Stajyer Avukat Sigortalı Olarak Çalışabilir mi?
30 Haziran 2022 Perşembe
Özge Özgüroğlu
Bir hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra avukat olabilmek için altı ayı kayıtlı olduğu baronun bulunduğu yer adliyesinde, altı ayı ise en az beş senelik tecrübeye sahip bir avukatın yanında olmak üzere toplam bir sene staj yapma şartı bulunmaktadır.
Stajyer Avukat Sigortalı Olarak Çalışabilir mi?

Avukat 
Özge Özgüroğlu

Bir hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra avukat olabilmek için altı ayı kayıtlı olduğu baronun bulunduğu yer adliyesinde, altı ayı ise en az beş senelik tecrübeye sahip bir avukatın yanında olmak üzere toplam bir sene staj yapma şartı bulunmaktadır.

Bu staj döneminde stajyer avukatlara 5510 sayılı kanun kapsamında sigorta yapılması ve çalışmalarına hukuken izin verilmemekteydi. Hatta staj döneminde sigorta yapılmış olması halinde stajın geçersizliği dahi söz konusu olabilmekteydi. 

Fakat 11 Haziran 2022 Tarihli ve 31863 (Asıl) Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan kanun ile yapılan değişiklik sonucunda artık ;

“Avukatlık stajına fiilen engel olmamak şartıyla herhangi bir işte sigortalı olarak çalışılması avukatlık stajının yapılmasına engel değildir. 

Adli ve idari yargı hâkim ve savcı adayları ile hâkim ve savcılar hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında görev yapanlar da görevleri sırasında avukatlık stajı yapabilir. “

Bu anılan değişiklik ile artık stajyer avukatların staj dönemleri içerisinde sigortalı olmalarına ve çalışmalarına dair yasal engel ortadan kalkmış olmaktadır.

Fakat yasal düzenlemede herhangi bir işte sigortalı olarak çalışılmasının öngörülmüş olmasının, örneğin staj yapılan avukatın yanında çalışılması gibi meslekle bağlantılı bir çalışmanın düzenlenmemiş olmasının pratikte yasal düzenleme ile beklenen faydayı sağlayıp sağlamayacağı tartışılmaktadır. Zira başka bir yerde sigortalı çalışma hali avukatlık stajının verimli bir şekilde yapılmasının önünde engel olacaktır. 
REKLAM ALANI
8- Kişisel Gelişim Uzmanı Zafer Yılmaz' la; Diksiyon, İletişim Teknikleri, Kürsüden Dinleyiciye Hitap, Kendimizi Nasıl Tanıtırız, Sesin Kullanımı ve Diyafram Nefes Tekniği Farkındalık Çalışması.
REKLAM ALANI
" Meslek Yasamızın 35. Yılını Kutluyor ve Tüm Meslektaşlarımızı Bekliyoruz."
Gazze Basın Açıklaması