Sürdürülebilir bir dünya için muhasebe
27 Temmuz 2021 Salı
TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, DÜNYA için kaleme aldığı yazısında, "Çevreyi koruyabilmemiz ve sürdürülebilir bir dünya için . . .
Sürdürülebilir bir dünya için muhasebe
Sürdürülebilir bir dünya için muhasebe

TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, DÜNYA için kaleme aldığı yazısında, "Çevreyi koruyabilmemiz ve sürdürülebilir bir dünya için hepimize önemli görevler düşüyor. Bu süreçte muhasebe meslek mensupları önemli bir fonksiyona sahip olarak, değerli bir hizmeti yerine getireceklerdir" dedi.

Yüz yıllardır acımasızca tükettiğimiz doğa bu hoyratlığa daha fazla dayanamayacağını net bir şekilde ortaya koymaya başladı. Yıllardır adım adım kendini gösteren mevsim değişiklikleri ve beraberinde gelen kuraklık, sel baskınları bu gerçeği yüzümüze vurdu. Marmara denizinde ortaya çıkan deniz salyası ve Karadeniz’de yaşanan sel felaketleriyle çevre, görmek istemeyen gözlere, duymak istemeyen kulaklara bile feryadını gösterdi ve duyurdu.

Yapılan araştırmalar insanların dünya yüzeyinin dörtte üçünü değiştirdiğini, sulak alanların ise yüzde 85’inden fazlasını yok ettiğini gösteriyor. Doğayı yenilenmesine imkan vermeyecek şekilde aşırı sömürerek, ekosistemi bozarak yarattığımız yaşam alanlarımız, bizleri salgınların ve hastalıkların açık hedefi haline getirdi.

Bu dünyada yaşamımızı sürdürebilmemiz ve yaşamın devamı için artık doğaya duyarsız kalmamız mümkün değil. Çevreyi koruyabilmemiz ve sürdürülebilir bir dünya için hepimize önemli görevler düşüyor. Bu süreçte muhasebe meslek mensupları önemli bir fonksiyona sahip olarak, değerli bir hizmeti yerine getireceklerdir. Sürdürülebilir bir dünyanın muhasebe mesleğinin hizmetlerine ihtiyacı var. 2050 yılına kadar net sıfıra ulaşmada diğer bir deyişle karbon üretimini ortadan kaldırmada yine muhasebe mesleğinin önemli hizmetleri olacak. Bir işletmenin tüm faaliyetlerinin çevresel olarak sınıflandırılması, envanterinin tutulması, envanterdeki değişimlerin izlenmesi, bu değişimlerin parasal ve fiziksel boyutlarının ortaya konulması ve bunun, işletme bilançosu ile bütünleştirilip şirketin gerçek karlılığının ortaya konulması gerekiyor. Çevresel duyarlılıkların arttığı bir döneme giriyoruz. Bu durum işletmeleri de etkiliyor. Önceki dönemlerde işletmeler faaliyetlerinin sürekliliğini sağlayarak ayakta kalabiliyorlardı. Günümüzde bu durum değişti. İşletmeler var olmak için farkındalık yaratmak zorundalar. Ürünlerine talep yaratabilmek için tüketiciye, topluma, çevreye ne kadar duyarlı olduklarını sunmak zorundalar. Bu durum finansal olmayan bilgilerinde yer aldığı entegre ve sürdürülebilirlik raporlarını sunma gereksinimini ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkarıyor.

Çevre duyarlılığının bir sonucu olarak ortaya çıkan sürdürülebilirlik yalnız talep yönlü değil üretim yönlü bir bakış açısını da beraberinde getiriyor. İşletmeler yatırım yaparken iklime dayanıklı altyapı, kuraklığa dayanıklı tarım, doğaya uyumlu çözümler gibi etkenleri göz önünde bulundurmak durumundadır. Muhasebe mesleğinin küresel örgütlenmesi olan IFAC (Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu) sürdürülebilirlik standartları konusunda çalışmalarına ağırlık verdi. Uluslararası alandaki duyarlılığın eyleme dönüşmesi ile birlikte sürdürülebilirlikle ilgili raporlama için küresel bir sistemi tesis etme çalışmaları hız kazandı. IFRS Vakfı çatısı altında Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu kurulmasına ve küresel düzeyde çerçeve niteliğinde kullanılacak uluslararası sürdürülebilirlik standartlarının tek bir kanaldan hazırlanmasına karar verildi. Yerel ve küresel gelişmeler ışığında kurumsal değer yaratma, sürdürülebilir kalkınma ve gelişen toplumsal beklentiler ile ilgili tutarlı, karşılaştırılabilir, güvenilir ve güvence verebilir bilgiler sunan bir raporlama sistemi için yatırımcılardan, politika yapıcılardan ve düzenleyicilerden gelen talepler muhasebeciler tarafından karşılanacak.
6- Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Ömer Lütfü Özen' Söz Verdikten Sonra, Başkan Hamit Gören ve İrfan Demirci Konuklara ve Meslek Mensuplarına Teşekkür Ettikten Sonra İktisadi Dayanışma Objektifie Topluca Resim Verdiler.
İki Dönem MMMBD Çorlu Şubesi Başkanlığını Yapan Başkan Aytaç Ersoy ve Kurul Arkadaşları görevlerini tamamladılar.
Sanıldığı gibi 12 Eylül, sadece kendi siyasi geleceğini düşünen birkaç generalin yapmış oldukları darbe değildir.
Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneğinin 27 Şubesi Genel Kurullarını Yapıyor.
Fındığın hikâyesi kuruyemişçilerde raflarda yerini almasıyla başlamıyor, esasında bitiyor. Bu hikâye çok uzun hikâyedir.
Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl, vergi, harç ve cezalara uygulanacak zam oranının belirlenmesinde kullanılan ve geçen sene yüzde 9,11 olan . . .
TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:
8 Eylül Dünya Okuma Günü, UNESCO tarafından 17 Kasım 1965 tarihinde ilan edilmiştir. Dünya kitap okuma günü amacı, bireylerin, . . . .
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajımız dan dolayı Facebook 30 gün boyunca sayfamızı kilitlemiştir.
03 Eylül 2021 Cuma Günü İşletme Fakültesi Mezunları, 06 Eylül 2021 Pazartesi Gün Siyasal Bilgiler Fakültesi Diploma Töreni Yaparak . . . .
"Yüksek Ticaretlilere Hizmet İçin Yeni Enerji ve Sinerjimizle Gümbür Gümbür Geliyoruz."
Yaşlı bakıcılığı yapan yabancı uyruklu sigortalı çalışan, baktığı kişinin vefatı halinde, mecburen işten ayrılacağı için kıdem tazminatı isteyebilir mi?
Vergi yargısının yargılama usul kuralları İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanunda yer alan düzenlemeler içerisinde . . .
Dünkü yazımda, OECD raporunda yer verilen vergi suçlarıyla mücadelede on küresel ilkenin ilk beşini sizlerle paylaşmıştım.
Emlak vergisi belediyelerin en önemli gelir kaynaklarından birisi. Ayrıca mülk sahibi vatandaşların ve şirketlerin her sene ödediği bir . .
Eşimden ayrıldım. Emekli Sandığı'ndan emekli maaşı alıyorum. Babam da Emekli Sandığı'ndan emekli. Ben niye onun maaşını alamıyorum?. . .
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; 2020 yılında, kadın nüfus 41 milyon 698 bin 377 kişi, erkek nüfus 41 milyon . . .