TMB-Türkiye Mali Müşavirler Birliğinden;
02 Kasım 2023 Perşembe
Sayın GİB Yetkilileri ve Sayın TÜRMOB yetkilileri ve Odalarımızı yönetenlere
TMB-Türkiye Mali Müşavirler Birliğinden;
Değerli Meslektaşlar!

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen bir çalışma ile;

1-Beyannamelerin SMMM’ler tarafından imzalanma sürecine müdahale edileceği ve bu alanda YMM’lerin yetkilerinin genişletilerek beyanname imzalama konusunda YMM imzalarının geçerli olacağı,

2-SMMM’lerin işini yaptığı müşterilerin sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanmaları halinde yıllar itibariyle kullandıkları belge oranına bağlı olarak SMMM’lerin en az 1 yıldan başlamak üzere imza yetkilerinin alınacağı bu sürenin sahte belge oranı ile doğru orantılı olarak artmasının öngörüldüğü,

bildirilmektedir.

Bu konularda değerlendirmelerimiz ve tavrımız aşağıda açıklanmıştır.

Sayın GİB Yetkilileri,

Meslek mensuplarını birbirine düşürecek tasarılar ne mesleğe ne de meslektaşa yarar getirmez! 
YMM’lere verdiğiniz geniş hak ve yetkiler ortada iken SMMM’lerin yetki alanını daraltmak haksızlıktır. 

Beyannameleri imzalama sınırına son vererek istisnasız tüm beyannamelerin SMMM’lerce imzalanmasına imkan sağlanmasını talep ediyoruz. YMM’lerin bizlerin zaten çok dar tutulan yetki alanımıza girip beyannameleri imzalamasını, Kesinlikle Kabul Etmiyoruz.

Sayın GİB Yetkilileri,

Devletimizin asli görevlerinden biriside etkin, adil, şeffaf denetimler yaparak ekonomik alanda vergi kayıp ve kaçaklarına fırsat vermemektir. SMMM görevini yapan bizlerin denetim yetkisi olmadığı gibi Sahte Belge kullananları bilme olanağımız da yoktur. Hal böyle iken müşterileri sahte belge kullandı iddiası ile SMMM’lerin imza yetkisine müdahale girişimi haksız ve hukuksuzdur.

KABUL ETMİYORUZ! 

Sayın TÜRMOB yetkilileri ve Odalarımızı yönetenler,

Sadece bildiri yazmayın meslek camiamızı harekete geçirerek meşru eylemlerle SMMM’lere yapılmak istenen haksızlığı önleyin!  01/11/2023


                     Saygılarımızla
TMB-TÜRKİYE MALİ MÜŞAVİRLER BİRLİĞİ

Oktay Yeşilyurt             Belma Sabuncu
Başkan                            Sekreter
REKLAM ALANI
10 Hafta Sürecek Olan 100. Yıl Futbol Turnuvası Öncesi Açılış Konuşmalarının Ardından Maç Heyecanı Başladı.
Sevgili okurlarım, pek çok başka konuda olduğu gibi asgari ücret konusunda da büyük oyunlar oynanıyor. Peki bu nasıl oluyor, baştan sona . . .
(2023 - 2022 - 2021 - 2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı gelen görüşler dikkate alınarak yeniden hazırlanmıştır
Son iki aydır ülkemizin gündemini sosyal medya üzerinden ürün pazarlayan Instagram fenomenleri ile TikTok yıldızlarının kazandıkları . . . .
Adalet Bakanı Yılmaz Yılmaz Tunç, yeni yargı paketiyle detayları paylaştı. Çalışmaların sürdüğünü belirten Bakan Tunç, "1 ay ceza alan . . . .
İthalatta dış rekabetten korunma ve/veya yerli üreticilerin korunması amacıyla Ticaret Bakanlığı’nca, yasal düzenlemeler uyarınca, gözetim . . .
Bir yılın bitimi yeni bir yılın habercisidir, her yılın son ayında kişileri bir yandan hüzün, diğer yandan mutluluk ve telaş sarar. Ticari işletmeler/şirketlerde ise hummalı bir çalışma başlar. Yazımız konusu ise, şirketlerin yıl bitmeden dikkat etmeleri gereken hususları hatırlatmaktır.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Kahramanmaraş’ta Meydana Gelen Depremlerden Etkilenen Bazı Yerler İçin Mücbir Sebep Halinin
Evet, enflasyon düzeltmesine ilişkin düzenlemenin de içinde bulunduğu Torba Yasa Teklifi geçtiğimiz hafta Meclis Plan ve Bütçe . . . . .
24.11.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ithalatta gözetim uygulaması, korunma önlemleri ve . . . .
24 Kasım 2023 tarihinde TBMM gündemine giren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde . . .
Kayıt dışı istihdam, çalışanların SGK’ya ya hiç bildirilmemesi ya da bildirilmekle birlikte gerçek . . . .
Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte, bir mali yılı daha kapama telaşı yaşanıyor. Bir yılın planları ve gerçekleşenleri arasındaki denge artık fiilen . . .
24.11.2023 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan 2/1812 Esas sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde . . . . . .
Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiyenin hesaplara yatışı için tarih verildi Çalışan emekliye 5000 TL düzenlemesi Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti.
Seksen maddeden oluşan Torba Yasa Teklifi, çalışan emeklilere de 5.000 TL ikramiye ödenmesine ilişkin düzenleme eklenerek, Plan ve . . . . .