenin bittiği ve cari dönem vergilerinin çakıştığı ekim ayına günler kala, iş dünyası gözünü Meclis’e çevirdi.
Mersin’de bir mali müşavirin temmuz ayında koronavirüs testi pozitif çıkıyor. Ağustos’un 5’ine kadar hastanede kalıyor, tedavi ediliyor.